Tiếng ViệtTiếng Anh

Đội ngũ giảng viên Đại học Hàng Hải Việt Nam - Khoa Lý luận chính trị

Cập nhật: 05-07-2021 03:47:34 | Đội ngũ giảng viên | Lượt xem: 3004

GV Khoa LLCT

Giảng viên Trường Đại học Hàng hải Việt Nam

Giảng viên phải đạt các yêu cầu

Giảng viên phải đạt các yêu cầu:

- Trình độ thạc sỹ trở lên, có năng lực chuyên môn, phương pháp giảng dạy tiên tiến, có trình độ tiếng Anh thông thạo. Ưu tiên các giảng viên đã được đào tạo ở nước ngoài tham gia giảng dạy chương trình tiên tiến. 

- Tham gia tích cực vào công tác nghiên cứu khoa học của Giảng viên và hướng dẫn Sinh viên.

BỘ MÔN: NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MAC – LÊNIN 

 • ThS Phan Văn Chiêm – ĐUV, PBT Chi bộ, GVC, Trưởng Khoa

 Mail: chiem.llct@vimaru.edu.vn

 • TS Quách Thị Hà – Chi uỷ viên, GV Phó Trưởng Khoa

Mail: vanhahanghai.llct@vimaru.edu.vn

 • TS Bùi Quốc Hưng – GV – Trưởng Bộ môn

Mail:buiquochung.llct@vimaru.edu.vn

 • ThS Đặng Ngọc Lựu – GV – Phó Trưởng Bộ môn

Mail: ngocluu.llct@vimaru.edu.vn

 • TS Nguyễn Thị Thanh – GV – Phó CT Công đoàn

Mail:buiquochung.llct@vimaru.edu.vn

 • ThS Ngô Văn Thảo – GV

Mail: thaongovan.llct@vimaru.edu.v

 • TS Trần Việt Dũng – GV

Mail: vietdungnlcb.llct@vimaru.edu.v

 • ThS Hoàng Bích Thuỷ – GV

Mail: thuyhbllct@vimaru.edu.vn

 • ThS Bùi Thuý Tuyết Anh GV

Mail: tuyetanhvimaru.llct@vimaru.edu.vn

 • ThS Mai Thị Mến – Gv

Mail: maithimen.llct@vimaru.edu.vn

 • ThS Trương Thị Anh Đào: GV

Mail: truonganhdao79.llct@vimaru.edu.vn

 • TS Nguyễn Thị Thu Lan – GV

Mail: lannguyen.llct@vimaru.edu.vn

 • TS Nguyễn Thị Kim Hồng – GV

Mail: Kimhong.llct@vimaru.edu.vn

BỘ MÔN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

 • ThS Mạc Văn Nam: Bí thư Chi bộ, GVC, Phó CN Khoa

Mail: macvannam.llct@vimaru.edu.vn

 • TS Phan Duy Hòa: GV – Trưởng Bộ môn

Mail: hoa.llct@vimaru.edu.vn

 • TS Nguyễn Thị Thanh Sâm – GV

Mail: sam25384.llct@vimaru.edu.vn

 • ThS Trương Thị Như

Mail: nhu.llct@vimaru.edu.vn

 • TS Vũ Thị Liên

Mail: mailien.llct@vimaru.edu.vn

 • CN Hoàng Thị Bích Phương

Mail: phuongdhhh.llct@vimaru.edu.vn

 • ThS Nguyễn Văn Nhật

Mail: nhatnv.llct@vimaru.edu.vn

BỘ MÔN ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐCSVN

 • ThS Phạm Thị Xuân – CT Công đoàn Khoa, GV Trưởng Bộ môn

Mail: xuandlcm.llct@vimaru.edu.vn

 • ThS Phạm Thị Thu – GV

Mail: phamthithu.llct@vimaru.edu.vn

 • TS Trần Hoàng Hải – GV

Mail: haitranhoang83.llct@vimaru.edu.vn

 • ThS Phạm Thu Trang – GV

Mail: trangpham1612.llct@vimaru.edu.vn

 • TS Vũ Thị Duyên – GV

Mail: duyen.llct@vimaru.edu.vn

 • ThS Nguyễn Thúy Dương

Mail: thuyduong.llct@vimaru.edu.vn

http://kllct.vimaru.edu.vn/index.php/vi/doi-ngu-giang-vien.html

Ý kiến phản hồi

Gửi Phản hồi