Tiếng ViệtTiếng Anh

Đội ngũ giảng viên Đại học Hàng Hải Việt Nam - Viện Môi trường

Cập nhật: 05-07-2021 03:21:05 | Đội ngũ giảng viên | Lượt xem: 2916

GV Viện Môi trường

Giảng viên Trường Đại học Hàng hải Việt Nam

Giảng viên phải đạt các yêu cầu

Giảng viên phải đạt các yêu cầu:

- Trình độ thạc sỹ trở lên, có năng lực chuyên môn, phương pháp giảng dạy tiên tiến, có trình độ tiếng Anh thông thạo. Ưu tiên các giảng viên đã được đào tạo ở nước ngoài tham gia giảng dạy chương trình tiên tiến. 

- Tham gia tích cực vào công tác nghiên cứu khoa học của Giảng viên và hướng dẫn Sinh viên.

Viện Môi trường

Bộ môn Hóa học

STT

Họ và tên

Chức vụ

Học hàm/Học vị

1

Phạm Tiến Dũng

Viện trưởng

Tiến sĩ

2

Phạm Thị Dương

Trưởng Bộ môn

Tiến sĩ

3

Vũ Minh Trọng

Phó trưởng Bộ môn

Tiến sĩ

4

Trương Thị Hạnh

Giảng viên

Thạc sĩ

5

Phạm Thị Hoa

Giảng viên

Thạc sĩ

6

Tạ Thị Lương

Giảng viên

Thạc sĩ

7

Ngô Thị Hồng Nga

Giảng viên

Thạc sĩ

8

Nguyễn Thị Minh Nguyệt

Giảng viên

Thạc sĩ

9

Nguyễn Thị Như

Giảng viên

Tiến sĩ

10

Nguyễn Thị Hồng Vân

Giảng viên

Thạc sĩ

11

Nguyễn Thị Đào

Kỹ thuật viên

Kỹ sư

12

Trần Thị Thu Trang

Kỹ thuật viên 

Thạc sĩ

13

Đỗ Ngọc Bích

Giáo vụ

Cử nhân

http://vienmoitruong.vimaru.edu.vn/tin-tuc/gioi-thieu-bo-mon-hoa-hoc

Bộ môn Kỹ thuật môi trường

STT

Họ và tên

Chức vụ

Học hàm/Học vị

1

Nguyễn Xuân Sang

Trưởng Bộ môn

Tiến sĩ

2

 Trần Hữu Long

Phó Viện trưởng

Tiến sĩ

3

Bùi Đình Hoàn

Phó trưởng Bộ môn

Thạc sĩ

4

Ngô Kim Định

Giảng viên

PGS. TS.

5

Trần Anh Tuấn

Giảng viên

Thạc sĩ

6

Trương Văn Tuấn

Giảng viên

Tiến sĩ

7

Đinh Thị Thuý Hằng

Giảng viên

Thạc sĩ

8

Nguyễn Hoàng Yến

Giảng viên

Thạc sĩ

9

Nguyễn Thị Như Ngọc

Giảng viên

Thạc sĩ

10

Nguyễn Thị Thư

Giảng viên

Thạc sĩ

11

Nguyễn Thị Tâm

Giảng viên

Thạc sĩ

12

Nguyễn Thị Thùy Linh

Giảng viên

Thạc sĩ

13

Nguyễn Thị Nương

Giảng viên

Thạc sĩ

14

Nguyễn Thị Thu

Giảng viên

Thạc sĩ

15

Nguyễn Thị Thuý Nhung

Giảng viên

Thạc sĩ

16

Ngô Thị Vân Anh

Kỹ thuật viên

Thạc sĩ

17

Trịnh Thị Thu

Kỹ thuật viên

Thạc sĩ

18

Bùi Thị Huế 

Kỹ thuật viên

Thạc sĩ

19

Nguyễn Thị Hà

Giáo vụ

Thạc sĩ

http://vienmoitruong.vimaru.edu.vn/tin-tuc/gioi-thieu-bo-mon-ky-thuat-moi-truong 

Ý kiến phản hồi

Gửi Phản hồi