Tiếng ViệtTiếng Anh

Đội ngũ giảng viên Đại học Hàng Hải Việt Nam - Khoa Công nghệ thông tin

Cập nhật: 05-07-2021 03:11:03 | Đội ngũ giảng viên | Lượt xem: 3302

GV-DHHH-CNTT

Giảng viên Trường Đại học Hàng hải Việt Nam

Giảng viên phải đạt các yêu cầu

Giảng viên phải đạt các yêu cầu:

- Trình độ thạc sỹ trở lên, có năng lực chuyên môn, phương pháp giảng dạy tiên tiến, có trình độ tiếng Anh thông thạo. Ưu tiên các giảng viên đã được đào tạo ở nước ngoài tham gia giảng dạy chương trình tiên tiến. 

- Tham gia tích cực vào công tác nghiên cứu khoa học của Giảng viên và hướng dẫn Sinh viên.
 

Khoa Công nghệ Thông tin

Bộ môn Hệ thống thông tin

TT

Họ và tên

Chức vụ

Ngày sinh

Trình độ

Email

1

Nguyễn Trung Đức

Phó trưởng Khoa

21/09/1980

TS

ducnguyentrung@vimaru.edu.vn

2

Trần Thị Hương

Trưởng Bộ môn

27/09/1983

TS

huongtt@vimaru.edu.vn

3

Nguyễn Thị Như

Giảng viên

24/04/1986

Th.S

nhunt.cnt@vimaru.edu.vn

4

Lê Bá Dũng

Giảng viên

10/12/1981

TS

dunglb@vimaru.edu.vn

5

Lê Trí Thành

Giảng viên

19/10/1982

Th.S

thanhlt@vimaru.edu.vn

6

Trần Đình Vương

Giảng viên

11/01/1982

Th.S

vuongtd@vimaru.edu.vn

7

Lê Quyết Tiến

Giảng viên

10/03/1988

TS

tienlqcnt@vimaru.edu.vn

8

Bùi Đình Vũ

Giảng viên

23/04/1976

Th.S

vubd@vimaru.edu.vn

9

Nguyễn Thị Vân

Giảng viên

13/10/1990

Th.S

vannt.cnt@vimaru.edu.vn

10

Nguyễn Thị Thu Hương

Kỹ thuật viên

12/10/1971

ĐH

huongnt@vimaru.edu.vn

Bộ môn Khoa học máy tính

TT

Họ và tên

Chức vụ

Ngày sinh

Trình độ

Email

1

Nguyễn Hữu Tuân

28/03/1980

Trưởng Khoa

TS

tuannh@vimaru.edu.vn

2

Nguyễn Duy Trường Giang

23/04/1981

Phó trưởng Khoa

TS

giangndt@vimaru.edu.vn

3

Nguyễn Hạnh Phúc

24/5/1978

GVC- Phó trưởng BM

Th.S

phucnh@vimaru.edu.vn

4

Phạm Tuấn Đạt

13/12/1976

Giảng viên

Th.S

datpt@vimaru.edu.vn

5

Lê Thế Anh

06/05/1987

Giảng viên

TS

anhlt@vimaru.edu.vn

6

Nguyễn Đồng Sỹ

25/7/1976

KTV-HDTH

Th.S

synd@vimaru.edu.vn

Bộ môn Kỹ thuật máy tính

TT

Họ và tên

Ngày sinh

Bộ môn

Trình độ

Email

1

Nguyễn Trọng Đức

19/04/1975

Kỹ thuật máy tính

TS

trong-duc.nguyen@vimaru.edu.vn

2

Phạm Trung Minh

07/05/1980

Kỹ thuật máy tính

Th.S

minhpt@vimaru.edu.vn

3

Ngô Quốc Vinh

23/08/1970

Kỹ thuật máy tính

Th.S

vinhnq@vimaru.edu.vn

4

Vũ Đình Trung

08/02/1990

Kỹ thuật máy tính

Th.S

trungvd@vimaru.edu.vn

5

Nguyễn Thị Giang

17/09/1980

Kỹ thuật máy tính

Th.S

giangnt.fit@vimaru.edu.vn

6

Lê Thị Xuân Hường

30/11/1969

Kỹ thuật máy tính

ĐH

huonglx@vimaru.edu.vn

7

Lê Hải Bình

27/08/1987

Kỹ thuật máy tính

ĐH

binhlh@vimraru.edu.vn

Bộ môn Tin học đại cương

TT

Họ và tên

Ngày sinh

Bộ môn

Trình độ

Email

1

Hồ Thị Hương Thơm

05/08/1978

Tin học đại cương

TS

thomhth@vimaru.edu.vn

2

Trịnh Thị Ngọc Hương

21/06/1976

Tin học đại cương

Th.S

huongtn@vimaru.edu.vn

3

Nguyễn Kim Anh

24/10/1982

Tin học đại cương

Th.S

anhnk@vimaru.edu.vn

4

Võ Văn Thưởng

20/05/1980

Tin học đại cương

Th.S

thuongvv@vimaru.edu.vn

5

Nguyễn Hoàng Thùy Trang

04/03/1989

Tin học đại cương

Th.S

trangnht@vimaru.edu.vn

6

Nguyễn Thị Thu Hà

11/08/1987

Tin học đại cương

Th.S

hanguyenthu@vimaru.edu.vn

7

Mai Thị Trang

15/02/1982

Tin học đại cương

Th.S

trangmt@vimaru.edu.vn

8

Trần Thị Vui

04/07/1991

Tin học đại cương

ĐH

vuitt.fit@vimaru.edu.vn

Bộ môn Truyền thông và Mạng máy tính

TT

Họ và tên

Ngày sinh

Bộ môn

Trình độ

Email

1

Cao Đức Hạnh

08/05/1982

Truyền thông & Mạng máy tính

Th.S

hanhcd@vimaru.edu.vn

2

Trần Đăng Hoan

25/01/1977

Truyền thông & Mạng máy tính

TS

dang-hoan.tran@vimaru.edu.vn

3

Phạm Ngọc Duy

30/08/1991

Truyền thông & Mạng máy tính

Th.S

duypn@vimaru.edu.vn

4

Nguyễn Trung Quân

01/08/1991

Truyền thông & Mạng máy tính

ĐH

quannt@vimaru.edu.vn

5

Phạm Vũ Minh Hiển

17/10/1994

Truyền thông & Mạng máy tính

Th.S

minhhienpfiev@gmail.com

6

Hoàng Thị Thúy Hồng

08/12/1983

Truyền thông & Mạng máy tính

Th.S

honght@vimaru.edu.vn

Ý kiến phản hồi

Gửi Phản hồi