Tiếng ViệtTiếng Anh

Chức năng, nhiệm vụ của Viện Đào tạo Quốc tế - trường Đại học Hàng hải Việt Nam

Cập nhật: 30-09-2017 12:24:10 | Chức năng, nhiệm vụ | Lượt xem: 4278

Chức năng, nhiệm vụ của Viện Đào tạo Quốc tế - trường Đại học Hàng hải Việt Nam.

   Viện Đào tạo quốc tế trực thuộc Trường Đại học Hàng hải, tên tiếng Anh là: International School of Education, viết tắt là ISE với chức năng: Tổ chức, quản lý các dự án liên kết đào tạo với nước ngoài; nhập khẩu các chương trình tiên tiến; hỗ trợ sinh viên đi du học và trao đổi sinh viên quốc tế; cung ứng nguồn nhân lực chất lượng cao và thực hiện hợp tác nghiên cứu khoa học.
Viện Đào tạo quốc tế có các nhiệm vụ:
1.   Tổ chức, triển khai các chương trình liên kết đào tạo đại học, sau đại học được Nhà trường hoặc Viện (khi được ủy quyền của Trường) ký với các trường đại học hoặc tổ chức giáo dục nước ngoài.
2.   Quản lý các chương trình đào tạo tiên tiến tại Trường.
3.   Trang bị kỹ năng ngoại ngữ và chuẩn bị nguồn nhân lực để đáp ứng yêu cầu của các chương trình hợp tác đào tạo quốc tế.
4.   Liên kết với các tổ chức, cơ sở đào tạo trong và ngoài nước thực hiện các chương trình đào tạo ngắn hạn và cấp chứng nhận về bồi dưỡng kiến thức, chuyên môn, nghiệp vụ về các lĩnh vực khoa học công nghệ, giáo dục, quản lý và kinh doanh.
5.   Tổ chức hoặc phối hợp tổ chức hội nghị, hội thảo chuyên đề trong nước và quốc tế về các nội dung thuộc lĩnh vực hoạt động của Viện.
6.   Tham gia, tư vấn, đề xuất các giải pháp giải quyết những vấn đề do yêu cầu cần phát triển kinh tế, xã hội đặt ra thuộc lĩnh vực hoạt động của Viện.
7.   Thực hiện dịch vụ tư vấn du học cho các tổ chức và cá nhân có nhu cầu.
8.   Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Hiệu trưởng.

Ý kiến phản hồi

Gửi Phản hồi