Tiếng ViệtTiếng Anh

Tiêu chí để công nhận một CLB của Viện chính thức hoạt động. Hỗ trợ chuyên môn và kinh phí từ Viện đối với CLB.

Cập nhật: 22-04-2014 12:00:00 | Câu hỏi về Đoàn TN, HSV | Lượt xem: 1967

Tổng hợp các câu hỏi liên quan đến Liên chi Đoàn TNCS HCM, Hội sinh viên Viện, các Câu lạc bộ, hoạt động ngoại khóa....
Sinh viên có thể gửi thêm câu hỏi qua bình luận ở dưới bài viết.

Tiêu chí để công nhận một CLB của Viện chính thức hoạt động? CLB có được Viện hỗ trợ về chuyên môn, kinh phí gì không ạ?

          Các CLB sinh viên của viện đều thuộc Hội sinh viên. Muốn thành lập CLB mới, em gửi cho Ban chấp hành Hội sinh viên  1 Đơn xin thành lập CLB kèm 1 bản kế hoạch hoạt động, ghi rõ mục đích, quy mô, hình thức, nội dung hoạt động... của CLB. Hội Sinh viên và Liên chi Đoàn TNCS HCM Viện sẽ xem xét, nếu thấy khả thi thì đồng ý cho các bạn lập CLB mới. CLB mới cần sinh hoạt thường kỳ, có sổ ghi chép theo mẫu và sẽ được đánh giá theo học kỳ. CLB xuất sắc nhất mỗi kỳ sẽ được khen thưởng thưởng.

           Cuối năm, sau khi đánh giá về kết quả hoạt động của CLB cũng như các đóng góp của CLB tới các hoạt động chung của Viện, Viện sẽ đưa ra các hỗ trợ cụ thể.

            Ngoài ra, em có thể liên hệ với các chủ tịch hiện giờ của các CLB hoặc chủ tịch Hội sinh viên Viện để tham khảo thêm về đề án và cách tổ chức, quản lý hoạt động CLB.

 

Ý kiến phản hồi

Gửi Phản hồi