Tiếng ViệtTiếng Anh

Lịch thi TOEIC 2021 (dự kiến)
Lịch thi TOEIC 2021 (dự kiến)

Here is the TOEIC 2021's tentative test schedule. If you have any questions, do not hesitate to contact us: TOEIC Đại Học Hàng Hải Việt Nam

Dịch vụ khác
Dịch vụ khác

Viện Đào tạo Quốc tế công bố lệ phí các dịch vụ, bao gồm:

Lệ phí đăng ký thi TOEIC
Lệ phí đăng ký thi TOEIC

Lệ phí đăng ký được chia làm 3 loại:

Đăng ký thi TOEIC và địa điểm thi
Đăng ký thi TOEIC và địa điểm thi

Địa điểm đăng ký thi và địa điểm thi.