Tiếng ViệtTiếng Anh

List of student for Intro to Comparative Politics
List of student for Intro to Comparative Politics

Danh sách sinh viên chia nhóm lớp IBL04 và IBL05
Danh sách sinh viên chia nhóm lớp IBL04 và IBL05

Danh sách thi Final môn Basic English 2 - CTTT06 (cập nhật)
Danh sách thi Final môn Basic English 2 - CTTT06 (cập nhật)

Danh sách phòng thi môn Tư tưởng Hồ Chí Minh
Danh sách phòng thi môn Tư tưởng Hồ Chí Minh

Thông báo thu tiền học Kỹ năng mềm
Thông báo thu tiền học Kỹ năng mềm

Thông báo lịch học môn GDTC và thi IELTS nội bộ
Thông báo lịch học môn GDTC và thi IELTS nội bộ

Danh sách sinh viên thi final Foreign Language 2 - IBL05
Danh sách sinh viên thi final Foreign Language 2 - IBL05

List of Student for Global Logistics course - GMA0301 & GMA0302
List of Student for Global Logistics course - GMA0301 & GMA0302

Danh sách thi Basic English 2 - Mid-term exam khóa 06
Danh sách thi Basic English 2 - Mid-term exam khóa 06

Danh sách sinh viên và lịch học lớp Tiếng Anh Ielts bổ trợ
Danh sách sinh viên và lịch học lớp Tiếng Anh Ielts bổ trợ

Lịch đăng ký các môn GDTC
Lịch đăng ký các môn GDTC

Quy định mới về chứng chỉ tiếng Anh áp dụng chuẩn đầu ra của trường ĐH Hàng hải
Quy định mới về chứng chỉ tiếng Anh áp dụng chuẩn đầu ra của trường ĐH Hàng hải

Quy định mới ban hành của trường Đại học Hàng hải Việt Nam về việc điều chỉnh danh mục chứng chỉ tiếng Anh quốc tế để công nhận chuẩn đầu ra và miễn thi các học phần tiếng Anh cơ bản trong chương trình đào tạo

Thời khóa biểu updated môn Seminar 1 & Macroeconomics (Mr.Vũ Lê Huy)
Thời khóa biểu updated môn Seminar 1 & Macroeconomics (Mr.Vũ Lê Huy)

Thay đổi lịch thi Placement test lớp bổ trợ IELTS dành cho sinh viên khóa 03, 04, 05
Thay đổi lịch thi Placement test lớp bổ trợ IELTS dành cho sinh viên khóa 03, 04, 05

Viện Đào tạo Quốc tế thông báo thay đổi lịch thi Placement test lớp bổ trợ IELTS để phù hợp với lịch học của sinh viên khóa 03, 04, 05

Danh sách phòng thi Placement test lớp bổ trợ IELTS dành cho sinh viên khóa 03, 04, 05
Danh sách phòng thi Placement test lớp bổ trợ IELTS dành cho sinh viên khóa 03, 04, 05

Viện Đào tạo Quốc tế thông báo danh sách chia phòng và lịch thi Placement test lớp bổ trợ IELTS dành cho sinh viên khóa 03, 04, 05

Danh sách sinh viên môn Tư tưởng HCM và Đường lối CM của Đảng CSVN
Danh sách sinh viên môn Tư tưởng HCM và Đường lối CM của Đảng CSVN

Thông báo về lịch thi đầu vào lớp bổ trợ IELTS cho sinh viên CTTT khóa 03, 04, 05
Thông báo về lịch thi đầu vào lớp bổ trợ IELTS cho sinh viên CTTT khóa 03, 04, 05

Thông báo về lịch thi đầu vào lớp bổ trợ IELTS cho sinh viên CTTT khóa 03, 04, 05

List of student for the courses start from 15/2/2016
List of student for the courses start from 15/2/2016

Syllabus khóa học bổ trợ tiếng anh CTTT06
Syllabus khóa học bổ trợ tiếng anh CTTT06

List of student for Fundamental of Logistics & SCM - IBL04
List of student for Fundamental of Logistics & SCM - IBL04

Hỗ trợ trực tuyến
Support Ms. Trang - Du học - CTTT

Chuyên viên tư vấn - Ms. Trang - Du học - CTTT

Call: 0934661104

trang.ise@vimaru.edu.vn

Ms. Trang - Du học - CTTT
Support Ms.Thủy - TOEIC - CTTT

Chuyên viên tư vấn - Ms.Thủy - TOEIC - CTTT

Call: 02253261999

thuy.imet@vimaru.edu.vn

Ms.Thủy - TOEIC - CTTT
Thư viện video
Cty Mascot VN Cty Ashico VN Cty LG VN