Tiếng ViệtTiếng Anh

Danh sách phân lớp CTTT07
Danh sách phân lớp CTTT07

Danh sách sinh viên học kỹ năng mềm - đợt 1 tháng 9/2016
Danh sách sinh viên học kỹ năng mềm - đợt 1 tháng 9/2016

Danh sách sinh viên học môn Foreign Language 1 - IBL0602
Danh sách sinh viên học môn Foreign Language 1 - IBL0602

Danh sách sinh viên đăng ký thực tập 2 - GMA04 - tháng 9/2016
Danh sách sinh viên đăng ký thực tập 2 - GMA04 - tháng 9/2016

Danh sách sinh viên khóa 06 học Toán đợt 2 - tháng 9/2016
Danh sách sinh viên khóa 06 học Toán đợt 2 - tháng 9/2016

Danh sách phân lớp chuyên môn sinh viên khóa 06
Danh sách phân lớp chuyên môn sinh viên khóa 06

Kết quả thi IELTS đợt 2 tháng 8/2016
Kết quả thi IELTS đợt 2 tháng 8/2016

Thông báo điều chỉnh chuần đầu vào học chuyên ngành cho sinh viên CTTT
Thông báo điều chỉnh chuần đầu vào học chuyên ngành cho sinh viên CTTT

Danh sách sinh viên thực tập 2
Danh sách sinh viên thực tập 2

Thông báo lịch thi lại đợt tháng 9/2016
Thông báo lịch thi lại đợt tháng 9/2016

Đợt học GDTC tháng 9/2016
Đợt học GDTC tháng 9/2016

Danh sách sinh viên thi IELTS nội bộ - 20/08/2016
Danh sách sinh viên thi IELTS nội bộ - 20/08/2016

Ban Đào tạo Viện ĐTQT thông báo Danh sách sinh viên thi IELTS nội bộ ngày 20/08/2016

Danh sách sinh viên học Kỹ năng mềm đợt 11-12/08/2016
Danh sách sinh viên học Kỹ năng mềm đợt 11-12/08/2016

Ban Đào tạo thông báo Danh sách sinh viên học ký năng năng mềm đợt 11-12/08/2016

Lịch học GDTC đợt tháng 8/2016
Lịch học GDTC đợt tháng 8/2016

Danh sách phòng thi môn Toán - CTT06
Danh sách phòng thi môn Toán - CTT06

Thông báo làm giấy xác nhận sinh viên
Thông báo làm giấy xác nhận sinh viên

Danh sách sinh viên học GDTC - tháng 8/2016
Danh sách sinh viên học GDTC - tháng 8/2016

Kế hoạch thực tập 1 đợt 2 - tháng 8/2016
Kế hoạch thực tập 1 đợt 2 - tháng 8/2016

Thông báo lớp kỹ năng mềm tháng 8 - 9/2016
Thông báo lớp kỹ năng mềm tháng 8 - 9/2016

Danh sách sinh viên môn Modern Business - CTTT06
Danh sách sinh viên môn Modern Business - CTTT06

Thông báo đăng ký học GDTC
Thông báo đăng ký học GDTC

Thông báo danh sách đăng ký thực tập 1 đợt 2
Thông báo danh sách đăng ký thực tập 1 đợt 2

Danh sách sinh viên môn Toán - CTTT06
Danh sách sinh viên môn Toán - CTTT06

Kết quả thi IELTS tháng 6/2016
Kết quả thi IELTS tháng 6/2016

Danh sách sinh viên và lịch thi môn Đường lối CM của ĐCSVN
Danh sách sinh viên và lịch thi môn Đường lối CM của ĐCSVN

Danh sách phòng thi IELTS nội bộ
Danh sách phòng thi IELTS nội bộ

Đăng ký học phần cho học kỳ I năm học 2016 - 2017
Đăng ký học phần cho học kỳ I năm học 2016 - 2017

List of student for Intro to Comparative Politics
List of student for Intro to Comparative Politics

Danh sách sinh viên chia nhóm lớp IBL04 và IBL05
Danh sách sinh viên chia nhóm lớp IBL04 và IBL05

Danh sách thi Final môn Basic English 2 - CTTT06 (cập nhật)
Danh sách thi Final môn Basic English 2 - CTTT06 (cập nhật)

Danh sách phòng thi môn Tư tưởng Hồ Chí Minh
Danh sách phòng thi môn Tư tưởng Hồ Chí Minh

Thông báo thu tiền học Kỹ năng mềm
Thông báo thu tiền học Kỹ năng mềm

Thông báo lịch học môn GDTC và thi IELTS nội bộ
Thông báo lịch học môn GDTC và thi IELTS nội bộ

Danh sách sinh viên thi final Foreign Language 2 - IBL05
Danh sách sinh viên thi final Foreign Language 2 - IBL05

List of Student for Global Logistics course - GMA0301 & GMA0302
List of Student for Global Logistics course - GMA0301 & GMA0302

Danh sách thi Basic English 2 - Mid-term exam khóa 06
Danh sách thi Basic English 2 - Mid-term exam khóa 06

Danh sách sinh viên và lịch học lớp Tiếng Anh Ielts bổ trợ
Danh sách sinh viên và lịch học lớp Tiếng Anh Ielts bổ trợ

Lịch đăng ký các môn GDTC
Lịch đăng ký các môn GDTC

Quy định mới về chứng chỉ tiếng Anh áp dụng chuẩn đầu ra của trường ĐH Hàng hải
Quy định mới về chứng chỉ tiếng Anh áp dụng chuẩn đầu ra của trường ĐH Hàng hải

Quy định mới ban hành của trường Đại học Hàng hải Việt Nam về việc điều chỉnh danh mục chứng chỉ tiếng Anh quốc tế để công nhận chuẩn đầu ra và miễn thi các học phần tiếng Anh cơ bản trong chương trình đào tạo

Thời khóa biểu updated môn Seminar 1 & Macroeconomics (Mr.Vũ Lê Huy)
Thời khóa biểu updated môn Seminar 1 & Macroeconomics (Mr.Vũ Lê Huy)