Tiếng ViệtTiếng Anh

Danh sách sinh viên tham gia CLB Kỳ I năm học 2014-2015

Cập nhật: 15-04-2015 12:00:00 | Hoạt Động Ngoại khóa | Lượt xem: 833

Danh sách sinh viên tham gia CLB Kỳ I năm học 2014-2015

Lớp: GMA02   Học kỳ: I Năm học: 2014-2015
TT MÃ SV HỌ VÀ TÊN GIỚI TÍNH CLB
1 50046 Lê Tất Quốc Anh Nam Hỗ trợ gv sv qt, Thiện nguyện, Báo chí
2 50047 Nguyễn Ngọc Quang Anh Nam  
3 50048 Phạm Thị Thúy  Anh Nữ  
4 50049 Trịnh Thị Lan Anh Nữ Tiếng Anh
5 50050 Đặng Minh Anh Nữ  
6 50051 Nguyễn Thị Kiều  Anh Nữ  
7 50052 Tô Đình Bách Nam  
8 50053 Đỗ Hoàng Chiến Nam  
9 50055 Phạm Thị Dung Nữ  
10 50056 Đặng Đình  Dũng Nam Bóng đá
11 50057 Trần Thị Thùy Dương Nữ Nghệ thuật
12 50058 Lã Thị Minh Duyên Nữ  
13 50059 Trần Thị Thu  Nữ  
14 50060 Nguyễn Thị Thu Hằng Nữ Nghệ thuật, Báo chí
15 50061 Trần Thị Đức Hạnh Nữ Tiếng Anh
16 50062 Đinh Thị Hảo Nữ Tiếng Anh
17 50063 Lê Thị Thảo  Hiền Nữ  
18 50064 Nguyễn Tuấn Hiệp Nam Ghita, Báo chí
19 50065 Kiều Phúc Hiệp Nam  
20 50066 Đặng Thị Phương Hoa Nữ  
21 50067 Nguyễn Lê Hoàng Nam Báo chí
22 50068 Nguyễn Thị Ánh Hồng Nữ  
23 50069 Ngô Minh  Hùng Nam  
24 50070 Nguyễn Thị Thu Hương Nữ  
25 50071 Nguyễn Khánh Linh Nữ  
26 50072 Lưu Phương  Linh Nữ  
27 50073 Nguyễn Đăng Luân Nam  
28 50074 Vũ Thị Lương Nữ  
29 50075 Đỗ Khánh Ly Nữ  
30 50076 Bùi Hương Ly Nữ  
31 50077 Đặng Tuyết  Mai Nữ  
32 50078 Nguyễn Thế  Mạnh Nam  
33 50079 Trần Thị Hà Mi Nữ  
34 50080 Nguyễn Công Tuấn Minh Nam  
35 50081 Nguyễn Trần Nguyệt  Minh Nữ  
36 50082 Nguyễn Văn Minh Nam  
37 50083 Bùi Thanh  My Nữ  
38 50084 Nguyễn Hoàng Nam Nam Báo chí
39 50085 Trần Trọng  Nghĩa Nam  
40 50086 Đặng Thị Thanh  Nhàn Nữ Báo chí
41 50088 Nguyễn Thị  Quyên Nữ Báo chí
42 50090 Trần Quốc  Thắng Nam  
43 50091 Trần Công  Thành Nam Hỗ trợ gv sv qt, Tiếng Anh, Nghệ thuật
44 50092 Tạ Thị Hương Thảo Nữ Nghệ thuật, Báo chí
45 50094 Hoàng Bích Thảo Nữ  
46 50095 Phạm Minh  Thúy Nữ  
47 50096 Vũ Thị Thủy  Tiên Nữ  
48 50097 Phạm Thị Thu Trang Nữ  
49 50098 Lưu Thị Thu  Trang Nữ Tiếng Anh
50 50099 Nguyễn Thị Phương  Trinh Nữ Ghita
51 50100 Nguyễn Ngọc Tuyên Nam Nghệ thuật
52 50101 Vũ Thị Tuyết Nữ  
53 50102 Ngô Quốc Việt Nam  
54 50103 Nguyễn Thị Hải Yến Nữ  

 

Lớp: GMA0301   Học kỳ: I Năm học: 2014-2015
TT MÃ SV HỌ VÀ TÊN GIỚI TÍNH CLB
1 49801 Nguyễn Đức Anh Nam Ghita
2 49901 Nguyễn Hoàng Anh Nam Bóng đá
3 49832 Nguyễn Hoàng Anh Nữ  
4 49903 Trương Quang Đại Nam Ghita
5 49804 Vũ Trần Ngọc Diệp Nữ Nghệ thuật
6 49805 Đoàn Thuỳ Dương Nữ  
7 49834 Phạm Thanh Hiền Nữ  
8 49835 Dương Đại Hiệp Nam Visual Sound
9 49806 Nguyễn Hoàng Hiệp Nam Visual Sound
10 49809 Nguyễn Thị Liên Hoa Nữ  
11 49808 Phạm Thị Phương Hoa Nữ  
12 49810 Bùi Tuấn Hoàng Nam Ghita
13 49836 Dương Quang Hoàng Nam  
14 49811 Phạm Việt Hưng Nam Visual Sound
15 49879 Lương Công Huy Nam  
16 49882 Nguyễn Thị Thuỳ Linh Nữ Bóng đá
17 49813 Vũ Thị Thuỳ Linh Nữ Nghệ thuật
18 49920 Đoỗ Thị Thanh Loan Nữ  
19 49886 Nguyễn Sơn Long Nam Ghita
20 49814 Trần Lê Mai Nữ Nghệ thuật
21 49889 Cao Thị Xuân Mai Nữ Bóng đá
22 49815 Phạm Thái Minh Nam Bóng đá
23 49845 Vũ Trà My Nữ  
24 49848 Nguyễn Quỳnh Nga Nữ Visual Sound
25 49816 Cao Thị Quỳnh Nga Nữ  
26 49817 Nguyễn Thị Cẩm Nhung Nữ Tiếng Anh
27 49818 Nguyễn Thị Hồng Nhung Nữ  
28 49819 Phạm Hà Phương Nữ Tiếng Anh
29 49820 Vũ Hoài Phương Nữ Tiếng Anh
30 49821 Nguyễn Thị Thu Phương Nữ Nghệ thuật
31 49854 Nguyễn Văn Quyết Nam Bóng đá
32 49822 Đinh Thị Quỳnh Nữ Tiếng Anh
33 49825 Vũ Phương  Thảo Nữ Tiếng Anh
34 49861 Trần Thu Thảo Nữ Tiếng Anh
35 49824 Trần Phương Thảo Nữ Tiếng Anh
36 49826 Bùi Thị Thu Thảo Nữ Nghệ thuật
37 49862 Trần Phương Thuận Nữ Hỗ trợ gv sv qt, Tiếng Anh
38 49863 Nguyễn Đức Tiến Nam Visual Sound
39 49829 Võ Thị Thu Trang Nữ  
40 49830 Đỗ Thị Tư Trang Nữ  
41 49831 Nguyễn Anh Tuấn Nam Bóng đá, Visual Sound
42 49823 Nguyễn Thị Thanh Xuân Nữ  
43 55394 Okorie Innocent Nam  
44 55395 Chibueze P. Oparanozie Nam  

 

Lớp: GMA0302   Học kỳ: I Năm học: 2014-2015
TT MÃ SV HỌ VÀ TÊN GIỚI TÍNH CLB
1 49869 Nguyễn Trung Anh Nữ  
2 49868 Trần Kiều Anh Nữ  
3 49932 Nguyễn Đức Tuấn Anh Nam Cầu lông
4 49867 Phạm Thị Phương Anh Nữ Thiện nguyện, Visual Sound, Flashmob
5 49969 Lê Thị Diệp Anh Nữ Thiện nguyện, Nghệ thuật
6 49870 Trần Thuỳ Chi Nữ xin nghỉ học 1 năm
7 49972 Nguyễn Gia Chiến Nam  
8 49935 Nguyễn Hải Cường Nữ Thiện nguyện, Nghệ thuật
9 49872 Nguyễn Tiến Đạt Nam  
10 49833 Nguyễn Trịnh Thuỳ Dương Nữ Bóng đá, Flashmob
11 49906 Vũ Thị Hương Giang Nữ Tiếng Anh
12 49875 Ngô Vũ Hải Nam  
13 49877 Nguyễn Đức Hoàng Nam Nghệ thuật
14 49837 Nguyễn Thị Thu Hồng Nữ  
15 49914 Đinh Xuân Hữu Nam Hỗ trợ gv sv qt, BSS
16 49880 Nguyễn Thu Huyền Nữ  
17 49916 Nguyễn Thu  Huyền Nữ  
18 49885 Trần Thị Thuỳ Linh Nữ  
19 49883 Nguyễn Ngọc Linh Nữ  
20 49838 Nguyễn Yến Linh Nữ  
21 49983 Nguyễn Đường Long Nam  
22 49921 Lương Thị Mai Nữ  
23 49846 Nguyễn Anh Mỹ Nữ Nghệ thuật
24 49924 Vũ Thị Hằng Nguyên Nữ  
25 49851 Phạm Ánh Nguyệt Nữ Nghệ thuật
26 49852 Nguyễn Thị Thanh Nhàn Nữ  
27 49892 Ngô Ngọc  Nhất Nam xin nghỉ học 1 năm
28 49955 Vũ Lan Phương Nữ xin nghỉ học 1 năm
29 49893 Nguyễn Mai Phương Nữ  
30 49856 Trần Ngọc Quỳnh Nữ Hỗ trợ gv sv qt, Nghệ thuật
31 49994 Nguyễn Trung Sơn Nam Thiện nguyện
32 49858 Ngô Thị Thanh Thanh Tâm Nữ  
33 49957 Vũ Thị Xuân Thanh Nữ  
34 49859 Hứa Thị Phương Thảo Nữ Bóng đá, Flashmob
35 49894 Đỗ Phương Thảo Nữ  
36 49997 Trịnh Hồng Thư Nữ  
37 49828 Lê Quyết Tiến Nam  
38 49898 Trần Mạnh Tuấn Nam  
39 50002 Hoàng Sơn Tùng Nam Cầu lông
40 49899 Bùi Đức Việt Nam  
41 49865 Đoàn Hồng Việt Nam  
42 49866 Chu Hà Vy Nữ  

 

Lớp: GMA0303   Học kỳ: I Năm học: 2014-2015
TT MÃ SV HỌ VÀ TÊN GIỚI TÍNH CLB
1 49871 Vũ Hùng Cường Nam Hỗ trợ gv sv qt, Nghệ thuật
2 49874 Nguyễn Thị Thùy Dương Nữ  
3 49970 Nguyễn Quế Chi Nữ  
4 49971 Vũ Xuân Chiến Nam  
5 49904 Vũ Kim Dũng Nam BSS
6 49940 Nguyễn Thị Thu Nữ  
7 49908 Nguyễn Thị Thu Nữ  
8 49941 Vũ Trọng Hiếu Nam  
9 49977 Nguyễn Minh Hiếu Nam  
10 49911 Ngô Ngọc Hoàn Nữ  
11 49915 Nguyễn Thị Thanh Huyền Nữ  
12 49946 Đặng Thị Nhã Lam Nữ  
13 49884 Nguyễn Thị Thùy Linh Nữ  
14 49841 Trần Hoàng Phương Linh Nữ  
15 49918 Trần Thị Thảo Linh Nữ  
16 49919 Nguyễn Thùy Linh Nữ Thiện nguyện
17 49842 Hoàng Hải Long Nam  
18 49982 Nguyễn Đức Long Nam Visual Sound
19 49922 Đỗ Thị Ngọc Mai Nữ  
20 49847 Nguyễn Cường Nam Nam  
21 49923 Phạm Hoàng Nam Nam Ghita
22 49951 Hà Thị Thiên Ngân Nữ  
23 49954 Trần Thị Phương Nữ  
24 49990 Phạm Thị  Phượng Nữ  
25 49991 Vũ Quốc  Quân Nam Bóng đá
26 49857 Nguyễn Hữu Hải Sơn Nam Flashmob
27 49860 Nguyễn Phương Thảo Nữ Nghệ thuật
28 49959 Nguyễn Thị Thu Thảo Nữ BSS
29 49925 Đoàn Việt Trang Nữ Ghita
30 49864 Hoàng Anh Tuấn Nam  
31 49926 Đinh Tiến Tùng Nam BSS
32 49963 Dương Sơn Tùng Nam  
33 49927 Lưu Thị Phương Uyên Nữ  
34 49929 Hoàng Hà Vân Nữ Cầu lông

 

Lớp: GMA0304   Học kỳ: I Năm học: 2014-2015
TT MÃ SV HỌ VÀ TÊN GIỚI TÍNH CLB
1 49937 Nguyễn Đăng Dương Nam  
2 49974 Bùi Tất Đạt Nam  
3 49939 Đặng Hà Giang Nữ  
4 49909 Hoàng Hải Nữ  
5 49876 Nguyễn Thị  Hoa Nữ  
6 49943 Vũ Thị Thu Hương Nữ  
7 49945 Đoàn Thị Thu Huyền Nữ  
8 49917 Trần Xuân Khánh Nam Visual Sound
9 49981 Nguyễn Diệu Linh Nữ  
10 49947 Nguyễn Hoàng Long Nam  
11 49984 Nguyễn Văn Long Nam Bóng đá, Hỗ trợ gv sv qt
12 49888 Hoàng Đức Lương Nam  
13 49948 Vũ Bình Minh Nam  
14 49950 Vũ Thị Trà My Nữ  
15 49952 Phạm Thị Hồng Ngọc Nữ Cầu lông
16 49988 Lê Trọng  Nhân Nam  
17 49895 Phạm Thị Phương Thảo Nữ  
18 49996 Đào Ngọc Thịnh Nam Bóng đá, Hỗ trợ gv sv qt
19 49961 Trần Thị Diệu Trinh Nữ  
20 50001 Lê Thanh Tùng Nam  
21 49928 Nguyễn Thị Hồng Vân Nữ BSS
22 50003 Nguyễn Thị Ngọc Yến Nữ  

 

Lớp: GMA04   Học kỳ: I Năm học: 2014-2015
TT MÃ SV HỌ VÀ TÊN GIỚI TÍNH CLB
1 55266 Tô Vũ Thiên Đường Nam  
2 55268 Lê Đình Giang  Nam Hỗ trợ sv gv qt, Tiếng Anh
3   Damiao Zefanias Bulafo Gil  Nam  
4 55269 Nguyễn Thu Nữ  
5 55358 Vũ Hoàng    Nam Bóng đá, Tiếng Anh, Visual Sound
6 55271 Nguyễn Thị Thu Hoài Nữ  
7 55360 Ngô Văn  Hưng Nam  
8 55223 Đoàn Thị Hường Nữ Flashmob
9 55307 Chu Thị Bích Hường Nữ Cầu lông
10 55228 Đoàn Duy Khiêm Nam  
11 55232 Bùi Phương Linh Nữ  
12 55274 Nguyễn Thùy Linh Nữ  
13 55275 Vũ Việt  Long Nam  
14 55281 Đỗ Thị Mỹ Ngân Nữ Hỗ trợ sv gv qt, Cầu lông
15 55324 Nguyễn Thị Bích Ngọc Nữ  
16 55284 Nguyễn Hữu Phòng Nam Cầu lông
17 55331 Đào Thị Hà Phương Nữ Hỗ trợ sv gv qt, Tiếng Anh, Ghita, Báo chí
18 55333 Vũ Hoàng Hồng Quân Nam Cầu lông
19 55240 Lê Thị Vi Quý Nữ  
20 55286 Phạm Chiến Thắng Nam Nghệ thuật
21 55288 Nguyễn Thị Thanh Nữ  
22 55244 Vũ Phương  Thảo Nữ  
23 55250 Nguyễn Ngọc Thúy Nữ xin nghỉ học 1 năm

 

Lớp: IBL0401   Học kỳ: I Năm học: 2014-2015
TT MÃ SV HỌ VÀ TÊN GIỚI TÍNH GHI CHÚ
1 55211 Trần Tú Anh Nữ Nghệ thuật
2 55212 Nguyễn Việt Anh Nam Tiếng Anh, Nghệ thuật
3 55255 Võ Thị Mỹ Anh Nữ  
4 55256 Phạm Thị Kim Anh Nữ BSS
5 55257 Đào Thị Phương  Anh Nữ BSS
6 55215 Nguyễn Thị Ngọc Bích Nữ BSS
7 55218 Lê Hồng Kim Chi Nữ BSS
8 55216 Nguyễn Thành Công Nam Nghệ thuật
9 55217 Nguyễn Tùng Cương Nam  
10 55219 Hoàng Ngọc Đăng Nam  
11 55262 Tô Trí Dũng Nam  
12 55351 Lê Thùy Dương Nữ  
13 55264 Trần Thu Minh Duyên Nữ  
14 55267 Đỗ Hoàng Giang Nữ Báo chí
15 55303 Bùi Hương Giang Nữ  
16 55306 Nguyễn Thị Hải Nữ  
17 55220 Nguyễn Thị Phương Hằng Nữ  
18 55221 Lê Thị Hằng Nữ  
19 55270 Nguyễn Thị Hạnh Nữ BSS
20 55224 Bùi Vĩnh Hoàng Nam  
21 55272 Quách Huy Hoàng Nam Báo chí
22 55310 Đào Việt Hưng Nam Cầu lông
23 55222 Nguyễn Giang Hương Nữ Hỗ trợ gv sv qt, BSS
24 55226 Trịnh Thị Thu  Huyền Nữ BSS
25 55314 Phạm Thu Huyền Nữ Nghệ thuật
26 55227 Bùi Văn Khánh Nam  
27 55229 Nguyễn Tùng Lâm Nam  
28 55231 Ngô Thị Diệu Linh Nữ BSS
29 55273 Lê Thị Diệu Linh Nữ  
30 55365 Bùi Khánh Linh Nữ BSS
31 55230 Lê Đức  Lộc Nam  
32 55233 Trần Hoàng Long Nam  
33   Francisco Albano Mery Nữ  
34 55234 Nghiêm Xuân Nam Nam  
35 55370 Đặng Thị Thu Ngân Nữ  
36 55235 Nguyễn Bích Ngọc Nữ  
37 55237 Lương Hồng Ngọc Nữ  
38 55238 Nguyễn Hồng Nhung Nữ Hỗ trợ gv sv qt, Báo chí, BSS
39 55283 Phạm Thị Lan Phương Nữ  
40 55241 Đỗ Hồng Quyên Nữ Nghệ thuật, Visual Sound
41 55243 Vũ Thị Phương Thảo Nữ Hỗ trợ gv sv qt, Tiếng Anh
42 55247 Nguyễn Phương Thảo Nữ Báo chí
43 55248 Lê Đức Khánh Thịnh Nam  
44 55249 Phạm Vũ Hà Thu Nữ  
45 55251 Lê Thanh  Trà Nữ BSS
46 55252 Đinh Thị Quỳnh Trang Nữ Hỗ trợ gv sv qt
47 55293 Nguyễn Thị Trang Nữ BSS
48 55387 Nguyễn Minh Trang Nữ Bóng đá, hỗ trợ gv sv qt
49 55388 Đinh Thị Phương Trinh Nữ Cầu lông
50 55296 Vũ Thị Ánh Tuyết Nữ  
51 49975 Nguyễn Thùy Dương Nữ  
52 49938 Nguyễn Hoài Giang Nữ  
53 49844 Phạm Quang Minh Nam  
54 49891 Phạm Hoàng Thị Bảo Ngọc Nữ  
55 49985 Nghiêm Viết Ninh Nam Bóng đá
56 49995 Nguyễn Phương Thảo Nữ  
57 49999 Hoàng Thu Trang Nữ  
58 49896 Nguyễn Thị Việt Trinh Nữ  
59 50000 Nguyễn Thị Tuyết Trinh Nữ  
60 49967 Lê Thị Hải Yến Nữ  
61 61738 Pak Song Thae   Nam  

 

Lớp: IBL0402   Học kỳ: I Năm học: 2014-2015
TT MÃ SV HỌ VÀ TÊN GIỚI TÍNH CLB
1 55214 Nguyễn Tuấn Anh Nam  
2 55254 Phạm Lê Phương Anh Nữ  
3 55259 Nguyễn Xuân Cầm Nam  
4 55260 Nguyễn Tất Châu Nam Cầu lông
5 55261 Trương Hoàng Cúc Nữ Hỗ trợ gv sv qt
6 55258 Hàn Khải Cương Nam  
7 55349 Trần Đức Cường Nam Nghệ thuật
8 55265 Phạm Tiến Đạt Nam  
9 55300 Phạm Tiến Đạt Nam Cầu lông
10 55301 Nguyễn Trung Đức Nam  
11 55302 Dương Quang Dũng Nam  
12 55350 Lê Thùy Dương Nữ  
13 55355 Trần Thị Hương Giang Nữ Bóng đá, Nghệ thuật
14 55304 Vũ Thị Bích Hằng Nữ xin nghỉ học 1 năm
15 55308 Nguyễn Duy Thanh Hiếu Nam  
16 55311 Hà Thị Thanh Hoài Nữ  
17 55316 Vũ Thị Thùy Linh Nữ Cầu lông
18 55317 Đặng Diệu Linh Nữ  
19 55318 Nguyễn Phương Linh Nữ Thiện nguyện
20 55319 Lê Nguyễn Mỹ Linh Nữ Cầu lông
21 55366 Phạm Thị Diệu Linh Nữ Ghita
22 55315 Lê Quốc Lợi Nam  
23 55276 Tạ Hải Long Nam  
24 55367 Vũ Hoàng Long Nam  
25 55321 Bùi Văn Mạnh Nam  
26 55278 Nguyễn Đình Nam Nam  
27 55280 Khổng Hải Nam Nam  
28 55323 Vũ Thị Hoàng Ngân Nữ BSS
29 55236 Vũ Hồng Ngọc Nữ  
30 55325 Hoàng Tuấn Ngọc Nữ  
31 55327 Vũ Hữu Nhật Nam  
32 55332 Nguyễn Văn Phong Nam Bóng đá, hỗ trợ gv sv qt
33 55330 Lê Minh Phương Nữ  
34 55334 Phí Hồng Quân Nam Bóng đá
35 55376 Nguyễn Thế Sơn Nam  
36 55377 Đỗ Thị Thảo Tâm Nữ  
37 55379 Đỗ Mạnh Thắng Nam  
38 55289 Nguyễn Vũ Hải Thanh Nam  
39 55246 Phùng Thị Thanh Thảo Nữ  
40 55337 Nguyễn Phương Thảo Nữ  
41 55338 Lưu Thị Thạch  Thảo Nữ Bóng đá, Nghệ thuật
42 55378 Vũ Thị  Thảo Nữ  
43 55381 Bùi Thị Phương Thúy Nữ  
44 55292 Nguyễn Huyền Trang Nữ Nghệ thuật
45 55385 Đoàn Thị Hà Trang Nữ  
46 55294 Nguyễn Minh Trọng Nam  
47 55389 Phạm Đức Trung Nam Nghệ thuật, Flashmob
48 55253 Hoàng Quốc Trường Nam  
49 55295 Đoàn Mạnh Trường Nam  
50 55297 Nguyễn Tố Uyên Nữ  
51 49931 Hoàng Vũ Tuấn Anh Nam  
52 49968 Nguyễn Đức Anh Nam  
53 49907 Nguyễn Thị Thu Nữ  
54 49910 Vũ Minh Hằng Nữ  
55 49942 Nguyễn Trọng  Hiếu Nam  
56 49979 Đặng Vũ Khôi Nam  
57 49980 Đặng Thị Nữ Cầu lông
58 49986 Nguyễn Thị Nga Nữ Báo chí
59 49992 Nguyễn Thái  Quang Nam Nghệ thuật
60 49930 Nguyễn Hồng Vân Nữ  

 

Lớp: CTTT0501 Học kỳ: I Năm học: 2014-2015  
TT MÃ SV HỌ VÀ TÊN GIỚI TÍNH CLB GHI CHÚ
1 61700 Tạ Hoàng Anh Nam   CTTT05-G1
2 61701 Nguyễn Quỳnh Anh Nữ Tiếng Anh, Nghệ thuật, Ghita CTTT05-G1
3 61702 Phùng Ngọc Anh Nữ   CTTT05-G1
4 61704 Đặng Hoàng Quang Bách Nam   CTTT05-G1
5 61705 Nguyễn Thị Thanh Bình Nữ Flashmob CTTT05-G1
6 61706 Phạm Kim Chi Nữ   CTTT05-G1
7 61707 Ajah Nicholas Chigozi Nam   CTTT05-G1
8 61708 Đoàn Tiến Dũng Nam Nghệ thuật CTTT05-G1
9 61712 Trần Thái Nữ Flashmob CTTT05-G1
10 61713 Nguyễn Minh Nam Hỗ trợ gv sv qt, Nghệ thuật, Ghita CTTT05-G1
11 61715 Vũ Hoàng Hải Nam Tiếng Anh CTTT05-G1
12 61710 Đào Vân Hằng Nữ Nghệ thuật CTTT05-G1
13 61719 Lê Hoàng Hiệp Nam   CTTT05-G1
14 61720 Phan Việt Hoàng Nam   CTTT05-G1
15 61722 Trần Bảo Huy Nam Nghệ thuật, Ghita, BSS CTTT05-G1
16 61902 Trịnh Thị Thùy Linh Nữ   CTTT05-G1
17 61727 Trần Thị Thảo Mi Nữ Tiếng anh CTTT05-G1
18 61728 Đỗ Hoàng Minh Nam Bóng đá CTTT05-G1
19 61729 Phạm Thị Hà My Nữ Thiện nguyện CTTT05-G1
20 61730 Dư Lê Uyển My Nữ Nghệ thuật CTTT05-G1
21 61733 Ume Emmanuel Ogbonna Nam   CTTT05-G1
22 61738 Pak Song Thae Nam Ghita CTTT05-G1
23 61743 Nguyễn Hoàng Mai Thanh Nữ Nghệ thuật CTTT05-G1
24 61740 Lê Minh Thành Nam Tiếng Anh CTTT05-G1
25 61744 Đinh Cường Thịnh Nam Thiện nguyện CTTT05-G1
26 61746 Mai Thu Trang Nữ Visual Sound CTTT05-G1
27   Ibrahim Mustapha Hong Nam   CTTT05-G1
28   Magau Israel Maleho Neo Nam   CTTT05-G1
29 61703 Lưu Hải Anh Nữ   CTTT05-G3
30 61709 Đàm Long Giang Nam Nghệ thuật, Ghita CTTT05-G3
31 61714 Bùi Thị Hải Nữ Thiện nguyện CTTT05-G3
32 61718 Đỗ Đức Hạnh Nam   CTTT05-G3
33 61716 Nguyễn Thị Thu Hảo Nữ Nghệ thuật CTTT05-G3
34 61717 Nguyễn Bích Hảo Nữ BSS CTTT05-G3
35 61721 Vũ Mai Hoa Nữ   CTTT05-G3
36 61711 Lưu Huệ Hương Nữ   CTTT05-G3
37 61723 Lê Quang Huy Nam Thiện nguyện CTTT05-G3
38 61724 Chu Gia Huy Nam   CTTT05-G3
39 61725 Chu Thị Mỹ Linh Nữ Nghệ thuật, BSS, Flashmob CTTT05-G3
40 61726 Đoàn Thị Quỳnh Mai Nữ Nghệ thuật CTTT05-G3
41 61731 Bùi Huyền My Nữ Nghệ thuật CTTT05-G3
42 61732 Lại Giang Nam Nam   CTTT05-G3
43 61736 Đàm Minh Phúc Nam   CTTT05-G3
44 61734 Nguyễn Diệu Phương Nữ BSS CTTT05-G3
45 61735 Trần Thị Hà Phương Nữ   CTTT05-G3
46 61737 Phạm Trường Sơn Nam Tiếng Anh, BSS CTTT05-G3
47 61739 Ngô Minh Thái Nam   CTTT05-G3
48 61742 Dương Đức Thắng Nam   CTTT05-G3
49 61741 Đoàn Nguyên Thạch Thảo Nữ   CTTT05-G3
50 61745 Trần Hoài Thu Nữ BSS CTTT05-G3
51 61747 Lý Quỳnh Trang Nữ Nghệ thuật CTTT05-G3
52 61899 Nguyễn Thu Trang Nữ   CTTT05-G3
53 61748 Bùi Văn Vinh Nam   CTTT05-G3

 

Lớp: CTTT0502 Học kỳ: I Năm học: 2014-2015  
TT MÃ SV HỌ VÀ TÊN GIỚI TÍNH CLB GHI CHÚ
1 61749 Nguyễn Minh Anh Nam Bóng đá CTTT05-G2
2 61751 Hoàng Quốc Anh Nam   CTTT05-G2
3 61896 Phạm Thế  Đạt Nam   CTTT05-G2
4 61756 Phạm Quang Duy Nam   CTTT05-G2
5 61757 Nguyễn Anh Duy Nam   CTTT05-G2
6 61761 Phùng Gia Hải Nam   CTTT05-G2
7 61764 Nguyễn Đại Hoàng Nam   CTTT05-G2
8 61767 Nguyễn Đức Huy Nam Bóng đá CTTT05-G2
9 61789 Hoàng Sơn Tùng Nam   CTTT05-G2
10 61790 Nguyễn Việt Tùng Nam   CTTT05-G2
11 61796 Nguyễn Lê Văn Nam Tiếng Anh, Nghệ thuật, Cầu lông CTTT05-G2
12 61750 Phạm Ngọc Anh Nữ Flashmob CTTT05-G2
13 61895 Ngô Thị Hương Giang Nữ   CTTT05-G2
14 61762 Trịnh Khắc Hiển Nữ   CTTT05-G2
15 61759 Nguyễn Thị Thu Hương Nữ Flashmob CTTT05-G2
16 61769 Trần Thị Thanh Lan Nữ   CTTT05-G2
17 61770 Trần Thị Thùy Linh Nữ   CTTT05-G2
18 61772 Nguyễn Thị Phương Loan Nữ Flashmob CTTT05-G2
19 61773 Nguyễn Trà Mi Nữ Thiện nguyện, Flashmob CTTT05-G2
20 61774 Đàm Vũ Hà My Nữ Nghệ thuật CTTT05-G2
21 61775 Tạ Thị Bích Ngọc Nữ   CTTT05-G2
22 61778 Trương Thị Nhung Nữ Báo chí CTTT05-G2
23 61783 Nguyễn Thị Thanh Tâm Nữ   CTTT05-G2
24 61788 Trần Thị Thủy Tiên Nữ   CTTT05-G2
25 61791 Trần Thị Thùy Trang Nữ Nghệ thuật CTTT05-G2
26 61792 Nguyễn Thị Phương Trang Nữ   CTTT05-G2
27 61752 Vũ Hoàng Việt Anh Nam   CTTT05-G4
28 61755 Đặng Anh Dũng Nam   CTTT05-G4
29 61754 Vũ Tùng Dương Nam Nghệ thuật CTTT05-G4
30 61758 Trần Khương Duy Nam Bóng đá CTTT05-G4
31 61766 Nguyễn Đức Huấn Nam   CTTT05-G4
32 61782 Đỗ Đức Sơn Nam Hỗ trợ gv sv qt, Ghita CTTT05-G4
33 61793 Nguyễn Thành Trung Nam   CTTT05-G4
34 61794 Phan Anh Trung Nam   CTTT05-G4
35 61753 Nguyễn Thị Mai Chi Nữ Nghệ thuật CTTT05-G4
36 61763 Phạm Thị Thu Hiền Nữ Flashmob CTTT05-G4
37 61765 Lã Bích Hoa Nữ BSS CTTT05-G4
38 61760 Phạm Quỳnh Hương Nữ Visual Sound CTTT05-G4
39 61768 Lê Nhân Khang Nữ Thiện nguyện CTTT05-G4
40 61771 Vũ Thùy Linh Nữ Nghệ thuật CTTT05-G4
41 61776 Phạm Thị Như Ngọc Nữ   CTTT05-G4
42 61777 Tạ Thị Mai Ngọc Nữ   CTTT05-G4
43 61779 Phạm Minh Phương Nữ   CTTT05-G4
44 61780 Phạm Thị Lan Phương Nữ   CTTT05-G4
45 61781 Phạm Hồng Quyên Nữ   CTTT05-G4
46 61784 Nguyễn Thị Thu Thảo Nữ Thiện nguyện, Nghệ thuật, Flashmob CTTT05-G4
47 61785 Đặng Thị Phương Thảo Nữ   CTTT05-G4
48 61786 Trần Nguyệt Thảo Nữ   CTTT05-G4
49 61787 Nguyễn Thị Thu Thủy Nữ   CTTT05-G4
50 61897 Lê Thu Trang Nữ   CTTT05-G4
51 61795 Hà Thị Thúy Uyên Nữ Nghệ thuật, Flashmob CTTT05-G4

 

Lớp: CTTT0503 Học kỳ: I Năm học: 2014-2015  
TT MÃ SV HỌ VÀ TÊN GIỚI TÍNH CLB GHI CHÚ
1 61901 Nguyễn Đoàn Công Định Nam   CTTT05-G5
2 61810 Nguyễn Quốc Hưng Nam   CTTT05-G5
3 61811 Nguyễn Việt Hoàng Nam Ghita CTTT05-G5
4 61813 Vũ Văn Huy Nam   CTTT05-G5
5 61818 Nguyễn Doãn Khang Nam Thiện nguyện CTTT05-G5
6 61827 Vũ Việt Nam Nam Ghita CTTT05-G5
7 61833 Hoàng Tiến Sơn Nam   CTTT05-G5
8 61838 Trần Thanh Tùng Nam Ghita CTTT05-G5
9 61842 Lưu Nhật Tuấn Nam Nghệ thuật, Ghita CTTT05-G5
10 61798 Đỗ Thị Minh Anh Nữ   CTTT05-G5
11 61799 Nguyễn Phương Anh Nữ   CTTT05-G5
12 61800 Nguyễn Ngọc Anh Nữ Hỗ trợ gv sv qt, Thiện nguyện CTTT05-G5
13 61806 Bùi Ngô Thảo Hương Nữ   CTTT05-G5
14 61808 Trần Thị Mỹ Hải Nữ   CTTT05-G5
15 61814 Bùi Thị Thanh Huyền Nữ Thiện nguyện CTTT05-G5
16 61815 Thân Thị Diệu Huyền Nữ   CTTT05-G5
17 61816 Phạm Ngọc Huyền Nữ   CTTT05-G5
18 61820 Lê Thị Thùy Linh Nữ Nghệ thuật CTTT05-G5
19 61823 Phạm Thị Ngọc Mai Nữ   CTTT05-G5
20 61824 Nguyễn Thị Ngọc Minh Nữ BSS CTTT05-G5
21 61828 Phạm Kim Thủy Ngân Nữ   CTTT05-G5
22 61829 Nguyễn Thị Phương Ngọc Nữ BSS CTTT05-G5
23 61831 Hoàng Tuyết Nhung Nữ   CTTT05-G5
24 61839 Đinh Thị Trang Nữ   CTTT05-G5
25 61843 Lê Thị Tố Uyên Nữ Thiện nguyện CTTT05-G5
26 61844 Trần Thị Thanh Vân Nữ Thiện nguyện CTTT05-G5
27 61805 Bùi Minh Đức Nam   CTTT05-G6
28 61812 Nguyễn Văn Hoàng Nam   CTTT05-G6
29 61825 Phí Quang Minh Nam   CTTT05-G6
30 61826 Đỗ Vũ Ngọc Minh Nam   CTTT05-G6
31 61834 Lương Đình Tôn Nam Cầu lông CTTT05-G6
32 61797 Bùi Hạnh An Nữ Flashmob CTTT05-G6
33 61801 Lê Huệ Chi Nữ Nghệ thuật, Cầu lông CTTT05-G6
34 61802 Nguyễn An Thu Cúc Nữ BSS CTTT05-G6
35 61803 Nguyễn Thị Kim Dung Nữ Thiện nguyện CTTT05-G6
36 61804 Vũ Lê Duy Nữ Bóng đá CTTT05-G6
37 61807 Nguyễn Thu Nữ Nghệ thuật, Flashmob CTTT05-G6
38 61809 Trần Thị Thu Hồng Nữ   CTTT05-G6
39 61817 Nguyễn Ngọc Huyền Nữ Cầu lông CTTT05-G6
40 61819 Phạm Phương Lan Nữ Thiện nguyện CTTT05-G6
41 61821 Phạm Phương Linh Nữ Flashmob CTTT05-G6
42 61822 Phan Thị Thùy Linh Nữ Thiện nguyện CTTT05-G6
43 61830 Bùi Thị Yến Ngọc Nữ Flashmob CTTT05-G6
44 61832 Vũ Thị Phương Nữ   CTTT05-G6
45 61835 Tạ Thị Thu Thảo Nữ Flashmob CTTT05-G6
46 61836 Phạm Thị Thu Thủy Nữ Nghệ thuật CTTT05-G6
47 61837 Ngô Thị Thu Thủy Nữ   CTTT05-G6
48 61898 Nguyễn Thị Ngọc Trâm Nữ   CTTT05-G6
49 61840 Nguyễn Hà Trang Nữ Flashmob CTTT05-G6
50 61841 Đặng Quỳnh Trang Nữ   CTTT05-G6
51 61845 Hoàng Thái Vân Nữ   CTTT05-G6
52 61846 Nguyễn Sơn Xim Nữ Flashmob CTTT05-G6

 

Lớp: CTTT0504 Học kỳ: I   Năm học: 2014-2015  
TT MÃ SV HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH GIỚI TÍNH CLB GHI CHÚ
1 61851 Bùi Anh Đức 05/12/1996 Nam   CTTT05-G7
2 61858 Tạ Quốc Khánh 02/09/1996 Nam Bóng đá, Cầu lông CTTT05-G7
3 61874 Phạm Đại Sơn 10/07/1996 Nam   CTTT05-G7
4 61875 Nguyễn Thế Sơn 06/11/1996 Nam   CTTT05-G7
5 61878 Vũ Tiến Thành 04/09/1996 Nam Bóng đá CTTT05-G7
6 61879 Lưu Tiến Thành 26/10/1996 Nam   CTTT05-G7
7 61900 Nguyễn Thị Ngọc Ánh 24/11/1996 Nữ   CTTT05-G7
8 61847 Đỗ Thị Thùy Anh 05/07/1996 Nữ Nghệ thuật CTTT05-G7
9 61850 Trần Ngọc Diệp 14/02/1996 Nữ Thiện nguyện, Flashmob CTTT05-G7
10 61853 Đào Thị Thanh Hằng 18/08/1996 Nữ Cầu lông CTTT05-G7
11 61854 Hoàng Thị Thu Hường 14/12/1996 Nữ   CTTT05-G7
12 61864 Phạm Thị Thanh Loan 08/10/1996 Nữ   CTTT05-G7
13 61867 Trần Phú May 06/04/1996 Nữ   CTTT05-G7
14 61869 Nguyễn Thu Nga 12/11/1996 Nữ Cầu lông CTTT05-G7
15 61871 Nguyễn Thị Ngọc Như 27/11/1996 Nữ Flashmob CTTT05-G7
16 61876 Nguyễn Thị Thanh Tâm 26/01/1996 Nữ   CTTT05-G7
17 61880 Hà Thị Thu Thảo 11/11/1996 Nữ Thiện nguyện, Flashmob CTTT05-G7
18 61881 Lê Phương Thảo 16/12/1996 Nữ Thiện nguyện, Cầu lông CTTT05-G7
19 61882 Phạm Phương Thảo 29/04/1996 Nữ Nghệ thuật CTTT05-G7
20 61885 Nguyễn Thị Minh Thu 14/11/1996 Nữ   CTTT05-G7
21 61886 Phạm Thanh 05/09/1995 Nữ Bóng đá CTTT05-G7
22 61887 Nguyễn Thu Trang 22/01/1996 Nữ Thiện nguyện CTTT05-G7
23 61888 Phan Thu Trang 04/02/1996 Nữ Thiện nguyện, Flashmob CTTT05-G7
24 61890 Bùi Thục Trinh 26/11/1996 Nữ   CTTT05-G7
25 61891 Nguyễn Việt Trinh 27/03/1996 Nữ Thiện nguyện CTTT05-G7
26 61849 Ngô Việt Chung 03/10/1996 Nam Nghệ thuật CTTT05-G8
27 61855 Nguyễn Tuấn Hiệp 06/09/1996 Nam   CTTT05-G8
28 61865 Phạm Thành Long 26/12/1996 Nam   CTTT05-G8
29 61892 Đinh Cao Tuấn 02/12/1996 Nam   CTTT05-G8
30 61848 Nguyễn Thị Huệ Anh 18/08/1996 Nữ   CTTT05-G8
31 61852 Nguyễn Ngọc Giang 17/11/1995 Nữ   CTTT05-G8
32 61856 Nguyễn Thị Hoa 12/03/1996 Nữ Cầu lông CTTT05-G8
33 61857 Nguyễn Thị Thanh Hoa 15/08/1996 Nữ   CTTT05-G8
34 61859 Phạm Thị Lan 11/07/1996 Nữ   CTTT05-G8
35 61860 Phạm Thị Lan 27/10/1996 Nữ   CTTT05-G8
36 61861 Đặng Thùy Linh 27/05/1996 Nữ   CTTT05-G8
37 61862 Phạm Mai Linh 02/03/1994 Nữ Nghệ thuật CTTT05-G8
38 61863 Nguyễn Thị Mỹ Linh 25/10/1996 Nữ   CTTT05-G8
39 61866 Lê Thị Lưu 22/02/1996 Nữ   CTTT05-G8
40 61868 Nguyễn Như Bình Minh 29/07/1995 Nữ BSS CTTT05-G8
41 61870 Lưu Thị Nga 10/06/1996 Nữ Thiện nguyện CTTT05-G8
42 61872 Lê Thị Nhật 31/05/1996 Nữ   CTTT05-G8
43 61873 Đoàn Hà Phương 14/12/1996 Nữ Thiện nguyện CTTT05-G8
44 61877 Phạm Thị Hoài  Thương 17/05/1996 Nữ Thiện nguyện CTTT05-G8
45 61883 Đoàn Thị Phương Thảo 26/03/1996 Nữ   CTTT05-G8
46 61889 Nguyễn Thị Như Trang 23/12/1996 Nữ   CTTT05-G8
47 61893 Nguyễn Thu  Uyên 16/12/1996 Nữ   CTTT05-G8
48 61894 Hoàng Thị Vi 16/02/1996 Nữ   CTTT05-G8
49 61884 Vũ Hoài Thu 10/01/1996 Nữ   CTTT05-G8

Ý kiến phản hồi

Gửi Phản hồi