Tiếng ViệtTiếng Anh

Bổ sung học phần Thảo luận Lập dự án vào Chương trình đào tạo

Cập nhật: 26-09-2017 09:57:14 | Câu hỏi về đào tạo | Lượt xem: 222

Bổ sung học phần Thảo luận Lập dự án vào Chương trình đào tạo

QUYẾT ĐỊNH

BỔ SUNG HỌC PHẦN THẢO LUẬN LẬP DỰ ÁN VÀO CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Ý kiến phản hồi

Gửi Phản hồi


Hỗ trợ trực tuyến
Support Ms. Trang - Du học - CTTT

Chuyên viên tư vấn - Ms. Trang - Du học - CTTT

Call: 0934661104

trang.ise@vimaru.edu.vn

Ms. Trang - Du học - CTTT
Support Ms.Thủy - TOEIC - CTTT

Chuyên viên tư vấn - Ms.Thủy - TOEIC - CTTT

Call: 02253261999

thuy.imet@vimaru.edu.vn

Ms.Thủy - TOEIC - CTTT
Thư viện video
Cty Mascot VN Cty Ashico VN Cty LG VN