Tiếng ViệtTiếng Anh

Bổ sung học phần Thảo luận Lập dự án vào Chương trình đào tạo

Cập nhật: 26-09-2017 09:57:14 | Câu hỏi về đào tạo | Lượt xem: 409

Bổ sung học phần Thảo luận Lập dự án vào Chương trình đào tạo

QUYẾT ĐỊNH

BỔ SUNG HỌC PHẦN THẢO LUẬN LẬP DỰ ÁN VÀO CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Ý kiến phản hồi

Gửi Phản hồi