Tiếng ViệtTiếng Anh

Học cải thiện điểm và chi phí học cải thiện

Cập nhật: 22-04-2014 12:00:00 | Câu hỏi về đào tạo | Lượt xem: 1036

Tập hợp các câu hỏi thường gặp của sinh viên về các vấn đề đào tạo, ngành học, môn học, thời khóa biểu, giảng viên ....
Sinh viên có thể gửi thêm câu hỏi qua bình luận ở dưới bài viết.

Học cải thiện điểm có mất phí không, chi phí được tính ra sao? Em có thể liên hệ với ai để biết thêm thông tin chi tiết.

Học cải thiện điểm có mất phí và phí được tính theo quy định hiện hành.

- Hiện tại (năm học 2014-2015) mức phí như sau: 

         + Đối với môn Lý luận chính trị bằng tiếng Việt: 500.000 đồng/môn

         + Đối với môn chuyên ngành bằng tiếng Anh: Môn 2 tín chỉ: 800.000 đồng/môn 

         +Đối với môn Tiếng anh cơ bản 1 (10 tín chỉ): 2.500.000 đồng/môn 

         + Tiếng anh cơ bản 2 (15 tín chỉ): 3.000.000 đồng/môn

- Để biết thêm thông tin chi tiết, em có thể liên hệ với Ban Tài chính.

         + Địa chỉ: Phòng 106B nhà A5, trường Đại học Hàng hải Việt Nam

        +Tel: (+84) - 313 261 083

Ý kiến phản hồi

Gửi Phản hồi