Tiếng ViệtTiếng Anh

Khác nhau giữa IBL và GMA

Cập nhật: 22-04-2014 12:00:00 | Câu hỏi về đào tạo | Lượt xem: 1674

Tập hợp các câu hỏi thường gặp của sinh viên về các vấn đề đào tạo, ngành học, môn học, thời khóa biểu, giảng viên ....
Sinh viên có thể gửi thêm câu hỏi qua bình luận ở dưới bài viết.

 

IBL

Tiếng Anh: 6.5 IELTS (hoặc tương đương)

Tiếng Anh: 5.5 IELTS (hoặc tương đương)

* Định hướng nghề nghiệp

GMA

IBL

Được đào tạo thành người có định hướng và tầm nhìn vĩ mô, có khả năng quản lý, hoạch định chính sách, hướng đi cho các tổ chức, doanh nghiệp.

Các đơn vị có thể làm việc:

  • Các bộ, ban, ngành
  • Tổ chức phi chính phủ
  • Các doanh nghiệp: trợ lý, thư ký; nhân viên thương mại kinh doanh (có lợi thế với các công ty có giao dịch quốc tế)

- …

Được đào tạo thành người có nghiệp vụ và chuyên môn về kinh doanh quốc tế và logistics.

Các đơn vị có thể làm việc:

  • Các doanh nghiệp thương mại có yếu tố nước ngoài, có giao dịch với nước ngoài

-

 

Ý kiến phản hồi

Gửi Phản hồi