VIDEO giới thiệu môn học

Tiếng ViệtTiếng Anh

INTRODUCTION TO COMPARATIVE MARITIME POLICIES - PROF. DR. MASATO SHINOHARA
INTRODUCTION TO COMPARATIVE MARITIME POLICIES - PROF. DR. MASATO SHINOHARA

This is a short introduction to the course ò Comparative Maritime Policies by Prof. Dr. Masato Shinohara, International School & Education.

INTRODUCTION TO INTERNATIONAL BUSINESS I
INTRODUCTION TO INTERNATIONAL BUSINESS I

This is a short introduction to the course of INTERNATIONAL BUSINESS I by Prof. TORBEN JESSEN, International School & Education.

INTRODUCTION TO INTERNATIONAL MARITIME ORGANIZATION
INTRODUCTION TO INTERNATIONAL MARITIME ORGANIZATION

This is a short introduction to the course of INTERNATIONAL MARITIME ORGANIZATION by Prof. Dr. Masato Shinohara, International School & Education.

Video giới thiệu môn học International Business 2
Video giới thiệu môn học International Business 2

Dưới đây là video giới thệu môn học International Business 2 do giảng viên Torben Jessen trình bày. 

Video giới thiệu môn Seminar I - Methods & Design
Video giới thiệu môn Seminar I - Methods & Design

Đây là clip giới thiệu về môn học Seminar I -research methods and design do TS. Nguyễn Cảnh Lam, giảng viên môn học trình bày