Tiếng ViệtTiếng Anh

Video giới thiệu môn học International Business 2
Video giới thiệu môn học International Business 2

Dưới đây là video giới thệu môn học International Business 2 do giảng viên Torben Jessen trình bày. 

Video giới thiệu môn học International Business 1
Video giới thiệu môn học International Business 1

Dưới đây là video giới thiệu môn học International Business 1 do giảng viên Torben Jessen trình bày.

Video giới thiệu môn Seminar I - Methods & Design
Video giới thiệu môn Seminar I - Methods & Design

Đây là clip giới thiệu về môn học Seminar I -research methods and design do TS. Nguyễn Cảnh Lam, giảng viên môn học trình bày