Tiếng ViệtTiếng Anh

Xin phép vắng mặt trong các buổi triệu tập cấp Viện.

Cập nhật: 22-04-2014 12:00:00 | Câu hỏi về công tác sinh viên | Lượt xem: 787

Tổng hợp các câu hỏi về các vấn đề thuộc công tác sinh viên, theo dõi rèn luyện, học bổng, lao động giảm điểm ....
Sinh viên có thể gửi thêm câu hỏi qua bình luận dưới bài viết.

Em muốn xin phép vắng mặt các chương trình triệu tập cấp Viện thì phải làm gì?

Để vắng mặt trong các chương trình triệu tập cấp Viện, em phải viết đơn xin phép, có chữ ký của phụ huynh:

          - Lý do sức khỏe: nộp trong vòng 7 ngày diễn ra chương trình.

          - Lý do khác: nộp trước thời gian diễn ra chương trình.

Ý kiến phản hồi

Gửi Phản hồi