Tiếng ViệtTiếng Anh

Quy trình trừ điểm rèn luyện và cách nhận thông báo điểm trừ rèn luyện.

Cập nhật: 22-04-2014 12:00:00 | Câu hỏi về công tác sinh viên | Lượt xem: 818

Tổng hợp các câu hỏi về các vấn đề thuộc công tác sinh viên, theo dõi rèn luyện, học bổng, lao động giảm điểm ....
Sinh viên có thể gửi thêm câu hỏi qua bình luận dưới bài viết.

Các bước trừ điểm rèn luyện như thế nào? Làm thế nào để em biết mình bị trừ bao nhiêu điểm và do lỗi gì?

         - Bước 1: Thu thập thông tin điểm trừ rèn luyện qua điểm danh chào cờ, điểm danh đột xuất, điểm danh do giảng viên cung cấp, kiểm tra đồng phục ….

          - Bước 2: Cán bộ phụ trách CTSV tổng hợp dữ liệu.

          - Bước 3: Công bố điểm trừ rèn luyện 2 tuần 1 lần qua email các lớp bằng bản mềm để SV tự kiểm tra và theo dõi. Trong đó ghi rõ lỗi vi phạm, thời gian vi phạm, điểm trừ.

          - Bước 4: Tiếp nhận phản hồi của sinh viên với những trường hợp có sai sót và chứng cứ chính xác.

Ý kiến phản hồi

Gửi Phản hồi