Tiếng ViệtTiếng Anh

Học bổng và các vấn đề liên quan

Cập nhật: 22-04-2014 12:00:00 | Câu hỏi về công tác sinh viên | Lượt xem: 874

Tổng hợp các câu hỏi về các vấn đề thuộc công tác sinh viên, theo dõi rèn luyện, học bổng, lao động giảm điểm ....
Sinh viên có thể gửi thêm câu hỏi qua bình luận dưới bài viết.

Có mấy loại học bổng, phát dựa trên tiêu chí nào? Nếu em học vượt thì học bổng sẽ tính ra sao?

Có 3 loại học bổng:

           * Học bổng của Trường: Phát dựa theo quy định về công tác sinh viên của nhà trường. Hiện tại số lượng là 6% tổng số sv 1 khóa cho mỗi chuyên ngành. Chi tiết em có thể tham khảo trong Sổ tay sinh viên 2014, trang 92,93.

           * Khen thưởng của Viện: Dựa vào điểm trung bình học tập và đóng góp của em vào các hoạt động ngoại khóa (câu lạc bộ, công tác Đoàn, Hội…). Số lượng học bổng (trung bình khoảng 10 suất) và mức học bổng phụ thuộc vào quỹ khen thưởng của Viện hàng năm.

           * Học bổng của doanh nghiệp: Điều kiện và số lượng do doanh nghiệp đưa ra, tùy từng năm. 1 năm chỉ xét 1 lần.

Nếu em học vượt, điểm học vượt sẽ được tính vào điểm trung bình chung học kỳ của kỳ em học vượt và xét học bổng bình thường (tham khảo điều 19 trang 92-93 sổ tay sinh viên).

Ý kiến phản hồi

Gửi Phản hồi