Tiếng ViệtTiếng Anh

Đã có phiếm điểm thi ngày 30/8/2020
Đã có phiếm điểm thi ngày 30/8/2020

VIỆN ĐÀO TẠO QUỐC TẾ THÔNG BÁO ĐÃ CÓ PHIẾU ĐIỂM THI NGÀY 30 THÁNG 8 NĂM 2020

Điểm thi phiếu điểm sau ngày thi 30/8/2020
Điểm thi phiếu điểm sau ngày thi 30/8/2020

VIỆN ĐÀO TẠO QUỐC TẾ TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO ĐàCÓ KẾT QUẢ CỦA CÁC THÍ SINH THI KHÔNG LẤY PHIẾU ĐIỂM, ĐỢT THI TOEIC NGÀY 30/8/2020.

THI THỬ TOEIC QUỐC TẾ HÀNG THÁNG
THI THỬ TOEIC QUỐC TẾ HÀNG THÁNG

VIỆN ĐÀO TẠO QUỐC TẾ TỔ CHỨC THI THỬ TOEIC QUỐC TẾ NGÀY 23 THÁNG 8 NĂM 2020

Đã có phiếm điểm thi ngày 26/7
Đã có phiếm điểm thi ngày 26/7

VIỆN ĐÀO TẠO QUỐC TẾ THÔNG BÁO ĐÃ CÓ PHIẾU ĐIỂM THI NGÀY 26 THÁNG 7

DANH SÁCH THI TOEIC NGÀY 26/7/2020
DANH SÁCH THI TOEIC NGÀY 26/7/2020

Viện Đào tạo quốc tế trân trọng thông báo danh sách thí sinh thi TOEIC ngày 26/7/2020

HỦY ĐỢT THI TOEIC 5/7/2020
HỦY ĐỢT THI TOEIC 5/7/2020

Viện Đào tạo quốc tế trân trọng thông báo hủy đợt thi TOEIC ngày 5/7/2020.

Đã có phiếm điểm thi ngày 14/06/2020
Đã có phiếm điểm thi ngày 14/06/2020

VIỆN ĐÀO TẠO QUỐC TẾ THÔNG BÁO ĐÃ CÓ PHIẾU ĐIỂM THI NGÀY 14 THÁNG 6

Phiếu điểm bổ sung đợt thi 23/5/2020
Phiếu điểm bổ sung đợt thi 23/5/2020

Viện Đào tạo quốc tế trân trọng thông báo đã có phiếu điểm bổ sung đợt thi 23/5/2020.

Điểm thi TOEIC 14/6/2020 (KHÔNG PHIẾU ĐIỂM)
Điểm thi TOEIC 14/6/2020 (KHÔNG PHIẾU ĐIỂM)

VIỆN ĐÀO TẠO QUỐC TẾ TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO ĐàCÓ KẾT QUẢ CỦA CÁC THÍ SINH THI KHÔNG LẤY PHIẾU ĐIỂM, ĐỢT THI TOEIC NGÀY 14/6/2020.

THÔNG BÁO LỊCH THI TOEIC THÁNG 7/2020
THÔNG BÁO LỊCH THI TOEIC THÁNG 7/2020

Viện Đào tạo quốc tế trân trọng thông báo lịch thi TOEIC tháng 7/2020.

DANH SÁCH PHÒNG THI VÀ GIỜ THI TOEIC 14/6/2020
DANH SÁCH PHÒNG THI VÀ GIỜ THI TOEIC 14/6/2020

Viện Đào tạo quốc tế trân trọng thông báo danh sách chia ca thi TOEIC kèm thông tin cụ thể về giờ thi, phòng thi.

CÁC TRƯỜNG HỢP BẤT THƯỜNG TOEIC ĐH HÀNG HẢI NGÀY 14.6.2020
CÁC TRƯỜNG HỢP BẤT THƯỜNG TOEIC ĐH HÀNG HẢI NGÀY 14.6.2020

Viện Đào tạo quốc tế trân trọng thông báo danh sách hồ sơ bất thường của đợt thi 14/6/2020.

DANH SÁCH THI TOEIC NGÀY 14/6/2020
DANH SÁCH THI TOEIC NGÀY 14/6/2020

Viện Đào tạo quốc tế trân trọng thông báo danh sách thí sinh thi TOEIC ngày 14/6/2020.

Điểm thi TOEIC 23/5/2020 (KHÔNG PHIẾU ĐIỂM)
Điểm thi TOEIC 23/5/2020 (KHÔNG PHIẾU ĐIỂM)

VIỆN ĐÀO TẠO QUỐC TẾ TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO ĐàCÓ KẾT QUẢ CỦA CÁC THÍ SINH THI KHÔNG LẤY PHIẾU ĐIỂM, ĐỢT THI TOEIC NGÀY 23/5/2020.

THÔNG BÁO LỊCH THI TOEIC THÁNG 6/2020
THÔNG BÁO LỊCH THI TOEIC THÁNG 6/2020

Viện Đào tạo quốc tế trân trọng thông báo lịch thi TOEIC tháng 6/2020.

DANH SÁCH PHÒNG THI VÀ GIỜ THI TOEIC 23/5/2020
DANH SÁCH PHÒNG THI VÀ GIỜ THI TOEIC 23/5/2020

Viện Đào tạo quốc tế trân trọng thông báo danh sách chia ca thi TOEIC kèm thông tin cụ thể về giờ thi, phòng thi.

CÁC TRƯỜNG HỢP BẤT THƯỜNG TOEIC ĐH HÀNG HẢI NGÀY 23.5.2020
CÁC TRƯỜNG HỢP BẤT THƯỜNG TOEIC ĐH HÀNG HẢI NGÀY 23.5.2020

Viện Đào tạo quốc tế trân trọng thông báo danh sách hồ sơ bất thường của đợt thi 23/5/2020.

DANH SÁCH THI TOEIC NGÀY 23/5/2020
DANH SÁCH THI TOEIC NGÀY 23/5/2020

Viện Đào tạo quốc tế trân trọng thông báo danh sách thí sinh thi TOEIC ngày 23/5/2020.

THÔNG BÁO LỊCH THI TOEIC THÁNG 5/2020
THÔNG BÁO LỊCH THI TOEIC THÁNG 5/2020

Viện Đào tạo quốc tế trân trọng thông báo lịch thi TOEIC tháng 5/2020.

HỦY ĐỢT THI TOEIC 26/4/2020
HỦY ĐỢT THI TOEIC 26/4/2020

Viện Đào tạo quốc tế trân trọng thông báo hủy đợt thi TOEIC ngày 26/4/2020.

HỦY ĐỢT THI TOEIC 29/3/2020
HỦY ĐỢT THI TOEIC 29/3/2020

Viện Đào tạo quốc tế trân trọng thông báo hủy đợt thi TOEIC ngày 29/3/2020.

Phiếu điểm bổ sung đợt thi 19/1/2020
Phiếu điểm bổ sung đợt thi 19/1/2020

Viện Đào tạo quốc tế trân trọng thông báo đã có phiếu điểm bổ sung đợt thi 19/1/2020.

HỦY ĐỢT THI TOEIC 29/2/2020
HỦY ĐỢT THI TOEIC 29/2/2020

Viện Đào tạo quốc tế trân trọng thông báo hủy đợt thi TOEIC ngày 29/2/2020.

Phiếu điểm bổ sung đợt thi 29/12/2019
Phiếu điểm bổ sung đợt thi 29/12/2019

Viện Đào tạo quốc tế trân trọng thông báo đã có phiếu điểm bổ sung đợt thi 29/12/2019.

KẾT QUẢ THI TOEIC CÓ PHIẾU ĐIỂM 19/1/2020
KẾT QUẢ THI TOEIC CÓ PHIẾU ĐIỂM 19/1/2020

VIỆN ĐÀO TẠO QUỐC TẾ TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO ĐÃ CÓ PHIẾU ĐIỂM THI NGÀY 19/1/2020

THÔNG BÁO LỊCH THI TOEIC THÁNG 3/2020 VÀ ĐIỀU CHỈNH LỆ PHÍ
THÔNG BÁO LỊCH THI TOEIC THÁNG 3/2020 VÀ ĐIỀU CHỈNH LỆ PHÍ

Viện Đào tạo quốc tế trân trọng thông báo lịch thi TOEIC tháng 3/2020 và điều chỉnh lệ phí thi áp dụng từ tháng 3/2020.

Điểm thi TOEIC 19/1/2020 (KHÔNG PHIẾU ĐIỂM)
Điểm thi TOEIC 19/1/2020 (KHÔNG PHIẾU ĐIỂM)

ĐÃ CÓ KẾT QUẢ CỦA CÁC THÍ SINH THI KHÔNG LẤY PHIẾU ĐIỂM, ĐỢT THI TOEIC NGÀY 19/1/2020.

THÔNG BÁO LỊCH THI TOEIC THÁNG 2/2020
THÔNG BÁO LỊCH THI TOEIC THÁNG 2/2020

Viện Đào tạo quốc tế trân trọng thông báo lịch thi TOEIC tháng 2/2020.

DANH SÁCH PHÒNG THI VÀ GIỜ THI TOEIC 19/1/2020
DANH SÁCH PHÒNG THI VÀ GIỜ THI TOEIC 19/1/2020

Viện Đào tạo quốc tế trân trọng thông báo danh sách chia ca thi TOEIC kèm thông tin cụ thể về giờ thi, phòng thi.

CÁC TRƯỜNG HỢP HỒ SƠ BẤT THƯỜNG TOEIC 19/1/2020
CÁC TRƯỜNG HỢP HỒ SƠ BẤT THƯỜNG TOEIC 19/1/2020

Viện Đào tạo quốc tế trân trọng thông báo các trường hợp cần bổ sung hồ sơ thi TOEIC ngày 19/1/2020.

DANH SÁCH THI TOEIC NGÀY 19/1/2020
DANH SÁCH THI TOEIC NGÀY 19/1/2020

Viện Đào tạo quốc tế trân trọng thông báo danh sách thí sinh thi TOEIC ngày 19/1/2020.

Điểm thi TOEIC 29/12/2019 (KHÔNG PHIẾU ĐIỂM)
Điểm thi TOEIC 29/12/2019 (KHÔNG PHIẾU ĐIỂM)

ĐÃ CÓ KẾT QUẢ CỦA CÁC THÍ SINH THI KHÔNG LẤY PHIẾU ĐIỂM, ĐỢT THI TOEIC NGÀY 29/12/2019.

THÔNG BÁO LỊCH THI TOEIC THÁNG 1/2020
THÔNG BÁO LỊCH THI TOEIC THÁNG 1/2020

Viện Đào tạo quốc tế trân trọng thông báo lịch thi TOEIC tháng 1/2020.

TB ĐIỂM THI KHÔNG PHIẾU ĐIỂM TOEIC NGÀY 27/10/2019
TB ĐIỂM THI KHÔNG PHIẾU ĐIỂM TOEIC NGÀY 27/10/2019

ĐIỂM THI KHÔNG PHIẾU ĐIỂM TOEIC NGÀY 27/10/2019

THÔNG BÁO THI TOEIC THÁNG 10/2019
THÔNG BÁO THI TOEIC THÁNG 10/2019

THÔNG BÁO THI TOEIC THÁNG 10/2019

DS chia ca TOEIC ngày thi 29.9.19
DS chia ca TOEIC ngày thi 29.9.19

THÔNG BÁO: DANH SÁCH CHIA CA ĐỢT THI NGÀY 29.9.19  

Thông báo lùi lịch thi TOEIC
Thông báo lùi lịch thi TOEIC

Xin thông báo: Do số lượng đăng ký thi ngày 25/8/2019 không đủ để tổ chức thi, lịch thi sẽ được bố trí lùi lại vào ngày 29/9/2019. Mong các thí sinh thông cảm cho sự bất tiện này.

Đã có phiếu điểm TOEIC thi ngày 28.07.2019
Đã có phiếu điểm TOEIC thi ngày 28.07.2019

Đã có phiếu điểm TOEIC thi ngày 28.07.2019

Điểm thi Toeic không phiếu điểm 28/07/2019
Điểm thi Toeic không phiếu điểm 28/07/2019

Điểm thi Toeic không phiếu điểm 28/07/2019  

Thông báo Retake TOEIC ngày thi 28/7/2019 - ĐH Hàng hải
Thông báo Retake TOEIC ngày thi 28/7/2019 - ĐH Hàng hải

Nội dung thông báo: