Tiếng ViệtTiếng Anh

Điểm thi toeic không phiếu điểm ngày 24/03/2018
Điểm thi toeic không phiếu điểm ngày 24/03/2018

Viện ĐTQT thông báo điểm thi Toeic không phiếu điểm ngày 24/03/2018

DANH SÁCH THI TOEIC 24.03.2018
DANH SÁCH THI TOEIC 24.03.2018

Viện ĐTQT thông báo danh sách thi Toeic ngày 24/03/2018

THÔNG BÁO THI TOEIC NGÀY 22/04/2018
THÔNG BÁO THI TOEIC NGÀY 22/04/2018

Viện ĐTQT thông báo lịch thi TOEIC tháng 04/2018

Phiểu điểm thi 20/01/2018
Phiểu điểm thi 20/01/2018

Viện ĐTQT thông báo về phiếu điểm thi ngày 20/01/2018

ĐIểm Thi không phiếu điểm ngày 20/1/2018
ĐIểm Thi không phiếu điểm ngày 20/1/2018

Viện ĐTQT thông báo điểm thi không phiếu điểm ngày 20/1/2018

DANH SÁCH THI TOEIC 20.01.2018
DANH SÁCH THI TOEIC 20.01.2018

Viện ĐTQT trân trọng thông báo Danh sách thi Toeic ngày 20/01/2018

THÔNG BÁO THI TOEIC NGÀY 24/03/2018
THÔNG BÁO THI TOEIC NGÀY 24/03/2018

Viện ĐTQT thông báo lịch thi toeic ngày 24/03/2018

Danh sách thí sinh thi TOEIC ngày 20/01/2018
Danh sách thí sinh thi TOEIC ngày 20/01/2018

Viện ĐTQT trân trọng thông báo danh sách thí sinh thi TOEIC ngày 20/01/2018. 

Điểm thi không lấy phiếu điểm ngày 24/12/2017
Điểm thi không lấy phiếu điểm ngày 24/12/2017

Viện ĐTQT thông báo điểm thi không lấy phiếu điểm ngày 24/12/2017

Kết quả thi Toeic không phiếu điểm ngày 25,26/11/2017
Kết quả thi Toeic không phiếu điểm ngày 25,26/11/2017

Viện ĐTQT trân trọng thông báo kết quả thi Toeic không phiếu điểm ngày 25,26/11/2017

Danh sách thi TOEIC ngày 19/11/2017
Danh sách thi TOEIC ngày 19/11/2017

Viện ĐTQT thông báo danh sách thi TOEIC ngày 19/11/2017

Đã có phiếu điểm thi ngày 29/10, 30/10 và phiếu điểm sau ngày 15/10
Đã có phiếu điểm thi ngày 29/10, 30/10 và phiếu điểm sau ngày 15/10

Viện ĐTQT trân trọng thông báo đã có phiếu điểm thi Toeic ngày 29/10 và 30/10 và phiếu điểm sau ngày 15/10.

Điểm thi không lấy phiếu điểm ngày 29/10/2017
Điểm thi không lấy phiếu điểm ngày 29/10/2017

Viện ĐTQT trân trọng thông báo điểm thi không phiếu điểm ngày 29/10/2017. 

Danh sách thi Toeic ngày 29/10
Danh sách thi Toeic ngày 29/10

Viện ĐTQT trân trọng thông báo danh sách thi TOEIC ngày 29/10 tại Hải Phòng.

Đã có phiếu điểm thi Toeic ngày 15/10 và ngày 24/9
Đã có phiếu điểm thi Toeic ngày 15/10 và ngày 24/9

Viện ĐTQT trân trọng thông báo đã có phiếu điểm thi Toeic ngày 15/10 và 24/9.

Điểm thi không phiếu điểm ngày 15/10/2017
Điểm thi không phiếu điểm ngày 15/10/2017

Viện ĐTQT trân trọng thông báo điểm thi không phiếu điểm ngày 15/10/2017. 

Thông báo lịch thi Toeic tháng 11 năm 2017
Thông báo lịch thi Toeic tháng 11 năm 2017

Viện Đào tạo Quốc tế trân trọng thông báo lịch thi Toeic tháng 11 năm 2017.

Danh sách thi TOEIC ngày 15/10/2017
Danh sách thi TOEIC ngày 15/10/2017

Viện ĐTQT trân trọng thông báo danh sách thi TOEIC ngày 15/10/2017

Điểm thi TOEIC ngày 24/9/2017 ( Lấy phiếu điểm )
Điểm thi TOEIC ngày 24/9/2017 ( Lấy phiếu điểm )

Đã có phiếu điểm thi TOEIC Test ngày 24/09/2017.

KẾT QUẢ THI TOEIC 24/09/2017 (KHÔNG PHIẾU ĐIỂM)
KẾT QUẢ THI TOEIC 24/09/2017 (KHÔNG PHIẾU ĐIỂM)

Viện ĐTQT trân trọng thông báo kết quả thi TOEIC 24/09/2017 (KHÔNG PHIẾU ĐIỂM)

Danh sách thi TOEIC ngày 24/09
Danh sách thi TOEIC ngày 24/09

Viện ĐTQT trân trọng thông báo danh sách thi TOEIC ngày 24/09

Thông báo thi TOEIC ngày 15 & 29/10/2017
Thông báo thi TOEIC ngày 15 & 29/10/2017

Viện ĐTQT trân trọng thông báo lịch thi TOEIC ngày 15 & 29/10/2017

Phiếu điểm TOEIC ngày 20/08/2017
Phiếu điểm TOEIC ngày 20/08/2017

Đã có phiếu điểm thi TOEIC Test ngày 20/08/2017

Điểm thi TOEIC không phiếu điểm của ngày 20/8/2017
Điểm thi TOEIC không phiếu điểm của ngày 20/8/2017

Điểm thi TOEIC không phiếu điểm của ngày 20/8/2017

Danh sách thi TOEIC ngày 20/8/2017
Danh sách thi TOEIC ngày 20/8/2017

Viện ĐTQT trân trọng thông báo Danh sách thi TOEIC ngày 20/08/2017

Thông báo thi TOEIC ngày 24/09/2017
Thông báo thi TOEIC ngày 24/09/2017

Thông báo thi TOEIC ngày 24/09/2017.

Kết quả thi TOEIC ngày 9/7/2017
Kết quả thi TOEIC ngày 9/7/2017

Viện ĐTQT xin thông báo đã có phiếu điểm thi TOEIC ngày 9/7/2017​

Thông báo thi TOEIC ngày 20/8/2017
Thông báo thi TOEIC ngày 20/8/2017

Thông báo thi TOEIC ngày 20/8/2017.

Danh sách thi TOEIC ngày 9/7/2017
Danh sách thi TOEIC ngày 9/7/2017

Viện ĐTQT trân trọng thông báo Danh sách thi TOEIC ngày 9/7/2017

Kết quả thi TOEIC ngày 11/06/2017
Kết quả thi TOEIC ngày 11/06/2017

Viện ĐTQT xin thông báo đã có phiếu điểm thi TOEIC ngày 11/06/2017

Kết quả thi TOEIC có phiếu điểm, không phiếu điểm và Retake ngày 11/6/2017
Kết quả thi TOEIC có phiếu điểm, không phiếu điểm và Retake ngày 11/6/2017

Viện ĐTQT thông báo kết quả thi TOEIC có phiếu điểm, không phiếu điểm và Retake ngày 11/6/2017

ĐIỂM THI TOEIC TEST THÍ SINH KHÔNG LẤY PHIẾU ĐIỂM NGÀY 01/06/2017
ĐIỂM THI TOEIC TEST THÍ SINH KHÔNG LẤY PHIẾU ĐIỂM NGÀY 01/06/2017

Viện ĐTQT thông báo điểm thi ngày 01/06/2017 hình thức thi không phiếu điểm.

Danh sách thi TOEIC ngày 11/6/2017
Danh sách thi TOEIC ngày 11/6/2017

Viện ĐTQT trân trọng thông báo Danh sách thi TOEIC ngày 11/6/2017

Kết quả thi TOEIC ngày 27-28/5/2017
Kết quả thi TOEIC ngày  27-28/5/2017

Viện ĐTQT xin thông báo đã có phiếu điểm thi TOEIC ngày 27-28/5/2017​

TB thi TOEIC đợt ngày 9/7/2017.
TB thi TOEIC đợt ngày 9/7/2017.

TB thi TOEIC đợt ngày 9/7/2017.

ĐIỂM THI TOEIC TEST THÍ SINH KHÔNG LẤY PHIẾU ĐIỂM NGÀY 24 - 28/5/2017
ĐIỂM THI TOEIC TEST THÍ SINH KHÔNG LẤY PHIẾU ĐIỂM NGÀY 24 - 28/5/2017

Viện ĐTQT thông báo điểm thi ngày 24 - 28/5/2017 hình thức thi không phiếu điểm.

Thông báo tổ chức thi Toeic bổ sung vào ngày 11/6/2017
Thông báo tổ chức thi Toeic bổ sung vào ngày 11/6/2017

Viện ĐTQT phối hợp với IIG Việt Nam tổ chức thêm 1 đợt thi Toeic vào ngày 11/6/2017

Danh sách thi TOEIC ngày 27 & 28/5/2017
Danh sách thi TOEIC ngày 27 & 28/5/2017

Viện ĐTQT xin thông báo Danh sách thi TOEIC test 27 & 28/5/2017

Kết quả thi TOEIC ngày 14/5/2017
Kết quả thi TOEIC ngày 14/5/2017

Viện ĐTQT xin thông báo đã có phiếu điểm thi TOEIC ngày 14/5/2017​

PHIẾU ĐIỂM BỔ SUNG ĐỢT THI NGÀY 22,23/4/2017
PHIẾU ĐIỂM BỔ SUNG ĐỢT THI NGÀY 22,23/4/2017

Đã có phiếu điểm của các thí sinh thi 500.000đ đăng ký nhận phiếu điểm đợt thi 22,23/4/2017