Tiếng ViệtTiếng Anh

Thông báo điều chỉnh đơn giá bài thi TOEIC và lịch thi tháng 6/2019

Cập nhật: 24-05-2019 03:14:55 | TOEIC | Lượt xem: 3116

Thông báo điều chỉnh đơn giá bài thi TOEIC và lịch thi tháng 6/2019

Thông báo điều chỉnh giá bài thi từ IIG VN: Xem TẠI ĐÂY

Thông báo điều chỉnh lệ phí thi: Xem TẠI ĐÂY

Thông báo thi TOEIC tháng 6/2019: Xem TẠI ĐÂY

Ý kiến phản hồi

Gửi Phản hồi