Tiếng ViệtTiếng Anh

THÔNG BÁO VỀ VIỆC XÉT TỐT NGHIỆP HÀNG NĂM

Cập nhật: 19-06-2018 02:40:21 | Thông báo đào tạo | Lượt xem: 635

Thông báo về việc xét tốt nghiệp hàng năm

Hàng năm, Viện Đào tạo quốc tế sẽ tổ chức thu và xét duyệt tài liệu để phục vụ xét tốt nghiệp và có hạn chót vào các đợt ngày 5 tháng 12 và ngày 5 tháng 6.
Nội dung xét tốt nghiệp bao gồm:
- Hoàn thành đầy đủ chương trình học.
- Chứng chỉ IELTS. 
- Chứng chỉ MOS.
- Hoàn thành 4 học phần của "Giáo dục thể chất".
- Chứng chỉ "Giáo dục quốc phòng" (Chỉ áp dụng với sinh viên Việt Nam).
- Hoàn thành 5 chứng chỉ kỹ năng mềm (Chỉ áp dụng với sinh viên Việt Nam).
- Hoàn thành lệ phí để xét tốt nghiệp. 

Ý kiến phản hồi

Gửi Phản hồi