Tiếng ViệtTiếng Anh

Thông báo mở lớp kỹ năng mềm 18-19 /05/2019

Cập nhật: 22-04-2019 09:16:42 | Thông báo đào tạo | Lượt xem: 1224

Thông báo mở lớp kỹ năng mềm 18-19 /05/2019

Viện Đào tạo quốc tế thông báo sẽ mở hai lớp kỹ năng mềm học ngày 18/19 tháng 05:

- Khám phá bản thân

- Làm việc nhóm

Đăng kí học tại phòng 105A nhà A5. Hạn đăng ký trước ngày 14/05/2019.

Ý kiến phản hồi

Gửi Phản hồi