Tiếng ViệtTiếng Anh

THÔNG BÁO ĐIỂM THI GIỮA KỲ TACB1 - CTTT09

Cập nhật: 26-11-2018 03:42:37 | Thông báo đào tạo | Lượt xem: 1153

THÔNG BÁO ĐIỂM THI GIỮA KỲ TACB1 - CTTT09

SINH VIÊN PHÚC TRA ĐIỂM NỘP ĐƠN TẠI BAN ĐÀO TẠO. HẠN NỘP ĐƠN HẾT 29/11/2018.

Ý kiến phản hồi

Gửi Phản hồi