Tiếng ViệtTiếng Anh

Thông báo tổ chức khám sức khỏe cho sinh viên năm cuối, năm học 2016 - 2017

Cập nhật: 21-11-2016 12:00:00 | Thông báo khác | Lượt xem: 360

Ban Đào tạo xin thông báo

Tổ chức khám sức khỏe đầu ra cho sinh viên đợt 1 năm học 2016 - 2017

Ý kiến phản hồi

Gửi Phản hồi