Tiếng ViệtTiếng Anh

LỊCH BẢO VỆ THỰC TẬP 2 - CHUYÊN NGÀNH IBL

Cập nhật: 28-02-2018 07:56:27 | Thông báo đào tạo | Lượt xem: 1495

LỊCH BẢO VỆ THỰC TẬP 2 - CHUYÊN NGÀNH IBL

Viện ĐTQT thông báo lịch bảo vệ thực tập 2 - chuyên ngành IBL

Thời gian: Cả ngày thứ 7 ngày 3/3/2018.

Địa điểm: Tầng 2 nhà A4.

- Phòng 4: Bàn 1

- Phòng 5: Bàn 2 + 3

- Phòng 6: Bàn 4 + 5

Yêu cầu: 

- Sinh viên có số thứ tự từ 1-13 mỗi bàn có mặt từ sáng lúc 7h30, các bạn sinh viên còn lại đến vào buổi chiều lúc 2h.

- Khi đi bảo vệ yêu cầu các bạn sinh viên mang theo 1 bản phiếu điểm (được đính kèm ở dưới) và Báo cáo (Đã có chữ kí duyệt của GVHD)

Danh sách phân công sinh viên cho 5 bàn:

Bản phiếu điểm:

Ý kiến phản hồi

Gửi Phản hồi