Tiếng ViệtTiếng Anh

DANH SÁCH SINH VIÊN KỸ NĂNG MỀM NGÀY 20-21/5/2017

Cập nhật: 18-05-2017 09:35:06 | Thông báo khác | Lượt xem: 274

DANH SÁCH SINH VIÊN KỸ NĂNG MỀM NGÀY 20-21/5/2017

DANH SÁCH SINH VIÊN KỸ NĂNG MỀM NGÀY 20-21/5/2017

1. Kỹ năng khám phá và lãnh đạo bản thân

 

2. Kỹ năng tư duy và sáng tạo - Nhóm 1

 

3. Kỹ năng tư duy và sáng tạo - Nhóm 2

 

Ý kiến phản hồi

Gửi Phản hồi