Tiếng ViệtTiếng Anh

Danh sách sinh viên đi thực tập 3 - 2017

Cập nhật: 16-02-2017 02:13:16 | Thông báo khác | Lượt xem: 318

Danh sách sinh viên đi thực tập 3 - 2017

Ban Đào tạo xin thông báo

Danh sách sinh viên đi thực tập 3 - năm học 2016 - 2017

Yêu cầu:

- Sinh viên kiểm tra lại thông tin có trong danh sách

- Sinh viên nào không tham gia thực tập đợt này hay thiếu tên báo lại cho Ban Đào tạo trước 9h ngày 10/2/2017

Ý kiến phản hồi

Gửi Phản hồi