Tiếng ViệtTiếng Anh

DANH SÁCH KỸ NĂNG MỀM

Cập nhật: 13-09-2017 09:59:14 | Thông báo đào tạo | Lượt xem: 1389

DANH SÁCH HỌC KỸ NĂNG MỀM THÁNG 9/2017

 

DANH SÁCH HỌC KỸ NĂNG MỀM THÁNG 9/2017

- ĐỢT 1: Cả ngày 16,17/9/2017 (sáng 8h30-11h30 ;chiều 13h30-16h30)

- ĐỢT 2 : Cả ngày 23,24/9/2017 (sáng 8h30-11h30 ;chiều 13h30-16h30)

* YÊU CẦU: Sinh viên tham gia học đúng giờ, đầy đủ, tham gia các hoạt động tích cực cùng giảng viên.

Ý kiến phản hồi

Gửi Phản hồi