Tiếng ViệtTiếng Anh

BẢO VỆ THỰC TẬP 1

Cập nhật: 20-09-2017 07:50:44 | Thông báo khác | Lượt xem: 1529

Ban Đào tạo thông báo lịch BẢO VỆ THỰC TẬP CHUYÊN NGÀNH các lớp GMA06 và IBL06.

Ban Đào tạo thông báo lịch BẢO VỆ THỰC TẬP CHUYÊN NGÀNH các lớp GMA06 và IBL06.

* Ngành GMA : 7:30-11:30 Sáng thứ 4 ngày 27/9/2017, phòng 2 và 3 tầng 2 Nhà A4.
* Ngành IBL : 7:30-11:30 Sáng thứ 7 ngày 23/9/2017, tại phòng 407 và 408 tầng 4 Nhà A4.

Danh sách chia phòng hỏi bảo vệ theo file đính kèm.

 

 

 

 

 

Ý kiến phản hồi

Gửi Phản hồi