Tiếng ViệtTiếng Anh

Thông báo kết quả thi Toeic ngày 26/07/2015
Thông báo kết quả thi Toeic ngày 26/07/2015

Viện Đào tạo Quốc tế xin thông báo kết quả thi TOEIC Test ngày 26/7/2015.

Thông báo thi Toeic ngày 29/30 tháng 8 năm 2015
Thông báo thi Toeic ngày 29/30 tháng 8 năm 2015

Thông báo thi Toeic ngày 29/30 tháng 8 năm 2015.

Danh sách thí sinh thi Toeic test ngày 26/07/2015
 Danh sách thí sinh thi Toeic test ngày 26/07/2015

 Danh sách thí sinh thi Toeic test ngày 26/07/2015

Thông báo kết quả thi Toeic ngày 28/06/2015
Thông báo kết quả thi Toeic ngày 28/06/2015

Viện Đào tạo Quốc tế xin thông báo kết quả thi TOEIC Test ngày 28/6/2015.

Announcement on TOEIC Test Jul 26 2015
Announcement on TOEIC Test Jul 26 2015

Announcement on TOEIC Test Jul 26 2015

Thông báo thi Toeic ngày 29/30 tháng 8 năm 2015
Thông báo thi Toeic ngày 29/30 tháng 8 năm 2015

Thông báo thi Toeic ngày 29/30 tháng 8 năm 2015.

THÔNG BÁO DANH SÁCH THI TOEIC ĐỢT 28/6/2015
THÔNG BÁO DANH SÁCH THI TOEIC ĐỢT 28/6/2015

THÔNG BÁO DANH SÁCH THI TOEIC ĐỢT 28/6/2015

Announcement on seminar about information about Sciencific Research
Announcement on seminar about information about Sciencific Research

Announcement on seminar about information about Sciencific Research

Thông báo kết quả thi TOEIC đợt 30/05/2015
Thông báo kết quả thi TOEIC đợt 30/05/2015

Viện Đào tạo Quốc tế xin thông báo kết quả thi TOEIC, TOEIC Placement Retake và TOEIC thi Retake vào ngày 30/5/2015.

Cập nhật danh sách thi Toeic 30/5/2015
Cập nhật danh sách  thi Toeic 30/5/2015

Danh sách thi Toeic 30/5/2015 đã thay đổi đề nghị các thí sinh xem lại theo đường link sau

Thông báo Thi Toeic Đợt 4 năm 2015
Thông báo Thi Toeic Đợt 4 năm 2015

Thông báo Thi Toeic Đợt 4 ngày 30 tháng 5 năm 2015.

THÔNG BÁO DANH SÁCH THI TOEIC ĐỢT 25/26/27/4/2015
THÔNG BÁO DANH SÁCH THI TOEIC ĐỢT 25/26/27/4/2015

THÔNG BÁO DANH SÁCH THI TOEIC ĐỢT 25/26/27/4/2015

Thông báo kết quả thi TOEIC đợt 28/3/2015
Thông báo kết quả thi TOEIC đợt 28/3/2015

Viện Đào tạo Quốc tế xin thông báo kết quả thi TOEIC, TOEIC Placement Retake và TOEIC thi Retake vào ngày 30/5/2015.

THÔNG BÁO DANH SÁCH THI TOEIC ĐỢT 28/3/2015
THÔNG BÁO DANH SÁCH THI TOEIC ĐỢT 28/3/2015

THÔNG BÁO DANH SÁCH THI TOEIC ĐỢT 28/3/2015

Thông báo Thi Toeic Đợt 2 năm 2015
Thông báo Thi Toeic Đợt 2 năm 2015

Thông báo Thi Toeic Đợt 2 ngày 28 tháng 3 năm 2015.

Thông báo kết quả thi TOEIC đợt thi 24&25/01/2015
Thông báo kết quả thi TOEIC đợt thi 24&25/01/2015

Viện Đào tạo Quốc tế xin trân trọng thông báo kết quả thi TOEIC  đợt thi 24&25/01/2015

Danh sách thí sinh thay đổi phòng thi và ca thi TOEIC 24&25/01
Danh sách thí sinh thay đổi phòng thi và ca thi TOEIC 24&25/01

Danh sách thí sinh thay đổi phòng thi và ca thi TOEIC 24&25/01

CẬP NHẬT MỚI DANH SÁCH THI TOEIC NGÀY 24&25/01/2015
CẬP NHẬT MỚI DANH SÁCH THI TOEIC NGÀY 24&25/01/2015

THÔNG BÁO DANH SÁCH THI TOEIC NGÀY 24&25/01/2015

THÔNG BÁO DANH SÁCH THI TOEIC ĐỢT 27/12/2014
THÔNG BÁO DANH SÁCH THI TOEIC ĐỢT 27/12/2014

THÔNG BÁO DANH SÁCH THI TOEIC ĐỢT 27/12/2014

Thông báo kết quả thi TOEIC đợt 22/11/2014 và 23/11/2014
Thông báo kết quả thi TOEIC đợt 22/11/2014 và 23/11/2014

Viện Đào tạo Quốc tế xin trân trọng thông báo kết quả thi TOEIC đợt 22/11/2014 và 23/11/2014

Hỗ trợ trực tuyến
Support Ms. Trang - Du học - CTTT

Chuyên viên tư vấn - Ms. Trang - Du học - CTTT

Call: 0934661104

trang.ise@vimaru.edu.vn

Ms. Trang - Du học - CTTT
Support Ms.Thủy - TOEIC - CTTT

Chuyên viên tư vấn - Ms.Thủy - TOEIC - CTTT

Call: 02253261999

thuy.imet@vimaru.edu.vn

Ms.Thủy - TOEIC - CTTT
Thư viện video
Cty Mascot VN Cty Ashico VN Cty LG VN