Tiếng ViệtTiếng Anh

Kết quả thi TOEIC không phiếu điểm ngày 26,27/1/2019
Kết quả thi TOEIC không phiếu điểm ngày 26,27/1/2019

Viện Đào tạo quốc tế trân trọng thông báo đã có kết quả thi TOEIC không phiếu điểm ngày 26,27/1/2019.

THÔNG BÁO THI TOEIC THÁNG 3-2019
THÔNG BÁO THI TOEIC THÁNG 3-2019

Thông báo về lịch thi TOEIC tháng 3-2019

Thông báo về lịch cập nhật cấu trúc bài thi TOEIC tại Việt Nam
Thông báo về lịch cập nhật cấu trúc bài thi TOEIC tại Việt Nam

Thông báo về lịch cập nhật cấu trúc bài thi TOEIC tại Việt Nam

Thông báo về lịch thi TOEIC tháng 2 năm 2019
Thông báo về lịch thi TOEIC tháng 2 năm 2019

Thông báo về lịch thi TOEIC tháng 2 năm 2019 tại ĐH Hàng hải VN

Danh sách thí sinh 26,27/1 bổ sung giấy tờ
Danh sách thí sinh 26,27/1 bổ sung giấy tờ

Một số thí sinh ngày 26,27/1/2019 nộp giấy tờ không hợp lệ. Đề nghị thí sinh bổ sung giấy tờ cho giám thị tại phòng thi.

Danh sách phòng thi, ca thi TOEIC 26,27/1/2019
Danh sách phòng thi, ca thi TOEIC 26,27/1/2019

Viện Đào tạo quốc tế trân trọng thông báo danh sách chi tiết lịch thi, phòng thi ngày 26,27/1/2019

Đã có phiếu điểm TOEIC bổ sung ngày 23/12/2018
Đã có phiếu điểm TOEIC bổ sung ngày 23/12/2018

Viện Đào tạo quốc tế trân trọng thông báo đã có phiếu điểm bổ sung thi ngày 23/12/2018. 

Danh sách thi TOEIC ngày 26 - 27 tháng 1 năm 2019
Danh sách thi TOEIC ngày 26 - 27 tháng 1 năm 2019

Viện ĐTQT trân trọng thông báo danh sách thi TOEIC ngày 26 - 27 tháng 1 năm 2019.

Đã có phiếu điểm thi ngày 23/12/2018
Đã có phiếu điểm thi ngày 23/12/2018

Viện Đào tạo quốc tế trân trọng thông báo đã có phiếu điểm TOEIC ngày 23/12/2018. 

Kết quả thi TOEIC Không phiếu điểm 23/12/2018
Kết quả thi TOEIC Không phiếu điểm 23/12/2018

Viện Đào tạo quốc tế trân trọng thông báo đã có kết quả thi Không phiếu điểm ngày 23/12/2018. 

Đã có phiếu điểm bổ sung ngày 25/11/2018
Đã có phiếu điểm bổ sung ngày 25/11/2018

Viện ĐTQT trân trọng thông báo đã có phiếu điểm bổ sung ngày 25/11/2018. 

Thông báo lịch thi TOEIC tháng 1 năm 2019
Thông báo lịch thi TOEIC tháng 1 năm 2019

VIỆN ĐÀO TẠO QUỐC TẾ THÔNG BÁO LỊCH THI TOEIC THÁNG 1/2019.

Danh sách phòng thi, số báo danh thi TOEIC ngày 23/12/2018
Danh sách phòng thi, số báo danh thi TOEIC ngày 23/12/2018

Viện Đào tạo Quốc tế trân trọng thông báo danh sách phòng thi, số báo danh ngày thi 23/12/2018.

DANH sách thi TOEIC ngày 23/12/2018
DANH sách thi TOEIC ngày 23/12/2018

Viện Đào tạo quốc tế trân trọng thông báo danh sách thi TOEIC ngày 23/12/2018 tại trường ĐH Hàng hải Việt Nam

Đã có phiếu điểm ngày 25/11/2018
Đã có phiếu điểm ngày 25/11/2018

Viện ĐTQT trân trọng thông báo đã có phiếu điểm ngày 25/11/2018.

Điểm thi không phiếu điểm ngày thi 25/11/2018
Điểm thi không phiếu điểm ngày thi 25/11/2018

Viện ĐTQT trân trọng thông báo đã có điểm thi không phiếu điểm ngày 25/11/2018.

Thông báo Lịch thi TOEIC tháng 12/2018
Thông báo Lịch thi TOEIC tháng 12/2018

VIỆN ĐÀO TẠO QUỐC TẾ THÔNG BÁO LỊCH THI TOEIC THÁNG 12/2018.

Danh sách phòng thi, số báo danh thi TOEIC ngày 25/11/2018
Danh sách phòng thi, số báo danh thi TOEIC ngày 25/11/2018

Viện Đào tạo Quốc tế trân trọng thông báo danh sách phòng thi, số báo danh ngày thi 25/11/2018.

Đã có phiếu điểm thi bổ sung ngày 28/10/2018
Đã có phiếu điểm thi bổ sung ngày 28/10/2018

Viện ĐTQT trân trọng thông báo đã có phiếu điểm bổ sung ngày 28/10/2018. 

Đã có phiếu điểm thi 11/11/2018
Đã có phiếu điểm thi 11/11/2018

Viện ĐTQT trân trọng thông báo đã có phiếu điểm ngày 11/11/2018.

Danh sách thi TOEIC ngày 25/11/2018
Danh sách thi TOEIC ngày 25/11/2018

Viện Đào tạo Quốc tế trân trọng thông báo danh sách thi TOEIC ngày 25/11/2018.

Điểm thi không phiếu điểm ngày thi 11/11/2018
Điểm thi không phiếu điểm ngày thi 11/11/2018

Viện ĐTQT trân trọng thông báo đã có điểm thi không phiếu điểm ngày 11/11/2018.

Danh sách phòng thi, số báo danh thi TOEIC ngày 11/11/2018
Danh sách phòng thi, số báo danh thi TOEIC ngày 11/11/2018

Viện Đào tạo Quốc tế trân trọng thông báo danh sách phòng thi, số báo danh ngày thi 11/11/2018.

Đã có phiếu điểm thi 28/10/2018
Đã có phiếu điểm thi 28/10/2018

Viện ĐTQT trân trọng thông báo đã có phiếu điểm ngày 28/10/2018.

Danh sách thi TOEIC ngày 11/11/2018
Danh sách thi TOEIC ngày 11/11/2018

Viện Đào tạo Quốc tế trân trọng thông báo danh sách thi TOEIC ngày 11/11/2018.

Điểm thi không phiếu điểm ngày thi 28/10/2018
Điểm thi không phiếu điểm ngày thi 28/10/2018

Viện ĐTQT trân trọng thông báo đã có điểm thi không phiếu điểm ngày 28/10/2018.

Đã có phiếu điểm thi bổ sung ngày 30/9/2018
Đã có phiếu điểm thi bổ sung ngày 30/9/2018

Viện ĐTQT trân trọng thông báo đã có phiếu điểm bổ sung ngày 30/9/2018. 

Thông báo Lịch thi TOEIC tháng 11/2018
Thông báo Lịch thi TOEIC tháng 11/2018

VIỆN ĐÀO TẠO QUỐC TẾ THÔNG BÁO LỊCH THI TOEIC THÁNG 11/2018.

Danh sách phòng thi, số báo danh thi TOEIC ngày 28/10/2018
Danh sách phòng thi, số báo danh thi TOEIC ngày 28/10/2018

Viện Đào tạo Quốc tế trân trọng thông báo danh sách phòng thi, số báo danh ngày thi 28/10/2018.

Danh sách thi TOEIC ngày 28/10/2018
Danh sách thi TOEIC ngày 28/10/2018

Viện Đào tạo Quốc tế trân trọng thông báo danh sách thi TOEIC ngày 28/10/2018.

Đã có phiếu điểm thi 30/9/2018
Đã có phiếu điểm thi 30/9/2018

Viện ĐTQT trân trọng thông báo đã có phiếu điểm ngày 30/9/2018.

Điểm thi không phiếu điểm ngày thi 30/09/2018
Điểm thi không phiếu điểm ngày thi 30/09/2018

Viện ĐTQT trân trọng thông báo đã có điểm thi không phiếu điểm ngày 30/09/2018.

Thông báo Lịch thi TOEIC tháng 10/2018
Thông báo Lịch thi TOEIC tháng 10/2018

VIỆN ĐÀO TẠO QUỐC TẾ THÔNG BÁO LỊCH THI TOEIC THÁNG 10/2018.

Danh sách phòng thi, số báo danh thi TOEIC ngày 30/09/2018
Danh sách phòng thi, số báo danh thi TOEIC ngày 30/09/2018

Viện Đào tạo Quốc tế trân trọng thông báo danh sách phòng thi, số báo danh ngày thi 30/09/2018.

Danh sách thi TOEIC ngày 30/09/2018
Danh sách thi TOEIC ngày 30/09/2018

Viện Đào tạo Quốc tế trân trọng thông báo danh sách thi TOEIC ngày 30/09/2018.

Đã có phiếu điểm thi 8/9/2018
Đã có phiếu điểm thi 8/9/2018

Viện ĐTQT trân trọng thông báo đã có phiếu điểm ngày 8/9/2018. 

Điểm thi không phiếu điểm ngày thi 08/09/2018
Điểm thi không phiếu điểm ngày thi 08/09/2018

Viện ĐTQT trân trọng thông báo đã có điểm thi không phiếu điểm ngày 08/09/2018.

Danh sách phòng thi, số báo danh thi TOEIC ngày 08/09/2018
Danh sách phòng thi, số báo danh thi TOEIC ngày 08/09/2018

Viện Đào tạo Quốc tế trân trọng thông báo danh sách phòng thi, số báo danh ngày thi 08/09/2018.

Danh sách thi TOEIC ngày 08/09/2018
Danh sách thi TOEIC ngày 08/09/2018

Viện Đào tạo Quốc tế trân trọng thông báo danh sách thi TOEIC ngày 08/09/2018.

Đã có phiếu điểm thi 28/7/2018
Đã có phiếu điểm thi 28/7/2018

Viện ĐTQT trân trọng thông báo đã có phiếu điểm ngày 28/7/2018.