Tiếng ViệtTiếng Anh

Thông báo danh sách lớp học phần môn Intro to computers - IBL0501
Thông báo danh sách lớp học phần môn Intro to computers - IBL0501

Ban Đào tạo Viện Đào tạo Quốc tế xin thông báo danh sách lớp học phần môn Intro to computers - IBL0501

Thông báo danh sách lớp học phần môn Global logistics - GMA0303
Thông báo danh sách lớp học phần môn Global logistics - GMA0303

Ban Đào tạo Viện Đào tạo Quốc tế xin thông báo danh sách lớp học phần môn Global logistics - GMA0303

Thông báo danh sách lớp học phần môn Information system management - IBL0401,IBL0402
Thông báo danh sách lớp học phần môn Information system management - IBL0401,IBL0402

Ban Đào tạo Viện Đào tạo Quốc tế xin thông báo danh sách lớp học phần môn Information system management - IBL0401,IBL0402

Thông báo: danh sách phòng thi môn Microeconomics - IBL0502,GMA05
Thông báo: danh sách phòng thi môn Microeconomics - IBL0502,GMA05

Ban Đào tạo Viện Đào tạo Quốc tế xin thông báo về danh sách phòng thi môn Microeconomics - IBL0502,GMA05

Thông báo danh sách lớp học phần môn Macroeconomics - IBL0502,IBL0503
Thông báo danh sách lớp học phần môn Macroeconomics - IBL0502,IBL0503

Ban Đào tạo Viện Đào tạo Quốc tế xin thông báo danh sách lớp học phần môn Macroeconomics lớp IBL0502 và IBL0503

Thông báo Thời gian và địa điểm bảo vệ thực tập đợt 2 (chuyên ngành)
Thông báo Thời gian và địa điểm bảo vệ thực tập đợt 2 (chuyên ngành)

Thông báo thời gian và địa điểm bảo vệ thực tập đợt 2
Thông báo thời gian và địa điểm bảo vệ thực tập đợt 2

Tổ chức lớp tập huấn sử dụng phần mềm Turnitin
Tổ chức lớp tập huấn sử dụng phần mềm Turnitin

Danh sách phòng thi Listening, Reading and Writing CTTT06
Danh sách phòng thi Listening, Reading and Writing CTTT06

Danh sách phòng thi Listening, Reading and Writing CTTT06

Danh sách phòng thi Speaking CTTT06
Danh sách phòng thi Speaking CTTT06

Danh sách phòng thi Speaking CTTT06

Danh sách lớp học phần môn Ocean Politics - GMA0303
Danh sách lớp học phần môn Ocean Politics - GMA0303

Thông báo danh lớp học phần môn Ocean Politics - GMA0303.

Danh sách lớp học phần môn Intro to computers - IBL0502,IBL0503
Danh sách lớp học phần môn Intro to computers - IBL0502,IBL0503

Thông báo danh lớp học phần môn Intro to computers - IBL0502, IBL0503.

Thông báo tổ chức kỳ thi phụ 11/2015
Thông báo tổ chức kỳ thi phụ 11/2015

Thi lại LLCT, GDTC, GDQP

Danh sách lớp học phần môn học Marcoeconomics - GMA05, IBL0501
Danh sách lớp học phần môn học Marcoeconomics - GMA05, IBL0501

Thông báo danh lớp học phần môn Macroeconomics - GMA05, IBL0501.

Danh sách lớp học phần môn Speech Communication - GMA0304.04
Danh sách lớp học phần môn Speech Communication - GMA0304.04

Ban Đào tạo Viện Đào tạo Quốc tế xin thông báo danh lớp học phần môn Speech Communication lớp GMA0304.04.

Danh sách sinh viên không hoàn thành học phí đúng hạn
Danh sách sinh viên không hoàn thành học phí đúng hạn

Sinh viên có tên trong danh sách sẽ không được tính kết quả học tập môn học hiện tại đang học.

Danh sách lớp học phân môn Advanced Writting - IBL0401
Danh sách lớp học phân môn Advanced Writting - IBL0401

Thông báo danh lớp học phần môn Advanced Writting lớp IBL0401.

Đăng ký đề tài khoa học sinh viên
Đăng ký đề tài khoa học sinh viên

Thông báo về Đăng ký đề tài khoa học sinh viên

Hướng dẫn sinh viên đăng ký tín chỉ
Hướng dẫn sinh viên đăng ký tín chỉ

Hướng dẫn sinh viên đăng ký tín chỉ

Danh sách cố vấn học tập cho CTTT06
Danh sách cố vấn học tập cho CTTT06

Danh sách cố vấn học tập cho CTTT06

Hỗ trợ trực tuyến
Support Ms. Trang - Du học - CTTT

Chuyên viên tư vấn - Ms. Trang - Du học - CTTT

Call: 0934661104

trang.ise@vimaru.edu.vn

Ms. Trang - Du học - CTTT
Support Ms.Thủy - TOEIC - CTTT

Chuyên viên tư vấn - Ms.Thủy - TOEIC - CTTT

Call: 02253261999

thuy.imet@vimaru.edu.vn

Ms.Thủy - TOEIC - CTTT
Thư viện video
Cty Mascot VN Cty Ashico VN Cty LG VN