Tiếng ViệtTiếng Anh

THÔNG BÁO LỊCH HỌC NLCB1 CHO SINH VIÊN CTTT08 THÁNG 10/2017

Cập nhật: 11-10-2017 09:35:57 | Đào tạo | Lượt xem: 1184

Viện ĐTQT trân trọng thông báo lịch học NLCB1 cho sinh viên CTTT08 tháng 10/2017

- Thời gian: Bắt đầu từ 16/10/2017

- Địa điểm: Phòng 01 - Tầng 2 - Nhà A4 - ĐHHH 

- Nhóm G1,2: Sáng thứ 7 - từ 7h30-11h30

- Nhóm G3,4: Chiều thứ 7 - từ 13h30 - 17h30

- Nhóm G5,6: Chiều thứ 2 - từ 13h30 - 17h30

- Nhóm G7,10: Chiều thứ 3 - từ 13h30 - 17h30

- Nhóm G9,12: Sáng thứ 5 - từ 7h30-11h30

- Nhóm G8,11: Chiều thứ 4 - từ 13h30 - 17h30

Danh sách sinh viên chi tiết được đăng kèm dưới đây:

Nhóm G1,2

Nhóm G3,4

Nhóm G5,6

Nhóm G7, 10

Nhóm G8;11

 

Nhóm G9;12

 

Ý kiến phản hồi

Gửi Phản hồi