Tiếng ViệtTiếng Anh

Hủy ngày thi 28/02/2021
Hủy ngày thi 28/02/2021

Ngày thi TOEIC 28/02/2021 sắp tới bị hoãn do không đủ số lượng thí sinh và do ảnh hưởng của dịch COVID-19

Đã có phiếu điểm bổ sung ngày 25/11/2018
Đã có phiếu điểm bổ sung ngày 25/11/2018

Viện ĐTQT trân trọng thông báo đã có phiếu điểm bổ sung ngày 25/11/2018. 

THÔNG BÁO RETAKE TOEIC NGÀY THI 29/12/2019
THÔNG BÁO RETAKE TOEIC NGÀY THI 29/12/2019

THÔNG BÁO RETAKE TOEIC NGÀY THI 29/12/2019

THÔNG BÁO KHẨN: CÁC THÍ SINH CẦN KIỂM TRA LẠI THÔNG TIN
THÔNG BÁO KHẨN: CÁC THÍ SINH CẦN KIỂM TRA LẠI THÔNG TIN

THÔNG BÁO KHẨN: CÁC THÍ SINH CẦN KIỂM TRA LẠI THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA ĐỢT THI TOEIC NGÀY 30/11/2019

THÔNG BÁO THI TOEIC THÁNG 11/2019
THÔNG BÁO THI TOEIC THÁNG 11/2019

THÔNG BÁO THI TOEIC THÁNG 11/2019

Đã có phiếu điểm thi bổ sung ngày 28/10/2018
Đã có phiếu điểm thi bổ sung ngày 28/10/2018

Viện ĐTQT trân trọng thông báo đã có phiếu điểm bổ sung ngày 28/10/2018. 

THÔNG BÁO THI TOEIC THÁNG 6/2018
THÔNG BÁO THI TOEIC THÁNG 6/2018

Viện ĐTQT thông báo ngày thi TOEIC tháng 6/2018.