Tiếng ViệtTiếng Anh

Tổng hợp các loại đơn từ, biểu mẫu của Ban Đào tạo và CTSV

Cập nhật: 25-09-2014 12:00:00 | Văn bản, biểu mẫu | Lượt xem: 7918

Tổng hợp các loại đơn từ, biểu mẫu của Ban Đào tạo và CTSV

Các loại đơn từ, biểu mẫu đào tạo: ( click vào đường link để download )

Số thứ tự  Tên mẫu đơn từ, biểu mẫu
1 Course Application
2 Đơn xin lao động giảm điểm
3 Đơn xin nghỉ học ngắn ngày 
4 Mẫu giấy xác nhận thực tập doanh nghiệp
5 Format Field Trip Report
6 Format Internship Report
7 Format Dissertation

Các biểu mẫu của CTSV: ( click vào đường link để download )

Số thứ tự Tên đơn từ, biểu mẫu
1 Lý lịch trích ngang sinh viên 
2 Đơn xin nghỉ học dài ngày ( từ 6 tháng tới 1 năm )
3 Đơn xin thôi học 
4 Đơn xin trở lại học tập
5 Phiếu xác nhận thanh toán tài sản

 

 

Ý kiến phản hồi

Gửi Phản hồi