Tiếng ViệtTiếng Anh

Bảng quy đổi điểm

Cập nhật: 06-08-2014 12:00:00 | Văn bản, biểu mẫu | Lượt xem: 5445

Thang điểm 100, thang điểm 4, thang điểm chữ.

Grade 0-100

Grade 0-4

Grade A B C

96-100

4.0

A+

91-95

4.0

A

85-90

3.7

A-

81-84

3.3

B+

76-80

3.0

B

71-75

2.7

B-

66-70

2.3

C+

61-65

2.0

C

55-60

1.7

C-

51-54

1.3

D+

46-50

1.0

D

40-45

0.7

D-

00-39

0.0

F/WU/IC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACADEMIC DIVISION

Ý kiến phản hồi

Gửi Phản hồi