Tiếng ViệtTiếng Anh

Hoãn ngày thi 22/08/2021
Hoãn ngày thi 22/08/2021

Viện Đào tạo Quốc tế xin thông báo về việc hoãn ngày thi 22/08/2021 và ngừng nhận hồ sơ đăng ký

Thông báo hoãn ngày thi 18/07/2021
Thông báo hoãn ngày thi 18/07/2021

Viện Đào tạo Quốc tế thông báo về việc hoãn đợt thi ngày 18/07/2021

Thông báo về việc dời ngày thi 30/5, 6/6, 13/6, 27/06
Thông báo về việc dời ngày thi 30/5, 6/6, 13/6, 27/06

Viện Đào tạo Quốc tế xin thông báo

Lịch thi TOEIC 2021 (dự kiến)
Lịch thi TOEIC 2021 (dự kiến)

Here is the TOEIC 2021's tentative test schedule. If you have any questions, do not hesitate to contact us: TOEIC Đại Học Hàng Hải Việt Nam

Lịch thi TOEIC tháng 6 năm 2021
Lịch thi TOEIC tháng 6 năm 2021

Viện Đào tạo Quốc tế trân trọng thông báo lịch thi TOEIC tháng 4 năm 2021

Lùi lịch thi ngày 30/05/2021
Lùi lịch thi ngày 30/05/2021

Lịch thi ngày 30/5/2021 được lùi xuống ngày 6/6/2021 do tình hình dịch bệnh diễn ra phức tạp

Thông báo về việc tổ chức thi TOEIC tháng 05 năm 2021
Thông báo về việc tổ chức thi TOEIC tháng 05 năm 2021

Viện Đào tạo Quốc Tế trân trọng thông báo thời gian tổ chức thi TOEIC ngày 16 và 30/05/2021.

Danh sách phòng thi và giờ thi TOEIC ngày 21 tháng 3 năm 2021
Danh sách phòng thi và giờ thi TOEIC ngày 21 tháng 3 năm 2021

VIỆN ĐÀO TẠO QUỐC TẾ THÔNG BÁO Thí sinh vui lòng xem danh sách phòng thi và giờ thi tại: Fanpage Đại Học Hàng Hải Việt Nam  

Lịch thi TOEIC tháng 4 năm 2021
Lịch thi TOEIC tháng 4 năm 2021

Viện Đào tạo Quốc tế trân trọng thông báo lịch thi TOEIC tháng 4 năm 2021

Lịch thi TOEIC tháng 3 năm 2021
Lịch thi TOEIC tháng 3 năm 2021

Viện Đào tạo Quốc tế trân trọng thông báo lịch thi TOEIC tháng 3 năm 2021

Danh sách phòng thi và giờ thi TOEIC ngày 24 tháng 1 năm 2021
Danh sách phòng thi và giờ thi TOEIC ngày 24 tháng 1 năm 2021

VIỆN ĐÀO TẠO QUỐC TẾ THÔNG BÁO Thí sinh vui lòng xem danh sách phòng thi và giờ thi tại: Tại đây

Lịch thi TOEIC 2021 (dự kiến)
Lịch thi TOEIC 2021 (dự kiến)

Here is the TOEIC 2021's tentative test schedule. If you have any questions, do not hesitate to contact us: TOEIC Đại Học Hàng Hải Việt Nam  

Danh sách phòng thi và giờ thi TOEIC ngày 26 tháng 12 năm 2020
Danh sách phòng thi và giờ thi TOEIC ngày 26 tháng 12 năm 2020

VIỆN ĐÀO TẠO QUỐC TẾ THÔNG BÁO Thí sinh vui lòng xem danh sách phòng thi và giờ thi tại: Tại đây

THAY ĐỔI NGÀY THI 27/12/2020
THAY ĐỔI NGÀY THI 27/12/2020

VIỆN ĐÀO TẠO QUỐC TẾ TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO BÀI THI TOEIC QUỐC TẾ NGÀY 27/12/2020 SẼ ĐƯỢC CHUYỂN SANG NGÀY 26/12/2020  

Lịch thi TOEIC Quốc tế tháng 01 năm 2021
Lịch thi TOEIC Quốc tế tháng 01 năm 2021

Viện Đào tạo Quốc tế trân trọng thông báo lịch thi TOEIC ngày 24 tháng 01 năm 2021. 

Lịch thi TOEIC tháng 11 và tháng 12 năm 2020
Lịch thi TOEIC tháng 11 và tháng 12 năm 2020

Viện Đào tạo Quốc tế trân trọng thông báo lịch thi TOEIC tháng 11 và tháng 12 năm 2020. 

Lịch thi TOEIC tháng 10 năm 2020
Lịch thi TOEIC tháng 10 năm 2020

Viện Đào tạo Quốc tế trân trọng thông báo lịch thi TOEIC tháng 10 năm 2020. 

Lịch thi TOEIC tháng 9 năm 2020
Lịch thi TOEIC tháng 9 năm 2020

Viện Đào tạo Quốc tế trân trọng thông báo lịch thi TOEIC tháng 9 năm 2020. 

THÔNG BÁO LỊCH THI TOEIC THÁNG 8/2020
THÔNG BÁO LỊCH THI TOEIC THÁNG 8/2020

Viện ĐTQT trân trọng thông báo lịch thi tháng 8 năm 2020. 

THÔNG BÁO LỊCH THI TOEIC THÁNG 12/2019
THÔNG BÁO LỊCH THI TOEIC THÁNG 12/2019

THÔNG BÁO LỊCH THI TOEIC THÁNG 12/2019

DS THI TOEIC NGÀY 30/11/2019
DS THI TOEIC NGÀY 30/11/2019

DS THI TOEIC NGÀY 30/11/2019

Thông báo lịch thi TOEIC tháng 1 năm 2019
Thông báo lịch thi TOEIC tháng 1 năm 2019

VIỆN ĐÀO TẠO QUỐC TẾ THÔNG BÁO LỊCH THI TOEIC THÁNG 1/2019.

Thông báo Lịch thi TOEIC tháng 12/2018
Thông báo Lịch thi TOEIC tháng 12/2018

VIỆN ĐÀO TẠO QUỐC TẾ THÔNG BÁO LỊCH THI TOEIC THÁNG 12/2018.

Thông báo Lịch thi TOEIC tháng 11/2018
Thông báo Lịch thi TOEIC tháng 11/2018

VIỆN ĐÀO TẠO QUỐC TẾ THÔNG BÁO LỊCH THI TOEIC THÁNG 11/2018.

Thông báo Lịch thi TOEIC tháng 10/2018
Thông báo Lịch thi TOEIC tháng 10/2018

VIỆN ĐÀO TẠO QUỐC TẾ THÔNG BÁO LỊCH THI TOEIC THÁNG 10/2018.

Thông báo lịch thi TOEIC tháng 9/2018
Thông báo lịch thi TOEIC tháng 9/2018

Viện ĐTQT thông báo ngày thi TOEIC tháng 9/2018. 

Thông báo lịch thi TOEIC tháng 7/2018
Thông báo lịch thi TOEIC tháng 7/2018

Viện ĐTQT thông báo ngày thi TOEIC tháng 7/2018.