Tiếng ViệtTiếng Anh

PHIẾU ĐIỂM BỔ SUNG ĐỢT THI NGÀY 10/12/2016
PHIẾU ĐIỂM BỔ SUNG ĐỢT THI NGÀY 10/12/2016

Đã có phiếu điểm của các thí sinh thi 500.000đ đăng ký nhận phiếu điểm đợt thi 10/12/2016

DANH SÁCH THI TOEIC TEST 31/12/2016
DANH SÁCH THI TOEIC TEST 31/12/2016

Viện Đào tạo Quốc tế xin thông báo Danh sách thi TOEIC Test ngày 31/12/2016.

Thông báo v/v tổ chức thi Toeic cho SV đợt 01 năm 2017
Thông báo v/v tổ chức thi Toeic cho SV đợt 01 năm 2017

Viện ĐTQT trân trọng thông báo về việc tổ chức thi Toeic cho SV đợt 01 năm 2017

PHIẾU ĐIỂM BỔ SUNG ĐỢT THI NGÀY 27/11/2016
PHIẾU ĐIỂM BỔ SUNG ĐỢT THI NGÀY 27/11/2016

Đã có phiếu điểm của các thí sinh thi 500.000đ đăng ký nhận phiếu điểm đợt thi 27/11/2016

KẾT QUẢ TOEIC TEST NGÀY 10/12
KẾT QUẢ TOEIC TEST NGÀY 10/12

Viện thông báo đã có phiếu điểm thi TOEIC ngày 10/12

ĐIỂM THI TOEIC TEST THÍ SINH KHÔNG LẤY PHIẾU ĐIỂM NGÀY 11/12
ĐIỂM THI TOEIC TEST THÍ SINH KHÔNG LẤY PHIẾU ĐIỂM NGÀY 11/12

Viện ĐTQT trân trọng thông báo đã có điểm thi TOEIC test ngày 11/12 của những bạn thi không lấy phiếu điểm.

DANH SÁCH THI TOEIC TEST 10 và 11/12/2016
DANH SÁCH THI TOEIC TEST 10 và 11/12/2016

Viện Đào tạo Quốc tế xin thông báo Danh sách thi TOEIC Test ngày 10/12/2016.

KẾT QUẢ TOEIC TEST NGÀY 27/11
KẾT QUẢ TOEIC TEST NGÀY 27/11

Viện thông báo đã có phiếu điểm thi TOEIC ngày 27/11

Thông báo v/v tổ chức thi Toeic cho SV đợt 14 năm 2016
Thông báo v/v tổ chức thi Toeic cho SV đợt 14 năm 2016

Viện ĐTQT trân trọng thông báo về việc tổ chức thi Toeic cho SV đợt 14 năm 2016

Điểm thi toeic ngày 27/11/2016 của những thí sinh thi theo hình thức không lấy phiếu điểm.
 Điểm thi toeic ngày 27/11/2016 của những thí sinh thi theo hình thức không lấy phiếu điểm.

 Điểm thi toeic ngày 27/11/2016 của những thí sinh thi theo hình thức không lấy phiếu điểm.

Lịch đăng ký thi TOEIC ngày 10/12/2016 đã được điều chỉnh
Lịch đăng ký thi TOEIC ngày 10/12/2016 đã được điều chỉnh

Lịch đăng ký thi TOEIC ngày 10/12/2016 đã được điều chỉnh

DANH SÁCH THI TOEIC TEST NGÀY 27.11.16
DANH SÁCH THI TOEIC TEST NGÀY 27.11.16

DANH SÁCH THI TOEIC TEST NGÀY 27.11.16

Thông báo về việc đã có điểm thi Toeic ngày 30/10
Thông báo về việc đã có điểm thi Toeic ngày 30/10

Thông báo về việc đã có phiếu điểm thi Toeic ngày 30/10/2016

THÔNG TIN PHIẾU ĐIỂM NGÀY THI 30/10
THÔNG TIN PHIẾU ĐIỂM NGÀY THI 30/10

THÔNG TIN PHIẾU ĐIỂM NGÀY THI 30/10

DANH SÁCH THI TOEIC TEST NGÀY 11/11/2016
DANH SÁCH THI TOEIC TEST NGÀY 11/11/2016

Viện Đào tạo Quốc tế thông báo Danh sách thi TOEIC TEST ngày 11/11/2016.

DANH SÁCH THI TOEIC NGÀY 11/11/2016
DANH SÁCH THI TOEIC NGÀY 11/11/2016

ĐIỂM THI TOEIC TEST NGÀY 30/10
ĐIỂM THI TOEIC TEST NGÀY 30/10

Viện ĐTQT trân trọng thông báo đã có điểm thi TOEIC test ngày 30/10.

ĐIỂM THI THỬ TOEIC TEST NGÀY 25/10/2016
ĐIỂM THI THỬ TOEIC TEST NGÀY 25/10/2016

ĐIỂM THI THỬ TOEIC TEST NGÀY 25/10/2016

Thay đổi mức phí bài thi TOEIC và chính sách ưu đãi cho SV ĐHHHVN
Thay đổi mức phí bài thi TOEIC và chính sách ưu đãi cho SV ĐHHHVN

Viện ĐTQT trân trọng thông báo về việc thay đổi mức phí bài thi TOEIC và chính sách ưu đãi cho sinh viên ĐHHHVN

Thời gian thi TOEIC TEST đợt 11&12/2016
Thời gian thi TOEIC TEST đợt 11&12/2016

Viện ĐTQT trân trọng thông báo thời gian tổ chức thi TOEIC TEST đợt 11&12/2016

THAY ĐỔI NƠI ĐĂNG THÔNG TIN VỀ KỲ THI TOEIC
THAY ĐỔI NƠI ĐĂNG THÔNG TIN VỀ KỲ THI TOEIC

Thay đổi nơi đăng các thông báo liên quan đến kỳ thi TOEIC

DS THI THỬ TOEIC TEST NGÀY 25/10/2016
DS THI THỬ TOEIC TEST NGÀY 25/10/2016

DS THI THỬ TOEIC TEST NGÀY 25/10/2016

KẾT QUẢ THI TOEIC NGÀY 28/8/2016
KẾT QUẢ THI TOEIC NGÀY 28/8/2016

Kết quả thi TOEIC TEST ngày 02/10/2016  

THÔNG BÁO TỔ CHỨC THI TOEIC TEST ĐỢT 10 THÁNG 10 NĂM 2016
THÔNG BÁO TỔ CHỨC THI TOEIC TEST ĐỢT 10 THÁNG 10 NĂM 2016

THÔNG BÁO TỔ CHỨC THI TOEIC TEST ĐỢT 10 THÁNG 10 NĂM 2016  

Thông báo của ban Đối ngoại
Thông báo của ban Đối ngoại

DANH SÁCH ĐIỂM THI THỬ TOEIC TEST NGÀY 28-9-2016
DANH SÁCH ĐIỂM THI THỬ TOEIC TEST NGÀY 28-9-2016

DANH SÁCH ĐIỂM THI THỬ TOEIC TEST NGÀY 28-9-2016

DANH SÁCH THI THỬ IELTS NGÀY 1-10-2016
DANH SÁCH THI THỬ IELTS NGÀY 1-10-2016

DANH SÁCH THI THỬ IELTS NGÀY 1-10-2016

DANH SÁCH THI TOEIC TEST NGÀY 2-10-2016
DANH SÁCH THI TOEIC TEST NGÀY 2-10-2016

DANH SÁCH THI TOEIC TEST NGÀY 2-10-2016

ĐIỂM THI THỬ TOEIC TEST NGÀY 25/9/2016
ĐIỂM THI THỬ TOEIC TEST NGÀY 25/9/2016

ĐIỂM THI THỬ TOEIC TEST NGÀY 25/9/2016

DANH SÁCH THI THỬ TOEIC NGÀY 25-9-2016
DANH SÁCH THI THỬ TOEIC NGÀY 25-9-2016

DANH SÁCH THI THỬ TOEIC NGÀY 25-9-2016

KẾT QUẢ THI TOEIC NGÀY 28/8/2016
KẾT QUẢ THI TOEIC NGÀY 28/8/2016

Kết quả thi TOEIC TEST ngày 28/8/2016  

THÔNG BÁO TỔ CHỨC THI TOEIC TEST ĐỢT 9 THÁNG 9 NĂM 2016
THÔNG BÁO TỔ CHỨC THI TOEIC TEST ĐỢT 9 THÁNG 9 NĂM 2016

THÔNG BÁO TỔ CHỨC THI TOEIC TEST ĐỢT 9 THÁNG 9 NĂM 2016

DANH SÁCH THI TOEIC TEST NGÀY 28/08/2016
DANH SÁCH THI TOEIC TEST NGÀY 28/08/2016

DANH SÁCH THI TOEIC TEST NGÀY 28/08/2016

Điểm thi thử TOEIC ngày 21/8/2016
Điểm thi thử TOEIC ngày 21/8/2016

Viện Đào tạo Quốc tế trân trọng thông báo đã có điểm thi thử TOEIC ngày 21/8/2016

Danh Sách Thi Thử TOEIC Ngày 21/08/2016
Danh Sách Thi Thử TOEIC Ngày 21/08/2016

Danh Sách Thi Thử TOEIC ngày 21/08/2016

Thông báo kết quả thi TOEIC TEST ngày 31/07/2016
Thông báo kết quả thi TOEIC TEST ngày 31/07/2016

Thông báo kết quả thi TOEIC TEST ngày 31/07/2016

Kết quả TOEIC TEST ngày 08/06/2016 và TOEIC TEST retake ngày 10/06/2016
Kết quả TOEIC TEST ngày 08/06/2016 và TOEIC TEST retake ngày 10/06/2016

Kết quả TOEIC TEST ngày 08/06/2016 và TOEIC TEST retake ngày 10/06/2016

Kết quả TOEIC TEST retake ngày 07/06/2016
Kết quả TOEIC TEST retake ngày 07/06/2016

Kết quả TOEIC TEST retake ngày 07/06/2016

Điểm thi TOEIC TEST ngày 29/05/2016
Điểm thi TOEIC TEST ngày 29/05/2016

Điểm thi TOEIC TEST ngày 29/05/2016

Kết quả thi Toeic và Toeic Retake ngày 29/05/2016
Kết quả thi Toeic và Toeic Retake ngày 29/05/2016

Kết quả thi Toeic và Toeic Retake ngày 29/05/2016