Tiếng ViệtTiếng Anh

Đội ngũ giảng viên

Cập nhật: 29-01-2018 02:54:50 | Giới thiệu | Lượt xem: 3578

Đội ngũ giảng viên tham gia giảng dạy cho chương trình tiên tiến là cán bộ giảng dạy của Trường Đại học Hàng hải Việt Nam, của trường đối tác và các giáo sư, tiến sỹ, cán bộ giảng dạy, cán bộ nghiên cứu của các trường đại học, các viện nghiên cứu trong và ngoài nước do Nhà trường mời thỉnh giảng.

Giảng viên phải đạt các yêu cầu:

- Trình độ thạc sỹ trở lên, có năng lực chuyên môn, phương pháp giảng dạy tiên tiến, có trình độ tiếng Anh thông thạo. Ưu tiên các giảng viên đã được đào tạo ở nước ngoài tham gia giảng dạy chương trình tiên tiến. Đối với các giảng viên thỉnh giảng từ nước ngoài, ưu tiên các giảng viên có trình độ Tiến sỹ tại các trường đại học uy tín trên thế giới.

- Tham gia tích cực vào công tác nghiên cứu khoa học

 

 

 

Ý kiến phản hồi

Gửi Phản hồi