Tiếng ViệtTiếng Anh

Cơ cấu tổ chức của Viện Đào tạo Quốc tế

Cập nhật: 05-09-2020 07:28:39 | Giới thiệu | Lượt xem: 7209

Cơ cấu tổ chức của Viện Đào tạo Quốc tế

 

 

PSG-TS. Trần Văn Lượng

Viện trưởng Viện Đào tạo Quốc tế (ISE)

Di động: 0912.776.025

Email: tranvanluong@vimaru.edu.vn

- Phó Viện trưởng kiêm Trưởng ban Đối ngoại:

ThS. Trần Thị Thu Hà. Di động: 0945.605.187. Email: haimet@vimaru.edu.vn

- Phó Viện trưởng kiêm Trưởng ban Đào tạo:

TS. Đặng Đình Chiến. Di động: 0936.938.215. Email: dangdinhchien@vimaru.edu.vn

- Ban Đào tạo: Tel: 02253.261.795. Fax: 02253.261.083

Chuyên viên: Hoàng Thị Khánh Huyền. Di động: 0984.522.229. Email: huyenhtk@vimaru.edu.vn

Chuyên viên: Phạm Thị Bảo Nhung. Di động: 0946.138.896. Email: nhung.ise@vimaru.edu.vn

Chuyên viên: Nguyễn Huy Ngọc. Di động: 0973.710.486. Email: ngocnh.ise@vimaru.edu.vn

- Ban Đối ngoại: Tel: 02253.261.999. Fax: 02253.261.083

Chuyên viên: Lê Thị Thu Trang. Di động: 0904.006.787. Email: trangltt@vimaru.edu.vn

Chuyên viên: Hoàng Diệu Hương. Di động: 0788.363.907. Email: huonghd@vimaru.edu.vn

Ban Tài chính: Tel: 02253.261.083. Fax: 02253.261.083

Trưởng ban: Nguyễn Thị Hồng. Di động: 0945.468.128. Email: hongnt.ise@vimaru.edu.vn

Chuyên viên: Nguyễn Lê Ngọc Hà. Di động: 0963.791.031. Email: hanln.ise@vimaru.edu.vn

- Công tác sinh viên

Chuyên viên: ThS. Ngô Ngọc Hà. Di động: 0989.418.186. Email: ngongocha@vimaru.edu.vn

 

 

Ý kiến phản hồi

Gửi Phản hồi