Tiếng ViệtTiếng Anh

Bộ máy tổ chức

Cập nhật: 31-05-2014 12:00:00 | Giới thiệu | Lượt xem: 5924


 

 

 

 

TS. Nguyễn Minh Đức

Viện trưởng Viện Đào tạo Quốc tế (ISE)

Di động: 096.88.22.99 
Email: nguyenminhduc@vimaru.edu.vn

- Phó Viện trưởng kiêm Trưởng ban Đào tạo:

ThS. Hoàng Ngọc Mỹ. Di động: 0989.658.112. Email: hoangmy@vimaru.edu.vn

- Phó Viện trưởng kiêm Trưởng ban Đối ngoại:

ThS. Trần Thị Thu Hà. Di động: 0945.605.187. Email: haimet@vimaru.edu.vn

- Ban Đào tạo: Tel: 0313.261.795. Fax: 0313.261.083

Chuyên viên: Nguyễn Thành Chung. Di động: 0128.9369.086. Email: chung.ise@gmail.com

Chuyên viên: ThS. Ngô Ngọc Hà. Di động: 0989.418.186. Email: ngongocha@vimaru.edu.vn

Chuyên viên: Hoàng Diệu Hương. Di động: 0128.8363.907. Email: huongdieuhoang@gmail.com

Chuyên viên: Nguyễn Thị Minh Thảo. Di động: 0982.210.118. Email: thaontm.imet@vimaru.edu.vn

Chuyên viên: Trần Đức Vượng. Di động: 0127.4758.840. Email: vuongtd@vimaru.edu.vn

- Ban Đối ngoại: Tel: 0313.261.999. Fax: 0313.261.083

Phó trưởng ban Đối ngoại: ThS. Nguyễn Thị Thu Thủy. Tel: 0936.268.800. Email: thuy.imet@vimaru.edu.vn

Chuyên viên: Đặng Tuyết Mai. Di động: 0121.5294.763. Email: maidt@vimaru.edu.vn

Chuyên viên: ThS. Phạm Thị Hiền Trang. Di động: 0934.661.104. Email: trang.ise@vimaru.edu.vn

- Ban Tài chính: Tel: 0313.261.083. Fax: 0313.261.083

Trưởng ban: ThS. Phạm Thị Vang. Di động: 0918.310.738. Email: phamvang.ise@vimaru.edu.vn

Chuyên viên: ThS. Đỗ Thị Thương. Di động: 0988.666.748.Email: thuong.ise@vimaru.edu.vn

 

 

Ý kiến phản hồi

Gửi Phản hồi