Tiếng ViệtTiếng Anh

Sứ mạng và tầm nhìn
Sứ mạng và tầm nhìn

Sứ mạng và tầm nhìn của trường Đại học Hàng Hải Việt Nam

Mục tiêu chất lượng
Mục tiêu chất lượng

Mục tiêu chất lượng 2020-2021

Trường Đại học Hàng Hải Việt Nam - Vươn tầm quốc tế
Trường Đại học Hàng Hải Việt Nam - Vươn tầm quốc tế

Trường Đại học Hàng Hải Việt Nam - Vươn tầm quốc tế

Giới thiệu về Viện Đào tạo Quốc tế - trường Đại học Hàng hải Việt Nam
Giới thiệu về Viện Đào tạo Quốc tế - trường Đại học Hàng hải Việt Nam

Viện Đào tạo Quốc tế được thành lập vào năm 2012, chịu trách nhiệm tổ chức và quản lý các dự án hợp tác giáo dục với nước ngoài; nhập khẩu các chương trình giáo dục tiên tiến; hỗ trợ học tập ở nước ngoài và trao đổi sinh viên quốc tế; cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao và thực hiện nghiên cứu khoa học hợp tác. Hệ thống lớp học đủ tiêu chuẩn quốc tế được chứng nhận bởi Học viện Hàng hải California, Hoa Kỳ.

Cơ cấu tổ chức của Viện Đào tạo Quốc tế
Cơ cấu tổ chức của Viện Đào tạo Quốc tế

Cơ cấu tổ chức của Viện Đào tạo Quốc tế  

Đại học Hosan - Hàn Quốc
Đại học Hosan - Hàn Quốc

    Trường Đại học Hosan - Hàn Quốc là đối tác chính thức của Viện Đào tạo Quốc tế - trường Đại học Hàng hải Việt Nam.

Đại học Gloucestershire - Anh Quốc
Đại học Gloucestershire - Anh Quốc

 Trường Đại học Gloucestershire - Anh Quốc là đối tác chính thức của Viện Đào tạo Quốc tế - trường Đại học Hàng hải Việt Nam.

Học viện Hàng hải California – Hoa Kỳ
Học viện Hàng hải California – Hoa Kỳ

   Học viện Hàng hải California – Hoa Kỳ là đối tác chính thức của Viện Đào tạo Quốc tế - trường đại học Hàng hải Việt Nam

Chức năng, nhiệm vụ của Viện Đào tạo Quốc tế - trường Đại học Hàng hải Việt Nam
Chức năng, nhiệm vụ của Viện Đào tạo Quốc tế - trường Đại học Hàng hải Việt Nam

Chức năng, nhiệm vụ của Viện Đào tạo Quốc tế - trường Đại học Hàng hải Việt Nam.

VIỆN ĐÀO TẠO QUỐC TẾ - MÔI TRƯỜNG THÀNH CÔNG QUỐC TẾ
VIỆN ĐÀO TẠO QUỐC TẾ - MÔI TRƯỜNG THÀNH CÔNG QUỐC TẾ

...

Lễ kỉ niệm 60 năm ngày thành lập Trường ĐHHHVN và đón nhận danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.
Lễ kỉ niệm 60 năm ngày thành lập Trường ĐHHHVN và đón nhận danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.

Lễ kỉ niệm 60 năm ngày thành lập Trường ĐHHHVN và đón nhận danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.

Thông tin liên hệ TT Tư vấn du học & lao động nước ngoài VĐTQT ĐHHHVN
Thông tin liên hệ TT Tư vấn du học & lao động nước ngoài VĐTQT ĐHHHVN

2014 English Entrance Examination Room Regulations
2014 English Entrance Examination Room Regulations

All examinees are to present at the test location on time and follow these regulations:

Các trường đối tác
Các trường đối tác

  Viện Đào tạo Quốc tế - trường Đại học Hàng hải Việt Nam được thành lập theo quyết định số 1666/QĐ-ĐĐHHH-TCCB ngày 28/07/2012 của Hiệu trưởng trường Đại học Hàng hải Việt Nam.  

Công bố các Quyết định về Tổ chức và Cán bộ cho Viện Đào tạo Quốc tế
Công bố các Quyết định về Tổ chức và Cán bộ cho Viện Đào tạo Quốc tế

14h00 ngày 20/01/2014 Trường Đại học Hàng hải Việt Nam đã tổ chức Công bố các Quyết định về Tổ chức và Cán bộ các đơn vị: Khoa Ngoại ngữ, Viện Đào tạo Quốc tế, Trường Cao đẳng nghề VMU.

Bộ máy tổ chức
Bộ máy tổ chức

     

Quyết định thành lập Viện Đào tạo quốc tế và bổ nhiệm cán bộ của Viện
Quyết định thành lập Viện Đào tạo quốc tế và bổ nhiệm cán bộ của Viện

Sáng 06/8/2012, Trường Đại học Hàng hải công bố quyết định thành lập Viện Đào tạo quốc tế và bổ nhiệm cán bộ của Viện

Thông điệp của Hiệu trưởng trường Đại học Hàng hải Việt Nam
Thông điệp của Hiệu trưởng trường Đại học Hàng hải Việt Nam

Thông điệp của Hiệu trưởng