Tiếng ViệtTiếng Anh

Đội ngũ giảng viên Đại học Hàng Hải Việt Nam - Khoa Quản trị tài chính

Cập nhật: 05-07-2021 02:38:58 | Đội ngũ giảng viên | Lượt xem: 111

GV Khoa Quản trị tài chính

Giảng viên Trường Đại học Hàng hải Việt Nam

Giảng viên phải đạt các yêu cầu

Giảng viên phải đạt các yêu cầu:

- Trình độ thạc sỹ trở lên, có năng lực chuyên môn, phương pháp giảng dạy tiên tiến, có trình độ tiếng Anh thông thạo. Ưu tiên các giảng viên đã được đào tạo ở nước ngoài tham gia giảng dạy chương trình tiên tiến. 

- Tham gia tích cực vào công tác nghiên cứu khoa học của Giảng viên và hướng dẫn Sinh viên.

Giảng viên Khoa Quản trị - Tài chính

  • Bộ môn Tài chính ngân hàng

1

Vũ Trụ Phi

Trưởng khoa

 

2

Đỗ Thị Mai Thơm

Trưởng bộ môn

 

3

Vũ Lê Ninh

Phó trưởng bộ môn

 

4

Bùi Thanh Tùng

Giảng viên

 

5

Nguyễn Thị Liên

Giảng viên

6

Tô Văn Tuấn

Giảng viên

7

Lê Chiến Thắng

Giảng viên

8

Lê Thanh Phương

Giảng viên

 

9

Vũ Thị Như Quỳnh

Giảng viên

 

10

Nguyễn Viết Hoàng Sơn

Giảng viên

 

11

Phạm Thu Trang

Giảng viên

 

12

Đoàn Thu Hương

Giảng viên

 

13

Đỗ Mạnh Toàn

Giảng viên

 

14

Đỗ Cẩm Nhung

Giảng viên

15

Nguyễn Minh Trang

Giảng viên

16

Nguyễn Thị Hà

Giáo vụ

 

17 Trương Thị Phương Anh Giảng viên
  • Bộ môn Kế toán - Kiểm toán

1

Hoàng Thị Phương Lan

Phó trưởng bộ môn, Phụ trách bộ môn

2

Lê Trang Nhung

Phó trưởng bộ môn

 

3

Nguyễn Thị Thu Hà

Giảng viên

 

4

Đoàn Thị Thu Hà

Giảng viên

 

5

Đinh Thị Thu Ngân

Giảng viên

 

6

Phùng Mạnh Trung

Giảng viên

7

Bùi Thị Phương

Giảng viên

8

Nguyễn Thị Hoa

Giảng viên

9

Trần Thị Huyên

Giảng viên

10

Đặng Thùy Dương

Giảng viên

11

Đào Văn Thi

Giảng viên

12

Phạm Cao Hoàng Nam

Giảng viên

13

Nguyễn Thị Thảo Nguyên

Giảng viên

14

Nguyễn Thị Nguyệt

Kỹ thuật viên

 

  • Bộ môn Quản trị kinh doanh

1

Mai Khắc Thành

Phó trưởng khoa

2

Nguyễn Thị Quỳnh Nga

Phó trưởng bộ môn, Phụ trách bộ môn

 

3

Phạm Ngọc Thanh

Phó trưởng bộ môn

4

Lương Nhật Hải

Chủ tịch công đoàn khoa

 

5

Hồ Mạnh Tuyến

Giảng viên

6

Hoàng Thị Thuý Phương

Giảng viên

7

Đỗ Thanh Tùng

Giảng viên

 

8

Nguyễn Thị Phương Mai

Giảng viên

 

9

Phạm Thị Thùy Vân

Giảng viên

10

Nguyễn Thu Quỳnh

Giảng viên

11

Phan Thị Minh Châu

Giảng viên

12

Hoàng Chí Cương

Giảng viên

13

Đỗ Thị Bích Ngọc

Giảng viên

14

Lê Hồng Nhung

Giảng viên

15

Đặng Việt Linh

Giảng viên

16

Nguyễn Đức Tâm

Giảng viên

Ý kiến phản hồi

Gửi Phản hồi