Tiếng ViệtTiếng Anh

Đội ngũ giảng viên Đại học Hàng Hải Việt Nam - Khoa Kinh tế

Cập nhật: 05-07-2021 02:37:57 | Đội ngũ giảng viên | Lượt xem: 83

GV Khoa Kinh tế

Giảng viên Trường Đại học Hàng hải Việt Nam

Giảng viên phải đạt các yêu cầu

Giảng viên phải đạt các yêu cầu:

- Trình độ thạc sỹ trở lên, có năng lực chuyên môn, phương pháp giảng dạy tiên tiến, có trình độ tiếng Anh thông thạo. Ưu tiên các giảng viên đã được đào tạo ở nước ngoài tham gia giảng dạy chương trình tiên tiến. 

- Tham gia tích cực vào công tác nghiên cứu khoa học của Giảng viên và hướng dẫn Sinh viên.

Giảng viên Khoa Kinh tế

  • Bộ môn Kinh tế Vận tải biển:  

1. ThS. Hồ Thị Thu Lan - Phó trưởng phụ trách Bộ môn - 0989567292

2. ThS. Trương Thế Hinh - Giảng viên chính - 0912115892

3. ThS. Nguyễn Thị Thanh Bình Giảng viên 0912255718

4. ThS. Nguyễn Sơn - Giảng viên - 0936835031

5. ThS. Phan Minh Tiến -  Giảng viên - 0816966566

6. ThS. Nguyễn Thị Minh Phương - Giảng viên - 0865793546

7. ThS. Hoàng Thị Minh Hằng - Giảng viên - 0774799977

8. ThS. Nguyễn Thị Hương Giang - Giảng viên - 0986941569

9. ThS. Phạm Trung Kiên - KTV phòng Mô phỏng Khai thác cảng - 0799299799

http://kt.vimaru.edu.vn/content/qu%E1%BA%A3n-tr%E1%BB%8B-t%C3%A0i-ch%C3%ADnh-k%E1%BA%BF-to%C3%A1n

  • Bộ môn Kinh tế Vận tải thủy

1. NCS. ThS. Bùi Thanh Hải - Phó trưởng Phụ trách bộ môn

2. TS. Nguyễn Thị Liên - Giảng viên

3. TS. Vương Thị Hương Thu - Giảng viên

4. NCS. ThS. Nguyễn Thị Hường - Giảng viên

5. TS. Phạm Thị Quỳnh Mai - Giảng viên

6. CN. Nguyễn Thị Thùy Dương - Giảng viên

7. CN. Đặng Thị Xuân - Giáo vụ Khoa

http://kt.vimaru.edu.vn/content/kinh-t%E1%BA%BF-v%E1%BA%ADn-t%E1%BA%A3i-th%E1%BB%A7y

  • Bộ môn Kinh tế ngoại thương

1. ThS. Đoàn Trọng Hiếu - Phó trưởng Phụ trách Bộ môn

2. ThS. Phạm Thị Phương Mai - Phó trưởng Bộ môn

3. PGS.TS. Dương Văn Bạo 

4. TS. Bùi Thị Thanh Nga

5. ThS. Phan Thị Bích Ngọc

6. NCS. ThS. Lê Thành Luân

7. ThS. Trần Hải Việt

8. NCS. ThS. Nguyễn Văn Hùng

9. ThS. Lê Thị Quỳnh Hương

10. ThS. Nguyễn Thị Thu Hương

11. ThS. Huỳnh Tất Minh

12. ThS. Lương Thị Kim Oanh

13. ThS. Nguyễn Quỳnh Trang

14. ThS. Đoàn Thị Thu Hằng

15. ThS. Nguyễn Thị Phương Thảo

16. ThS. Nguyễn Thị Khánh Ngọc

http://kt.vimaru.edu.vn/content/lich-th-qa

  • Bộ môn Logistics

1. TS. Nguyễn Minh Đức - Trưởng Bộ môn

2. TS. Phạm Thị Yến - Phó trưởng Bộ môn

3. NCS. ThS. Nguyễn Thị Lê Hằng

4. ThS. Vũ Lê Huy

5. ThS. Nguyễn Thị Nha Trang

6. NCS. ThS. Đỗ Như Quỳnh 

7. NCS. ThS. Trần Thị Minh Trang

8. ThS. Nguyễn Thị Cẩm Nhung 

9. ThS. Phạm Thị Mai Phương

10. CN. Nguyễn Hữu Hưng

http://kt.vimaru.edu.vn/content/logistics

  •  Bộ môn Kinh tế Cơ bản

1. TS. Phạm Thị Thu Hằng - Trưởng Bộ môn

2. NCS. ThS. Vũ Thanh Trung - Phó trưởng Bộ môn

3. ThS. Huỳnh Ngọc Oánh

4. ThS. Phạm Thế Hưng 

5. NCS. ThS. Bùi Hải Đăng 

6. ThS. Trương Thị Như Hà

7. NCS. ThS. Nguyễn Bích Ngọc

8. NCS. ThS. Nguyễn Phong Nhã

9. TS. Lê Sơn Tùng

10. ThS. Nguyễn Lê Mạnh Cường

11. NCS. ThS. Hoàng Bảo Trung

12. NCS. ThS. Vương Thu Giang

13. ThS. Trần Ngọc Hưng

14. NCS. ThS. Phạm Thị Hằng Nga

15. ThS. Trần Vân Anh

16. ThS. Hàn Huyền Hương

17. CN. Nguyễn Thị Thu Huyền 

http://kt.vimaru.edu.vn/content/kinh-t%E1%BA%BF-v%E1%BA%ADn-t%E1%BA%A3i-bi%E1%BB%83n

  • Bộ môn Kinh tế Hàng Hải

1. TS. Hoàng Thị Lịch

2. ThS. Bùi Thị Thùy Linh

3. ThS. Quản Thị Thùy Dương

4. ThS. Phạm Văn Huy

5. ThS. Phạm Minh Thúy

http://kt.vimaru.edu.vn/content/kinh-te-hang-hai

Ý kiến phản hồi

Gửi Phản hồi