Tiếng ViệtTiếng Anh

Đã có phiếu điểm thi 3,4/7/2021
Đã có phiếu điểm thi 3,4/7/2021

Viện ĐTQT trân trọng thông báo đã có phiếu điểm ngày 3&4/7/2021.

Đã có phiếu điểm thi 25/4/2021
Đã có phiếu điểm thi 25/4/2021

Viện ĐTQT trân trọng thông báo đã có phiếu điểm ngày 25/4/2021.

Điểm thi thí sinh ngày thi 25/04/2021
Điểm thi thí sinh ngày thi 25/04/2021

VIỆN ĐÀO TẠO QUỐC TẾ TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO ĐàCÓ KẾT QUẢ CỦA CÁC THÍ SINH THI TOEIC NGÀY 25/04/2021

Đã có phiếu điểm thi 11/4/2021
Đã có phiếu điểm thi 11/4/2021

Viện ĐTQT trân trọng thông báo đã có phiếu điểm ngày 11/4/2021.

Điểm thi thi sinh không phiếu điểm ngày thi 11/04/2021
Điểm thi thi sinh không phiếu điểm ngày thi 11/04/2021

VIỆN ĐÀO TẠO QUỐC TẾ TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO ĐàCÓ KẾT QUẢ CỦA CÁC THÍ SINH THI KHÔNG LẤY PHIẾU ĐIỂM, ĐỢT THI TOEIC NGÀY 11/04/2021

Điểm thi thi sinh không phiếu điểm ngày thi 21/03/2021
Điểm thi thi sinh không phiếu điểm ngày thi 21/03/2021

VIỆN ĐÀO TẠO QUỐC TẾ TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO ĐàCÓ KẾT QUẢ CỦA CÁC THÍ SINH THI KHÔNG LẤY PHIẾU ĐIỂM, ĐỢT THI TOEIC NGÀY 21/03/2021

Đã có phiếm điểm thi ngày 31/10/2020
Đã có phiếm điểm thi ngày 31/10/2020

VIỆN ĐÀO TẠO QUỐC TẾ THÔNG BÁO ĐÃ CÓ PHIẾU ĐIỂM THI NGÀY 31 THÁNG 10 NĂM 2020

Điểm thi phiếu điểm sau ngày thi 23+24/01/2020
Điểm thi phiếu điểm sau ngày thi 23+24/01/2020

VIỆN ĐÀO TẠO QUỐC TẾ TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO ĐàCÓ KẾT QUẢ CỦA CÁC THÍ SINH THI KHÔNG LẤY PHIẾU ĐIỂM, ĐỢT THI TOEIC NGÀY 23+24/12/2020.

Điểm thi phiếu điểm sau ngày thi 26/12/2020
Điểm thi phiếu điểm sau ngày thi 26/12/2020

VIỆN ĐÀO TẠO QUỐC TẾ TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO ĐàCÓ KẾT QUẢ CỦA CÁC THÍ SINH THI KHÔNG LẤY PHIẾU ĐIỂM, ĐỢT THI TOEIC NGÀY 26/12/2020.

Đã có phiếm điểm thi ngày 23&24/01/2021
Đã có phiếm điểm thi ngày 23&24/01/2021

VIỆN ĐÀO TẠO QUỐC TẾ THÔNG BÁO ĐÃ CÓ PHIẾU ĐIỂM THI NGÀY 23&24 THÁNG 01

Điểm thi phiếu điểm sau ngày thi 22/11/2020
Điểm thi phiếu điểm sau ngày thi 22/11/2020

VIỆN ĐÀO TẠO QUỐC TẾ TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO ĐàCÓ KẾT QUẢ CỦA CÁC THÍ SINH THI KHÔNG LẤY PHIẾU ĐIỂM, ĐỢT THI TOEIC NGÀY 22/11/2020.

Đã có phiếm điểm thi ngày 31/10/2020
Đã có phiếm điểm thi ngày 31/10/2020

VIỆN ĐÀO TẠO QUỐC TẾ THÔNG BÁO ĐÃ CÓ PHIẾU ĐIỂM THI NGÀY 31 THÁNG 10 NĂM 2020

Điểm thi phiếu điểm sau ngày thi 31/10/2020
Điểm thi phiếu điểm sau ngày thi 31/10/2020

VIỆN ĐÀO TẠO QUỐC TẾ TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO ĐàCÓ KẾT QUẢ CỦA CÁC THÍ SINH THI KHÔNG LẤY PHIẾU ĐIỂM, ĐỢT THI TOEIC NGÀY 31/10/2020.

Đã có phiếu điểm thi bổ sung ngày 28/10/2018
Đã có phiếu điểm thi bổ sung ngày 28/10/2018

Viện ĐTQT trân trọng thông báo đã có phiếu điểm bổ sung ngày 28/10/2018. 

Điểm thi phiếu điểm sau ngày thi 26/7/2020
Điểm thi phiếu điểm sau ngày thi 26/7/2020

   VIỆN ĐÀO TẠO QUỐC TẾ TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO ĐàCÓ KẾT QUẢ CỦA CÁC THÍ SINH THI KHÔNG LẤY PHIẾU ĐIỂM, ĐỢT THI TOEIC NGÀY 26/7/2020.

Đã có phiếm điểm thi ngày 23/5
Đã có phiếm điểm thi ngày 23/5

VIỆN ĐÀO TẠO QUỐC TẾ THÔNG BÁO ĐÃ CÓ PHIẾU ĐIỂM THI NGÀY 23 THÁNG 5

ĐIỂM THI TOEIC PHIẾU ĐIỂM NGÀY 29/12/2019
ĐIỂM THI TOEIC PHIẾU ĐIỂM NGÀY 29/12/2019

ĐIỂM THI TOEIC PHIẾU ĐIỂM NGÀY 29/12/2019

ĐIỂM THI PHIẾU ĐIỂM NGÀY 30/11/2019
ĐIỂM THI PHIẾU ĐIỂM NGÀY 30/11/2019

ĐIỂM THI PHIẾU ĐIỂM NGÀY 30/11/2019

ĐIỂM THI KHÔNG PHIẾU ĐIỂM NGÀY 30.11.19
ĐIỂM THI KHÔNG PHIẾU ĐIỂM NGÀY 30.11.19

ĐIỂM THI KHÔNG PHIẾU ĐIỂM NGÀY 30.11.2019

THÔNG BÁO ĐIỂM THI TOEIC PĐ THÁNG 10/2019
THÔNG BÁO ĐIỂM THI TOEIC PĐ THÁNG 10/2019

THÔNG BÁO ĐIỂM THI TOEIC PĐ THÁNG 10/2019

THÔNG BÁO ĐIỂM THI TOEIC PHIẾU ĐIỂM NGÀY 29.9.19
THÔNG BÁO ĐIỂM THI TOEIC PHIẾU ĐIỂM NGÀY 29.9.19

THÔNG BÁO ĐIỂM THI TOEIC PHIẾU ĐIỂM NGÀY 29.9.19

ĐIỂM THI NGÀY 29.9.19
ĐIỂM THI NGÀY 29.9.19

ĐIỂM THI NGÀY 29.9.19

Đã có phiếu điểm bổ sung ngày 25/11/2018
Đã có phiếu điểm bổ sung ngày 25/11/2018

Viện ĐTQT trân trọng thông báo đã có phiếu điểm bổ sung ngày 25/11/2018. 

Đã có phiếu điểm ngày 25/11/2018
Đã có phiếu điểm ngày 25/11/2018

Viện ĐTQT trân trọng thông báo đã có phiếu điểm ngày 25/11/2018.

Điểm thi không phiếu điểm ngày thi 25/11/2018
Điểm thi không phiếu điểm ngày thi 25/11/2018

Viện ĐTQT trân trọng thông báo đã có điểm thi không phiếu điểm ngày 25/11/2018.

Đã có phiếu điểm thi 11/11/2018
Đã có phiếu điểm thi 11/11/2018

Viện ĐTQT trân trọng thông báo đã có phiếu điểm ngày 11/11/2018.

Điểm thi không phiếu điểm ngày thi 11/11/2018
Điểm thi không phiếu điểm ngày thi 11/11/2018

Viện ĐTQT trân trọng thông báo đã có điểm thi không phiếu điểm ngày 11/11/2018.

Đã có phiếu điểm thi 28/10/2018
Đã có phiếu điểm thi 28/10/2018

Viện ĐTQT trân trọng thông báo đã có phiếu điểm ngày 28/10/2018.

Điểm thi không phiếu điểm ngày thi 28/10/2018
Điểm thi không phiếu điểm ngày thi 28/10/2018

Viện ĐTQT trân trọng thông báo đã có điểm thi không phiếu điểm ngày 28/10/2018.

Đã có phiếu điểm thi bổ sung ngày 30/9/2018
Đã có phiếu điểm thi bổ sung ngày 30/9/2018

Viện ĐTQT trân trọng thông báo đã có phiếu điểm bổ sung ngày 30/9/2018. 

Đã có phiếu điểm thi 30/9/2018
Đã có phiếu điểm thi 30/9/2018

Viện ĐTQT trân trọng thông báo đã có phiếu điểm ngày 30/9/2018.

Điểm thi không phiếu điểm ngày thi 30/09/2018
Điểm thi không phiếu điểm ngày thi 30/09/2018

Viện ĐTQT trân trọng thông báo đã có điểm thi không phiếu điểm ngày 30/09/2018.

Đã có phiếu điểm thi 8/9/2018
Đã có phiếu điểm thi 8/9/2018

Viện ĐTQT trân trọng thông báo đã có phiếu điểm ngày 8/9/2018. 

Điểm thi không phiếu điểm ngày thi 08/09/2018
Điểm thi không phiếu điểm ngày thi 08/09/2018

Viện ĐTQT trân trọng thông báo đã có điểm thi không phiếu điểm ngày 08/09/2018.

Đã có phiếu điểm thi 28/7/2018
Đã có phiếu điểm thi 28/7/2018

Viện ĐTQT trân trọng thông báo đã có phiếu điểm ngày 28/7/2018. 

Điểm thi không phiếu điểm ngày thi 28/7/2018
Điểm thi không phiếu điểm ngày thi 28/7/2018

Viện ĐTQT trân trọng thông báo đã có điểm thi không phiếu điểm ngày 28/07/2018.

Đã có phiếu điểm thi 23/6/2018
Đã có phiếu điểm thi 23/6/2018

Viện ĐTQT trân trọng thông báo đã có phiếu điểm ngày 23/6/2018. 

Điểm thi không phiếu điểm ngày thi 23/6/2018
Điểm thi không phiếu điểm ngày thi 23/6/2018

Viện ĐTQT trân trọng thông báo đã có điểm thi không phiếu điểm ngày 23/06/2018.

Đã có phiếu điểm bổ sung ngày 26/5/2018
Đã có phiếu điểm bổ sung ngày 26/5/2018

Viện ĐTQT trân trọng thông báo đã có phiếu điểm bổ sung ngày 26/5/2018. 

Đã có điểm thi ngày 03/06/2018
Đã có điểm thi ngày 03/06/2018

Viện ĐTQT trân trọng thông báo đã có phiếu điểm thi ngày 03/06/2018.