Tiếng ViệtTiếng Anh

Danh sách thí sinh đăng kí thi TOEIC 04/07/2021
Danh sách thí sinh đăng kí thi TOEIC 04/07/2021

Viện Đào tạo Quốc tế trân trọng thông báo danh sách thí sinh thi TOEIC ngày 04/07/2021  

Danh sách phòng thi và giờ thi TOEIC ngày 16 tháng 5 năm 2021
Danh sách phòng thi và giờ thi TOEIC ngày 16 tháng  5 năm 2021

VIỆN ĐÀO TẠO QUỐC TẾ THÔNG BÁO Danh sách phòng thi và giờ thi TOEIC Quốc tế đợt thi ngày 06/06/2021

Danh sách phòng thi và giờ thi TOEIC ngày 25 tháng 4 năm 2021
Danh sách phòng thi và giờ thi TOEIC ngày 25 tháng 4 năm 2021

VIỆN ĐÀO TẠO QUỐC TẾ THÔNG BÁO Danh sách phòng thi và giờ thi TOEIC Quốc tế đợt thi ngày 25/4/2021

Danh sách thí sinh đăng kí thi TOEIC 21/3/2021
Danh sách thí sinh đăng kí thi TOEIC 21/3/2021

Viện Đào tạo quốc tế trân trọng thông báo danh sách thí sinh thi TOEIC ngày 21/3/2021

Danh sách thí sinh đăng kí thi TOEIC 24/01/2021
Danh sách thí sinh đăng kí thi TOEIC 24/01/2021

Viện Đào tạo quốc tế trân trọng thông báo danh sách thí sinh thi TOEIC ngày 24/01/2021  

Danh sách phòng thi và giờ thi TOEIC ngày 22 tháng 11 năm 2020
Danh sách phòng thi và giờ thi TOEIC ngày 22 tháng 11 năm 2020

VIỆN ĐÀO TẠO QUỐC TẾ THÔNG BÁO Do website đang được nâng cấp nên thí sinh vui lòng xem danh sách phòng thi và giờ thi tại Fanpage : TOEIC ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM. TẠI ĐÂY

Danh sách thí sinh đăng kí thi TOEIC 31/10/2020
Danh sách thí sinh đăng kí thi TOEIC 31/10/2020

Viện Đào tạo quốc tế trân trọng thông báo danh sách thí sinh thi TOEIC ngày 31/10/2020

Danh sách thí sinh đăng kí thi TOEIC 27/9/2020
Danh sách thí sinh đăng kí thi TOEIC 27/9/2020

Viện Đào tạo quốc tế trân trọng thông báo danh sách thí sinh thi TOEIC ngày 27/9/2020

Danh sách phòng thi và giờ thi TOEIC ngày 30 tháng 8
Danh sách phòng thi và giờ thi TOEIC ngày 30 tháng 8

Viện Đào tạo quốc tế trân trọng thông báo danh sách chia ca thi TOEIC kèm thông tin cụ thể về giờ thi, phòng thi.

Danh sách thí sinh đăng kí thi TOEIC tháng 8 năm 2020
Danh sách thí sinh đăng kí thi TOEIC tháng 8 năm 2020

Viện Đào tạo quốc tế trân trọng thông báo danh sách thí sinh thi TOEIC ngày 30/8/2020

Danh sách phòng thi và giờ thi TOEIC ngày 26 tháng 7
Danh sách phòng thi và giờ thi TOEIC ngày 26 tháng 7

Viện Đào tạo quốc tế trân trọng thông báo danh sách chia ca thi TOEIC kèm thông tin cụ thể về giờ thi, phòng thi.

DANH SÁCH CHIA CA THI TOEIC NGÀY 29/12/2019
DANH SÁCH CHIA CA THI TOEIC NGÀY 29/12/2019

DANH SÁCH CHIA CA THI TOEIC NGÀY 29/12/2019

DS THI TOEIC NGÀY 29/12/2019
DS THI TOEIC NGÀY 29/12/2019

DS THI TOEIC NGÀY 29/12/2019

DANH SÁCH CHIA CA THI TOEIC NGÀY 30/11/2019
DANH SÁCH CHIA CA THI TOEIC NGÀY 30/11/2019

DANH SÁCH CHIA CA THI TOEIC NGÀY 30/11/2019

DANH SÁCH CHIA CA THI TOEIC NGÀY 27/10/2019
DANH SÁCH CHIA CA THI TOEIC NGÀY 27/10/2019

DANH SÁCH CHIA CA THI TOEIC NGÀY 27/10/2019

DANH SÁCH THI TOEIC NGÀY 27/10/2019
DANH SÁCH THI TOEIC NGÀY 27/10/2019

DANH SÁCH THI NGÀY 27/10/2019  

Danh sách thi TOEIC ngày 26 - 27 tháng 1 năm 2019
Danh sách thi TOEIC ngày 26 - 27 tháng 1 năm 2019

Viện ĐTQT trân trọng thông báo danh sách thi TOEIC ngày 26 - 27 tháng 1 năm 2019.

Danh sách phòng thi, số báo danh thi TOEIC ngày 23/12/2018
Danh sách phòng thi, số báo danh thi TOEIC ngày 23/12/2018

Viện Đào tạo Quốc tế trân trọng thông báo danh sách phòng thi, số báo danh ngày thi 23/12/2018.

Danh sách phòng thi, số báo danh thi TOEIC ngày 25/11/2018
Danh sách phòng thi, số báo danh thi TOEIC ngày 25/11/2018

Viện Đào tạo Quốc tế trân trọng thông báo danh sách phòng thi, số báo danh ngày thi 25/11/2018.

Danh sách thi TOEIC ngày 25/11/2018
Danh sách thi TOEIC ngày 25/11/2018

Viện Đào tạo Quốc tế trân trọng thông báo danh sách thi TOEIC ngày 25/11/2018.

Danh sách phòng thi, số báo danh thi TOEIC ngày 11/11/2018
Danh sách phòng thi, số báo danh thi TOEIC ngày 11/11/2018

Viện Đào tạo Quốc tế trân trọng thông báo danh sách phòng thi, số báo danh ngày thi 11/11/2018.

Danh sách thi TOEIC ngày 11/11/2018
Danh sách thi TOEIC ngày 11/11/2018

Viện Đào tạo Quốc tế trân trọng thông báo danh sách thi TOEIC ngày 11/11/2018.

Danh sách phòng thi, số báo danh thi TOEIC ngày 28/10/2018
Danh sách phòng thi, số báo danh thi TOEIC ngày 28/10/2018

Viện Đào tạo Quốc tế trân trọng thông báo danh sách phòng thi, số báo danh ngày thi 28/10/2018.

Danh sách thi TOEIC ngày 28/10/2018
Danh sách thi TOEIC ngày 28/10/2018

Viện Đào tạo Quốc tế trân trọng thông báo danh sách thi TOEIC ngày 28/10/2018.

Danh sách phòng thi, số báo danh thi TOEIC ngày 30/09/2018
Danh sách phòng thi, số báo danh thi TOEIC ngày 30/09/2018

Viện Đào tạo Quốc tế trân trọng thông báo danh sách phòng thi, số báo danh ngày thi 30/09/2018.

Danh sách thi TOEIC ngày 30/09/2018
Danh sách thi TOEIC ngày 30/09/2018

Viện Đào tạo Quốc tế trân trọng thông báo danh sách thi TOEIC ngày 30/09/2018.

Danh sách phòng thi, số báo danh thi TOEIC ngày 08/09/2018
Danh sách phòng thi, số báo danh thi TOEIC ngày 08/09/2018

Viện Đào tạo Quốc tế trân trọng thông báo danh sách phòng thi, số báo danh ngày thi 08/09/2018.

Danh sách thi TOEIC ngày 08/09/2018
Danh sách thi TOEIC ngày 08/09/2018

Viện Đào tạo Quốc tế trân trọng thông báo danh sách thi TOEIC ngày 08/09/2018.

Danh sách phòng thi, số báo danh thi TOEIC ngày 28/7/2018
Danh sách phòng thi, số báo danh thi TOEIC ngày 28/7/2018

Viện Đào tạo Quốc tế trân trọng thông báo danh sách phòng thi, số báo danh ngày thi 28/7/2018.

Danh sách thi TOEIC ngày 28/7/2018
Danh sách thi TOEIC ngày 28/7/2018

Viện Đào tạo Quốc tế trân trọng thông báo danh sách thi TOEIC ngày 28/7/2018.

Danh sách phòng thi, số báo danh thi TOEIC ngày 23/6/2018
Danh sách phòng thi, số báo danh thi TOEIC ngày 23/6/2018

Viện Đào tạo Quốc tế trân trọng thông báo danh sách phòng thi, số báo danh ngày thi 23/6/2018.

Danh sách thi TOEIC ngày 23/6/2018
Danh sách thi TOEIC ngày 23/6/2018

Viện Đào tạo Quốc tế trân trọng thông báo danh sách thi TOEIC ngày 23/6/2018.

Danh sách phòng thi, số báo danh thi TOEIC ngày 3/6/2018
Danh sách phòng thi, số báo danh thi TOEIC ngày 3/6/2018

Danh sách phòng thi, số báo danh thi TOEIC ngày 3/6/2018

Danh sách thi TOEIC ngày 03/06/2018
Danh sách thi TOEIC ngày 03/06/2018

Viện ĐTQT trân trọng thông báo danh sách thi ngày 03/06/2018. 

Danh sách phòng thi, số báo danh thi TOEIC ngày 26/5/2018
Danh sách phòng thi, số báo danh thi TOEIC ngày 26/5/2018

Viện Đào tạo Quốc tế trân trọng thông báo danh sách phòng thi, số báo danh ngày thi 26/5/2018.

Danh sách thí sinh đăng kí ngày 26/5/2018
Danh sách thí sinh đăng kí ngày 26/5/2018

Viện ĐTQT trân trọng thông báo danh sách thi ngày 26/5/2018. 

Danh sách phòng thi, số báo danh thi TOEIC ngày 13/5/2018
Danh sách phòng thi, số báo danh thi TOEIC ngày 13/5/2018

Viện Đào tạo Quốc tế trân trọng thông báo danh sách phòng thi, số báo danh ngày thi 13/5/2018.

Danh sách thi TOEIC ngày 13/5/2018
Danh sách thi TOEIC ngày 13/5/2018

Viện Đào tạo Quốc tế trân trọng thông báo danh sách thi TOEIC ngày 13/5/2018.

Danh sách phòng thi, số báo danh thi TOEIC ngày 22/4/2018
Danh sách phòng thi, số báo danh thi TOEIC ngày 22/4/2018

Viện Đào tạo Quốc tế trân trọng thông báo danh sách thi TOEIC ngày 22/4/2018.

Danh sách thi TOEIC ngày 22/4/2018
Danh sách thi TOEIC ngày 22/4/2018

Viện Đào tạo Quốc tế trân trọng thông báo danh sách thi TOEIC ngày 22/4/2018.