Tiếng ViệtTiếng Anh

Giới thiệu về Viện Đào tạo Quốc tế - trường Đại học Hàng hải Việt Nam
Giới thiệu về Viện Đào tạo Quốc tế - trường Đại học Hàng hải Việt Nam

Viện Đào tạo Quốc tế được thành lập vào năm 2012, chịu trách nhiệm tổ chức và quản lý các dự án hợp tác giáo dục với nước ngoài; nhập khẩu các chương trình giáo dục tiên tiến; hỗ trợ học tập ở nước ngoài và trao đổi sinh viên quốc tế; cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao và thực hiện nghiên cứu khoa học hợp tác. Hệ thống lớp học đủ tiêu chuẩn quốc tế được chứng nhận bởi Học viện Hàng hải California, Hoa Kỳ.

VIỆN ĐÀO TẠO QUỐC TẾ - MÔI TRƯỜNG THÀNH CÔNG QUỐC TẾ
VIỆN ĐÀO TẠO QUỐC TẾ - MÔI TRƯỜNG THÀNH CÔNG QUỐC TẾ

...

Công bố các Quyết định về Tổ chức và Cán bộ cho Viện Đào tạo Quốc tế
Công bố các Quyết định về Tổ chức và Cán bộ cho Viện Đào tạo Quốc tế

14h00 ngày 20/01/2014 Trường Đại học Hàng hải Việt Nam đã tổ chức Công bố các Quyết định về Tổ chức và Cán bộ các đơn vị: Khoa Ngoại ngữ, Viện Đào tạo Quốc tế, Trường Cao đẳng nghề VMU.

Quyết định thành lập Viện Đào tạo quốc tế và bổ nhiệm cán bộ của Viện
Quyết định thành lập Viện Đào tạo quốc tế và bổ nhiệm cán bộ của Viện

Sáng 06/8/2012, Trường Đại học Hàng hải công bố quyết định thành lập Viện Đào tạo quốc tế và bổ nhiệm cán bộ của Viện