Tiếng ViệtTiếng Anh

Thông tin của các tổ chức hỗ trợ du học sinh Úc

Cập nhật: 17-02-2016 12:00:00 | Tư vấn du học Úc | Lượt xem: 1003

Bạn cần hỗ trợ? Hãy liên hệ của các tổ chức hỗ trợ sinh viên du học ở Úc... 

Các hiệp hội hỗ trợ sinh viên:

  • Hội Đồng Hiệp Hội Sinh Viên Sau Đại Học Úc (CAPA) www.capa.edu.au – bảo vệ và quảng bá quyền lợi của sinh viên sau đại học của Úc;
  • Hiệp Hội Sinh Viên Quốc Gia (NUS) www.unistudent.com.au – cơ quan đại diện cao nhất của tất cả sinh viên cao đẳng và đại học tại Úc;
  • Hội đồng Sinh viên Quốc tế tại Australia (CISA) http://www.cisa.edu.au - CISA là cơ quan đại diện cấp cao nhất của sinh viên quốc tế đang theo học các khóa học sau đại học, đại học; tại các trường cao đẳng tư, các trường cao đẳng nghề công lập; các khóa tiếng Anh và dự bị đại học.

 Một số cơ quan đại diện cho sinh viên:

  • Liên Hiệp Du Học Sinh Úc (AFIS) www.internationalstudents.org.au – trợ giúp du học sinh tăng cường tối đa phạm vi và tiềm năng của trải nghiệm việc sinh sống và học tập tại Úc của bạn;
  • Hiệp Hội Sinh Viên Luật Úc (ALSA) www.alsa.net.au – cơ quan đại diện hàng đầu cho sinh viên luật tại Úc;
  • Hiệp Hội Sinh Viên Y Khoa Úc (AMSA) www.amsa.org.au – cơ quan đại diện hàng đầu cho sinh viên y khoa Úc; và
  • Hiệp Hội Sinh Viên Dược Quốc Gia Úc (NAPSA) www.napsa.org.au – đại diện cho quyền lợi của những thành viên là sinh viên đại học và thạc sĩ đang theo học tại 11 trường đại học trên toàn nước Úc;
  • Các hội sinh viên của các trường học cụ thể.

Các tổ chức hỗ trợ du học sinh khuyết tật:

Mọi thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ!

Tham khảo thêm bài viết:

Ý kiến phản hồi

Gửi Phản hồi