Tiếng ViệtTiếng Anh

Thông báo đã có điểm thi không phiếu điểm ngày 25.05.2019

Cập nhật: 03-06-2019 07:46:08 | TOEIC | Lượt xem: 4156

Thông báo đã có điểm thi không phiếu điểm ngày 25.05.2019

Điểm thi không lấy phiếu điểm xem TẠI ĐÂY (Điểm thi có lấy phiếu điểm sẽ được thông báo sau khi nhận được kết quả từ IIG)

Các thi sinh lưu ý thời gian đăng ký lấy phiếu điểm bổ sung: từ 03.06.2019 đến 07.06.2019

 

Ý kiến phản hồi

Gửi Phản hồi