Tiếng ViệtTiếng Anh

Kết quả thi TOEIC có phiếu điểm, không phiếu điểm và Retake ngày 11/6/2017

Cập nhật: 15-06-2017 07:06:06 | TOEIC | Lượt xem: 3937

Viện ĐTQT thông báo kết quả thi TOEIC có phiếu điểm, không phiếu điểm và Retake ngày 11/6/2017

Viện ĐTQT trân trọng thông báo đã có kết quả thi TOEIC có phiếu điểm, không phiếu điểm và Retake ngày 11/6/2017

- Kết quả TOEIC của những thi sinh đăng ký thi lấy phiếu điểm vui lòng xem tại ĐÂY. Hiện nay chưa có phiếu điểm gửi về văn phòng, thí sinh tiếp tục theo dõi thông báo trên website và đến nhận phiếu điểm khi có thông báo sau.

- Kết quả TOEIC không lấy phiếu điểm vui lòng xong tại ĐÂY.

- Kết quả thi TOEIC của 6 thí sinh Retake xem tại ĐÂY.

Trân trọng./.

Ý kiến phản hồi

Gửi Phản hồi