Tiếng ViệtTiếng Anh

Điểm thi không lấy phiếu điểm ngày 24/12/2017

Cập nhật: 02-01-2018 07:16:46 | TOEIC | Lượt xem: 2656

Viện ĐTQT thông báo điểm thi không lấy phiếu điểm ngày 24/12/2017

 

Các bạn đăng kí lấy phiếu điểm bổ sung vui lòng đem theo 2 ảnh 3x4. 

Hạn đăng kí lấy phiếu điểm bổ sung từ ngày 3/1/2018 đến 10/1/2018. 

 

Ý kiến phản hồi

Gửi Phản hồi