Tiếng ViệtTiếng Anh

Danh sách thí sinh có ảnh không hợp lệ, thiếu cmt photo, chưa đủ khoảng cách, cmt mờ - TOEIC 05.05.2019

Cập nhật: 02-05-2019 09:32:39 | TOEIC | Lượt xem: 708

Viện Đào tạo quốc tế thông báo danh sách thí sinh có ảnh không hợp lệ, thiếu cmt photo, chưa đủ khoảng cách, cmt mờ - TOEIC  ngày thi 05.05.2019

Các thí sinh lưu ý:

- CMT mờ số: Gửi lại ảnh chụp CMT, trong trường hợp CMT mờ cho dù 1 số cũng không được thi nếu thí sinh không có CMT mới hoặc Hộ Chiếu.

- Ảnh không hợp lệ như ảnh scan, ảnh 4x6, ảnh cũ, mờ: Gửi lại ảnh chụp cỡ 3x4, không chỉnh sửa, không scan, và chụp không quá 3 tháng. Nộp tại phòng thi cho giám thị.

- Thiếu cmt photo: Bổ sung tại phòng thi.

- Chưa đủ khoảng cách: các thí sinh vừa thi ngày 27.4 tại ĐH hàng hải không đủ điều kiện th ngày 5.5 do chưa đủ khoảng cách 5 ngày làm việc. Các thí sinh này vui lòng chọn ngày thi khác.

Danh sách xem TẠI ĐÂY.

Ý kiến phản hồi

Gửi Phản hồi